ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เป็นเครื่องมือฟรีที่ใช้เทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนสำหรับบุคคลโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือความสามารถของพวกเขา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของเครื่องมือการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอด้านล่างหรือเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ฟีเจอร์เครื่องมือการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์

ตรวจสอบภาษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องมือการเรียนรู้

โปรแกรมช่วยอ่าน

อ่านออกเสียง

พยางค์

ชนิดของคำ: คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์

โฟกัสของบรรทัด

เขียนตามคำบอก

พจนานุกรมรูปภาพ

ทำความเข้าใจ

แปล

คำอธิบายฟีเจอร์

การจดจำข้อความจากรูปภาพและไฟล์

ลดความยาวไฟล์

เน้นคำในขณะที่อ่านเสียงดัง

การแยกคำลงในพยางค์

แสดงกริยาคำนามและคำคุณศัพท์ในสีที่แตกต่างกัน

เน้นหนึ่งบรรทัดสามหรือห้าบรรทัดของข้อความ

เขียนคำที่พวกเขากล่าวด้วยเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง

การคลิกคำบางคำจะแสดงรูปภาพบ่งบอกคำ

เน้นคำที่ไม่ขึ้นกับประโยคภายในประโยค

แปลข้อความเป็นภาษาอื่น

OneNote บนเดสก์ท็อป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Windows 8

Windows 8.1

สำหรับ Windows 10

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

(๒๐๑๖)

OneNote สำหรับ Windows 10

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

OneNote สำหรับเว็บ

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

OneNote Mac

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

OneNote iPad

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word บนเดสก์ท็อป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word สำหรับเว็บ

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word Mac

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word iPad

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Outlook บนเดสก์ท็อป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Outlook Online

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Office Lens

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Edge

เว็บเพจ (อัปเดขี่)

PDF (การอัปเดขี่)

ePub (การอัปเดขี่)

มุมมองการอ่าน (อัปเด RS4)

มุมมองการอ่าน (อัปเด RS4)

ePub (การอัปเด RS4)

มุมมองการอ่าน (อัปเด RS4)

ePub (การอัปเด RS4)

Microsoft Teams

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

การปรับปรุงทักษะการอ่าน: การถอดรหัสความคล่องแคล่วและความเข้าใจ

การค้นคว้าเกี่ยวกับการอ่านจะระบุทักษะการอ่านสามแบบที่แยกจากกัน: การถอดรหัสความคล่องแคล่วและความเข้าใจ

การถอดรหัส: ทำความเข้าใจคำแต่ละคำโดยแบ่งให้เป็นชิ้นที่มีความหมาย

เครื่องมือการเรียนรู้ปรับปรุงการถอดรหัสโดยการอนุญาตให้ผู้อ่านเห็นคำที่ถูกเน้นในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาได้ยินคำพูด การดำเนินการนี้จะค้นคว้าที่เผยแพร่ใน๒๐๑๒โดยฟลอยด์และผู้พิพากษา

โปรแกรมช่วยอ่าน (OneNote, Office Lens บน iPhone) และโหมดการอ่านที่มีการอ่านออกเสียง(Word) จะจดจำข้อความจากรูปภาพจากนั้นเน้นคำว่าพวกเขาจะอ่านเสียงดัง

การแบ่งส่วนเสียงซึ่งจะแบ่งคำที่เขียนออกจากกันในพยางค์ที่แยกออกเป็นส่วนสำคัญของการถอดรหัส พยางค์ (OneNote, Word) ช่วยให้ผู้อ่านเห็นคำที่ถูกแยกออกเป็นพยางค์

ความคล่องแคล่ว: การอ่านอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เมื่อต้องการเพิ่มความแม่นยำในการค้นคว้าที่ตีพิมพ์ใน๒๐๑๒โดย Zorziแสดง๕๐% การอ่านข้อผิดพลาดเมื่อมีการเพิ่มระยะห่างของ dyslexia เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการค้นคว้าที่ตีพิมพ์ใน๒๐๑๓โดย Schnepsจะแสดงเพิ่มความเร็วในการอ่าน 27% เมื่อใช้ความยาวของเส้นสั้น

ระยะห่าง (Word, Office Lens บน iPhone, OneNote) ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเพิ่มระยะห่างข้อความ (รวมถึงระหว่างตัวอักษรคำและบรรทัดของข้อความ) และลดความยาวเส้น

ความเข้าใจ: ทำความเข้าใจสิ่งที่คุณอ่าน

ความเข้าใจคือความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งที่คุณอ่าน การทำความเข้าใจสามารถปรับปรุงได้ 30% เพียงแค่การเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดระหว่างประโยคตาม Graf & Torrey (๑๙๖๖)

ความเข้าใจ (OneNote desktop) จะแสดงคำอธิบายไวยากรณ์โดยการเพิ่มวงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบข้อความที่อ้างถึง ส่วนของคำพูดส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจจะเพิ่มข้อความสีสำหรับกริยาคำคุณศัพท์และคำนาม

การแบ่งคำออกจากกันในพยางค์สามารถเพิ่มความเข้าใจในการอ่านได้ 10% ตามการค้นคว้าโดยYu-ชีในการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยไมโครซอฟท์พยางค์ (OneNote, Word) ช่วยให้ผู้อ่านเห็นคำที่ถูกแยกออกเป็นพยางค์

การปรับปรุงทักษะการเขียน: การเขียนตามคำบอกเพิ่มเติม

เครื่องมือการเรียนรู้ปรับปรุงทักษะการเขียนโดยการปล่อยให้ผู้เขียนพูดและดูคำและประโยคได้อย่างถูกต้องสะกดและวรรค นักเขียนสามารถมุ่งเน้นในการจัดระเบียบความคิดของพวกเขาในขณะที่การดูดซับการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม การเขียนตามคำบอกจะพร้อมใช้งานใน OneNote บนพีซีที่ใช้ Windows

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×