เครื่องมือการอภิปราย 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือการอภิปราย 2007 ช่วยให้คุณเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดโดยละเอียดกับสมาชิกพื้นที่ทำงานคนอื่นๆ ได้ การอภิปรายทั่วไปจะประกอบด้วยหัวข้อหลักหนึ่งหัวข้อพร้อมการตอบกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้งและการตอบกลับระหว่างกัน สิ่งที่แตกต่างจากการสนทนาซึ่งจะแสดงสตรีมการตอบกลับที่ดำเนินอยู่ในขณะนั้นในมุมมองแบบแฟลตก็คือ การอภิปรายทำให้สามารถคุณมองเห็น "เธรด" ทั้งหมดของการสนทนาในโครงสร้างลำดับชั้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เกี่ยวกับฟีเจอร์ของเครื่องมือการอภิปราย

เพิ่มหัวข้อหลักใหม่ลงในการสนทนา

เพิ่มการตอบกลับหัวข้อการอภิปราย

การลบหัวข้อ

อ่านหัวข้อ

การทำงานกับไฟล์ที่แนบมา

แก้ไขหัวข้อ

ค้นหาในการอภิปราย

สลับระหว่างการจัดประเภท และมุมมองวัน

การสร้างลิงก์ไปยังหัวข้อ

พิมพ์หัวข้อ

หัวข้อการนำเข้า

หัวข้อการส่งออก

ตั้งค่าสิทธิ์

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องมือการอภิปราย

เครื่องมือการอภิปรายนี้มีหน้าต่างหลักอยู่สองหน้าต่าง ได้แก่ รายการหัวข้อ ซึ่งคุณจะมองเห็นเพียงบรรทัด เรื่อง ของแต่ละหัวข้อเท่านั้น และหน้าต่างเนื้อความ ซึ่งคุณจะมองเห็นเนื้อหาของหัวข้อนั้นๆ

คุณลักษณะของเครื่องมือการอภิปราย Groove

1. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับรายการหัวข้อ

2. หัวข้อมีแฟ้มที่แนบมา

3. คลิกเพื่อยุบส่วนหัวข้อ

4. คลิกเพื่อขยายส่วนหัวข้อ

5. ตัวแยกหน้าต่าง ซึ่งทำได้โดยการลากขึ้นหรือลง

6. หน้าต่างเนื้อความ

การคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์จะสลับลำดับการจัดเรียงระหว่างแบบจากน้อยไปหามากหรือแบบจากมากไปหาน้อยตามลำดับเวลา โปรดสังเกตว่าหัวข้อการตอบกลับจะอยู่กับหัวข้อหลักตามลำดับชั้นเสมอ ไม่ว่าจะใช้ลำดับการจัดเรียงแบบใดก็ตาม

นอกจากการคลิกที่สัญลักษณ์ขยาย (+) หรือยุบ (-) เพื่อขยายหรือยุบส่วนลำดับชั้นที่เลือกแล้ว คุณสามารถขยายหรือยุบส่วนลำดับชั้นทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ ขยายทั้งหมด หรือ ยุบทั้งหมดในส่วน แสดงอย่างเร่งด่วน ของแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหัวข้อหลักหัวข้อใหม่ในการอภิปราย

หัวข้อหลักหัวข้อใหม่อาจเป็นรายการในลำดับแรกหรือลำดับสุดท้ายในรายการก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับการจัดเรียงของรายการหัวข้อในปัจจุบัน

เมื่อต้องการสร้างหัวข้อหลักหัวข้อใหม่

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกใหม่แล้ว คลิ กการpic

 2. ป้อนชื่อเรื่องในเขตข้อมูลเรื่อง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ในเขตข้อมูลประเภท

  • เลือกประเภทจากรายการแบบหล่นลง

  • คลิกที่ปุ่มบวก (+) เพื่อเพิ่มประเภทใหม่แบบกำหนดเอง

 4. ป้อนข้อความและข้อมูลชนิดอื่นๆ ในเขตข้อมูลเนื้อความ

  คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเขตข้อมูลเนื้อความเพื่อดูตัวเลือกสำหรับการจัดรูปแบบข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มคุณลักษณะ Rich-Text อื่นๆ เช่น รูปและการเชื่อมโยงหลายมิติได้อีกด้วย โดยการคลิก แนบ เพื่อเพิ่มแฟ้มที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม

 5. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหัวข้อการตอบกลับในการอภิปราย

 1. เลือกหัวข้อที่ต้องการตอบกลับ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการตอบกลับหัวข้อที่มีการตอบกลับอื่นๆ อยู่แล้ว ให้เลือกหัวข้อที่คุณต้องการตอบกลับ ไม่ใช่เลือกการตอบกลับที่มีอยู่แล้วในหัวข้อนั้น

 2. บนแท็บหน้าแรก ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก การตอบกลับ

 3. ป้อนข้อมูลในฟอร์มหัวข้อการตอบกลับในลักษณะเดียวกับการเขียนข้อมูลในหัวข้อหลัก

  คุณสามารถยอมรับชื่อเรื่องของหัวข้อการตอบกลับเริ่มต้น (โดยยึดตามหัวข้อหลักในลำดับชั้น) หรือจะใช้ชื่อเรื่องใหม่ก็ได้

ด้านบนของหน้า

ลบหัวข้อ

โดยปกติแล้ว สิทธิ์ในเครื่องมือที่มอบหมายให้กับบทบาทของคุณในพื้นที่ทำงานจะอนุญาตให้คุณลบได้เฉพาะหัวข้อหรือการตอบกลับที่คุณเป็นผู้เพิ่มลงในเครื่องมือการอภิปรายเท่านั้น โปรดระลึกไว้อยู่เสมอว่า การลบหัวข้อจะเป็นการลบหัวข้อการตอบกลับใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

 1. เลือกหัวข้อตั้งแต่หนึ่งหัวข้อขึ้นไป

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ลบ

 3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

อ่านหัวข้อ

เมื่อต้องการอ่านหัวข้อการอภิปราย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คลิกสองครั้งที่หัวข้อเพื่อเปิดหัวข้อดังกล่าว

 • ดูหัวข้อในพื้นที่การแสดงตัวอย่าง คุณสามารถขยายหรือลดความกว้างของพื้นที่การแสดงตัวอย่างนี้ได้โดยการลากที่ตัวแยกหน้าต่าง ให้กด F8 หรือ SHIFT+F8 เพื่อแสดงหัวข้อถัดไปหรือหัวข้อก่อนหน้าในพื้นที่การแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับแฟ้มที่แนบมา

เขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาในหัวข้อการอภิปรายประกอบด้วยปุ่มปฏิบัติการต่อไปนี้

ไอคอนแฟ้มที่แนบ

คลิกเพื่อเลือกแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่จะแนบจากระบบแฟ้มของคุณ

ไอคอนเปิดใช้สิ่งที่แนบมา

คลิกเพื่อเปิดใช้สิ่งที่แนบมาที่เลือก ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขหัวข้อ คุณสามารถแก้ไขแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ของแฟ้มนั้น และการปรับปรุงของคุณจะถูกบันทึกลงในพื้นที่ทำงาน SharePoint เมื่อคุณบันทึกการปรับปรุง แต่ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหัวข้อ ระบบจะเปิดแฟ้มดังกล่าวในโปรแกรมประยุกต์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ไอคอนลบสิ่งที่แนบมา

คลิกเพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาที่เลือกลงในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในระบบแฟ้มของคุณ

ไอคอนบันทึกสิ่งที่แนบมา

คลิกเพื่อลบสิ่งที่แนบมาที่เลือก

ด้านบนของหน้า

แก้ไขหัวข้อ

โดยปกติแล้ว สิทธิ์ในเครื่องมือที่มอบหมายให้กับบทบาทของคุณในพื้นที่ทำงานจะอนุญาตให้คุณแก้ไขได้เฉพาะหัวข้อหรือการตอบกลับที่คุณเป็นผู้เพิ่มในเครื่องมือการอภิปรายเท่านั้น

 1. เลือกหัวข้อที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน และกด ENTER

 2. แก้ไขเขตข้อมูลหัวข้อตามต้องการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

ค้นหาในการอภิปราย

เมื่อต้องการค้นหาในการอภิปราย ใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในการค้นหาระเบียนในเครื่องมือแบบกำหนดเอง 2007

ด้านบนของหน้า

สลับระหว่างมุมมองแยกประเภทและมุมมองวันที่

คุณสามารถสลับมุมมองข้อมูลในการอภิปรายให้แสดงหัวข้อและการตอบกลับโดยเรียงลำดับ ตามวันที่ หรือ ตามประเภท ได้

บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก จัดเรียง ในบานหน้าต่าง แสดงอย่างเร่งด่วน และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อ

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงการอภิปรายหัวข้อ (หรือมุมมองในเครื่องมือการอภิปราย), ใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในการสร้างการเชื่อมโยงไปยังระเบียนในเครื่องมือแบบกำหนดเอง 2007

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หัวข้อ

เมื่อต้องการพิมพ์ในการอภิปราย ใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในการพิมพ์ระเบียนในเครื่องมือแบบกำหนดเอง 2007

ด้านบนของหน้า

นำเข้าหัวข้อ

เมื่อต้องการนำเข้าหัวข้อการอภิปรายใน ใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในระเบียนการนำเข้าลงในเครื่องมือแบบกำหนดเอง 2007

ด้านบนของหน้า

ส่งออกหัวข้อ

เมื่อต้องการส่งออกที่หัวข้อการอภิปรายจาก ใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในระเบียนส่งออกจากเครื่องมือแบบกำหนดเอง 2007

ด้านบนของหน้า

กำหนดสิทธิ์

เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับการอภิปราย ใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในการตั้งค่าสิทธิ์ในเครื่องมือ Groove แบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×