เครื่องมือการประชุม 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือการประชุม 2007 ช่วยคุณในการจัดระเบียบ จัดการ และบันทึกการประชุม

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างการประชุมใหม่

การนำทางระหว่างการประชุม

สร้างวาระการประชุม

การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

สร้างรายการการกระทำ

บันทึกการประชุม

การทำงานกับไฟล์ที่แนบมา

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

เปิดสิ่งที่แนบ

บันทึกสิ่งที่แนบมา

การลบสิ่งที่แนบมา

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของเครื่องมือการประชุม

ใช้แป้นพิมพ์ลัด

การสร้างการประชุมใหม่

โดยทั่วไป สมาชิกของพื้นที่ทำงานทุกคนที่ไม่ใช่ผู้เยี่ยมชมสามารถสร้างการประชุมใหม่ได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้างการประชุม เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการประชุม

 2. ใส่เรื่อง เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดสำหรับการประชุม

 3. หรือใส่สถานที่ประชุมและรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการประชุม

 4. คลิก ตกลง เพื่อสร้างการประชุม

ข้อมูลที่คุณใส่ในตัวช่วยสร้างการประชุมจะแสดงบนแท็บ โปรไฟล์ สำหรับการประชุมนั้น เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลนี้ ให้คลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

เมื่อคุณสร้างการประชุมแล้ว คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มกิจกรรมการประชุมอื่นๆ ได้ เช่น การกำหนดวาระการประชุม

ด้านบนของหน้า

การนำทางในการประชุมในปฏิทิน 2010

 • คลิก เลือกช่วงวันที่ที่จะแสดง และเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการแสดง (เช่น วัน สัปดาห์ เดือน)

 • คลิกลูกศรก่อนหน้า/ถัดไป เพื่อนำทางไปยังวันที่ประชุมก่อนหน้าหรือถัดไป โดยขึ้นอยู่กับการเลือกช่วงวันที่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงเวลาปัจจุบันของคุณคือ "ตามสัปดาห์" ให้คลิกลูกศรเพื่อไปยังสัปดาห์ก่อนหน้าหรือสัปดาห์ถัดไป

ด้านบนของหน้า

การสร้างวาระการประชุม

ตามสิทธิ์เริ่มต้นที่ให้ไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมใดๆ ที่มีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมหรือสูงกว่า สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือย้ายรายการวาระการประชุมได้ และเฉพาะผู้สร้างการประชุมหรือผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้นที่สามารถลบรายการวาระการประชุมได้

เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อวาระการประชุม ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ วาระการประชุม แล้วคลิก หัวข้อใหม่...

 2. กรอกฟอร์ม หัวข้อวาระการประชุมใหม่ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการแก้ไขรายการวาระการประชุม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

เมื่อต้องการย้ายหัวข้อวาระการประชุมจากรายการของหัวข้อ เลือก แล้วคลิก ไอคอนย้ายขึ้น หรือ ไอคอนย้ายลง

เมื่อต้องการลบหัวข้อวาระการประชุม ให้เลือกหัวข้อ และกด DELETE

ด้านบนของหน้า

การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม

ตามสิทธิ์เริ่มต้นที่ให้ไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมใดๆ ที่มีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมหรือสูงกว่า สามารถแก้ไขแท็บ ผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมได้

 1. คลิกแท็บ ผู้เข้าร่วมประชุม แล้วคลิก แก้ไข เพื่อเปิดเขตข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าจำเป็น

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

การสร้างรายการการกระทำ

ตามสิทธิ์เริ่มต้นที่ให้ไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมใดๆ ที่มีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมหรือสูงกว่า สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือย้ายรายการการกระทำได้ และเฉพาะผู้สร้างการประชุมหรือผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้นที่สามารถลบรายการการกระทำได้ เมื่อต้องการเพิ่มรายการการกระทำ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ การกระทำ แล้วคลิก รายการการกระทำใหม่

 2. กรอกฟอร์ม รายการการกระทำใหม่ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการการกระทำ ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ "ลำดับความสำคัญ" เพื่อเรียงลำดับรายการการกระทำทั้งหมดตามลำดับความสำคัญ

เมื่อต้องการแก้ไขรายการการดำเนินการ ให้เลือกแล้วคลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

เมื่อต้องการลบรายการการกระทำ ให้เลือกรายการ และกด DELETE

ด้านบนของหน้า

การบันทึกรายงานการประชุม

ตามสิทธิ์เริ่มต้นที่ให้ไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมใดๆ ที่มีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมหรือสูงกว่า สามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ เมื่อต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแท็บ รายงานการประชุม แล้วคลิก แก้ไข เพื่อเปิดพื้นที่ข้อความสำหรับการแก้ไข ถ้าจำเป็น

 2. พิมพ์ในพื้นที่ข้อความ อีกทางหนึ่งคือ คลิก แทรกวาระการประชุม เพื่อแทรกวาระการประชุมปัจจุบันลงในพื้นที่ข้อความ

 3. เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกหรือละทิ้งงานของคุณ

  • คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไขปัจจุบันของคุณและเปิดพื้นที่ข้อความไว้เพื่อพิมพ์เพิ่มเติม

  • คลิก บันทึกแล้วปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจากโหมดแก้ไขรายงานการประชุม

  • คลิก ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณบันทึกรายงานการประชุม

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับแฟ้มที่แนบมา

โปรไฟล์การประชุม หัวข้อวาระการประชุม และรายการการกระทำต่างก็สามารถรวมแฟ้มที่แนบมาได้ โดยทั่วไป เฉพาะผู้สร้างการประชุมหรือผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้นที่สามารถเพิ่มหรือลบแฟ้มที่แนบมาได้

การเพิ่มสิ่งที่แนบมา

 1. เลือกโปรไฟล์การประชุม หัวข้อวาระการประชุม หรือรายการการกระทำ แล้วคลิก แก้ไข

 2. คลิกเมนูแบบหล่นลง สิ่งที่แนบมา แล้วเลือก เพิ่ม

 3. เลือกแฟ้มเพื่อแนบแล้วคลิก เปิด

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเปิดสิ่งที่แนบมา

 1. คลิกเมนูแบบหล่นลง สิ่งที่แนบมา

 2. เลือกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการเปิด

  สิ่งที่แนบมาจะเปิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนถ้าคุณได้ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุน กล่องโต้ตอบ "เปิดด้วย" ของ Windows จะแสดงขึ้นมาพร้อมด้วยตัวเลือกอื่นๆ

การบันทึกสิ่งที่แนบมา

 1. คลิกเมนูแบบหล่นลง สิ่งที่แนบมา แล้วเลือก บันทึกทั้งหมด...

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของดิสก์สำหรับบันทึกสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก ตกลง

การลบสิ่งที่แนบมา

 1. เลือกคุณลักษณะการประชุม (โปรไฟล์ หัวข้อวาระการประชุม หรือรายการการกระทำ) ที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก แก้ไข

 2. คลิกเมนูแบบหล่นลง สิ่งที่แนบมา แล้วเลือก ลบ

 3. เลือกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการลบ

 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือการประชุม

เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทของสมาชิกในปัจจุบัน ให้คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ สิทธิ์

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกทั้งหมดยกเว้นผู้เยี่ยมชมมีสิทธิ์สร้างหรือแก้ไขการประชุม รวมทั้งลบการประชุมที่สมาชิกสร้างขึ้นได้ ในขณะที่ผู้จัดการจะได้รับสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การใช้แป้นพิมพ์ลัด

ตารางด้านล่างแสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเครื่องมือการประชุม ทางลัดที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณกำลังใช้เครื่องมือ

เมื่อต้องการ

ให้กด

สร้างการประชุมใหม่

CTRL+N

สร้างรายการวาระการประชุมใหม่

CTRL+T

สร้างรายการการกระทำใหม่

CTRL+M

แสดงการประชุมทั้งหมด

CTRL+L

แสดงเฉพาะการประชุมของวันนี้

CTRL+D

แสดงการประชุมของสัปดาห์ปัจจุบัน

CTRL+W

แสดงการประชุมของเดือนปัจจุบัน

CTRL+O

แสดงการประชุมของปีปัจจุบัน

CTRL+R

คัดลอกหัวข้อวาระการประชุมเป็นการเชื่อมโยง

CTRL+I

คัดลอกรายการการกระทำเป็นการเชื่อมโยง

CTRL+K

คัดลอกการประชุมเป็นการเชื่อมโยง

CTRL+E

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×