เครื่องมือการติดตามประเด็นใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เครื่องมือตัวออกแบบมาโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม 2007และการติดตามประเด็นมีประโยชน์สำหรับการจัดการระยะทั้งหมดของการติดตามการตอบกลับและการรายงานปัญหา ผู้ใช้สามารถสร้างรายงาน กำหนดความเป็นเจ้าของ และติดตามสถานะเมื่อเวลาผ่านไป

ฟอร์มในเครื่องมือการติดตามประเด็น

ในเครื่องมือนี้มีชนิดฟอร์มพื้นฐานสองชนิดดังต่อไปนี้

 • ประเด็น: ใช้ฟอร์มนี้เพื่อเก็บรายละเอียดประเด็น มอบหมายความเป็นเจ้าของ และติดตามสถานะ

 • การตอบกลับ: ใช้ฟอร์มนี้เพื่อสร้างการตอบกลับสำหรับระเบียนประเด็น

สมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดสามารถสร้างระเบียนประเด็นและการตอบกลับได้ นอกจากนี้ สมาชิกของพื้นที่ทำงานที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสามารถสร้างระเบียนคำสำคัญพิเศษ ซึ่งใช้เพื่อรวบรวมเขตข้อมูลรายการสุ่มเลือกในระเบียนประเด็น สิทธิ์เหล่านี้ได้รับการระบุในการออกแบบฟอร์ม และอาจได้รับสิทธิ์ตามบทบาทของสมาชิก หรือสำหรับเฉพาะสมาชิกพื้นที่ทำงานได้โดยตรง

เกี่ยวกับระเบียนประเด็น

โปรดพิจารณาถึงรายละเอียดการใช้ดังต่อไปนี้

 • คุณต้องป้อนชื่อเรื่องในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง

 • เขตข้อมูล ID ได้รับการสร้างอย่างอัตโนมัติโดยโค้ดสคริปต์และระบุถึงผู้สร้างระเบียนได้

 • คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองในเขตข้อมูลของรายการแบบหล่นลง (เช่น มอบหมายให้กับ: องค์กร) และค่าเหล่านี้จะได้รับการรวมเข้ากับคำสำคัญจากระเบียนคำสำคัญใดๆ ที่สอดคล้องกันสำหรับระเบียนที่ตามมา

  การเพิ่มค่าที่กำหนดเองลงในเขตข้อมูลรายการดรอปดาวน์

เกี่ยวกับระเบียนการตอบกลับ

ในระเบียนการตอบกลับ เขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะได้รับการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นคำตอบสำหรับชื่อเรื่องของระเบียนประเด็นหลักนั้นๆ

เกี่ยวกับการสร้างระเบียนคำสำคัญ

คุณอาจเห็นตัวเลือกระเบียนคำสำคัญต่างๆ ในเมนูแบบหล่นลง สร้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณได้รับ

ฟอร์มคำสำคัญในเมนูดรอปดาวน์สำหรับฟอร์ม ใหม่

ระเบียนคำสำคัญประกอบด้วยค่าที่แสดงในเขตข้อมูลรายการแบบหล่นลงที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างระเบียนคำสำคัญ/สถานะ เพื่อระบุค่า "สร้าง", "เปิด" และ "ปิด" จากนั้น เมื่อคุณ (หรือสมาชิกในพื้นที่ทำงานคนอื่นๆ) สร้างระเบียนประเด็น และเลือกเขตข้อมูลรายการแบบหล่นลง สถานะ ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏในรายการแบบหล่นลง

การสร้างระเบียนคำสำคัญ

เมื่อต้องการสร้างระเบียนคำสำคัญใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก สร้าง และเลือกชนิดระเบียนคำสำคัญที่คุณต้องการจากรายการ

 2. ป้อนคำสำคัญที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

 3. บันทึกระเบียนคำสำคัญ

การดูและการแก้ไขระเบียนคำสำคัญ

เมื่อต้องการดูระเบียนคำสำคัญ เลือกมุมมองชนิดคำสำคัญจากเมนูมุมมอง เมื่อคุณเลือกมุมมองแล้ว คุณสามารถเปิดระเบียนคำสำคัญสำหรับการแก้ไข

การเพิ่ม "คำสำคัญย่อย" ให้กับระเบียนคำสำคัญ

ในเครื่องมือการติดตามประเด็น คุณสามารถเพิ่มคำสำคัญย่อยให้กับระเบียนคำสำคัญ "ผู้ที่ได้รับมอบหมาย" "ประเภท" และ "ผู้ริเริ่ม" ซึ่งสร้างเขตข้อมูลรายการแบบหล่นลงที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขระเบียนคำสำคัญ "ประเภท" เพื่อเพิ่มคำสำคัญที่ตรงกันสำหรับเขตข้อมูลรายการแบบหล่นลง ประเภทย่อย หรือคุณสามารถแก้ไขระเบียนคำสำคัญ "ผู้ที่ได้รับมอบหมาย" เพื่อเพิ่มคำสำคัญที่ตรงกันสำหรับเขตข้อมูล บุคคล

เมื่อต้องการเพิ่มคำสำคัญย่อย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกมุมมองคำสำคัญซึ่งคุณต้องการเพิ่มคำสำคัญย่อย

 2. เลือกระเบียนคำสำคัญซึ่งคุณต้องการเพิ่มคำสำคัญย่อย

 3. คลิก เพิ่มคำสำคัญ ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น

  การเพิ่มคำสำคัญย่อยให้กับคำสำคัญ

 4. เพิ่มคำสำคัญย่อยที่คุณต้องการและบันทึกระเบียน

มุมมองในเครื่องมือการติดตามประเด็น

ข้อมูลด้านล่างนี้คือคำอธิบายเกี่ยวกับมุมมองต่างๆ สำหรับการแสดงระเบียนในเครื่องมือประเด็น โปรดทราบว่าทุกมุมมองมีตัวกรองมุมมองซึ่งใช้กรองระเบียนคำสำคัญ

ทั้งหมด: แสดงระเบียนทั้งหมดที่มี ID เป็นคอลัมน์หลัก คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ เพื่อเรียงลำดับมุมมอง

งานที่มอบหมาย: เปิดใช้การเรียงลำดับตามองค์กรที่ได้รับมอบหมายประเด็นนั้น คอลัมน์ที่แสดงได้รับการมอบหมายให้กับองค์กร และบุคคล รวมทั้งชื่อประเด็น

ประเภท: เรียงลำดับตามประเภทของประเด็น คอลัมน์ที่มีคือประเภท ประเภทย่อย ลำดับความสำคัญ สถานะ และชื่อเรื่อง

งานที่มอบหมายของฉัน: นำเสนอการเรียงลำดับชั้น โดยใช้ตัวกรองมุมมองเพื่อแสดงเฉพาะประเด็นที่มอบหมายให้คุณเท่านั้น

ผู้ริเริ่ม: เหมือนกับมุมมอง งานที่มอบหมาย ในโครงสร้าง แต่แทนที่จะแสดงและจัดกลุ่มตามองค์กรที่ได้รับมอบหมาย ผู้ริเริ่ม จะแสดงและจัดกลุ่มตามองค์กรและบุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประเด็นนั้น

ลำดับความสำคัญ: ระเบียนจะได้รับการจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญที่ได้รับมอบหมาย คอลัมน์ที่แสดง ได้แก่ ลำดับความสำคัญ สถานะ ชื่อเรื่อง และวันที่สร้าง

สถานะ: เหมือนกับมุมมองลำดับความสำคัญ แต่มีสถานะเป็นหลักและคอลัมน์จัดตามกลุ่ม

นอกเหนือจากมุมมองดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสมาชิกทุกคนในพื้นที่ทำงานมองเห็นได้ สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นมีสิทธิ์ดูมุมมองคำสำคัญ ซึ่งแสดงระเบียนคำสำคัญต่างๆ (ตามชนิดคำสำคัญ)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×