เครือข่ายโยกย้าย - รวมหลายเครือข่าย Yammer

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณมีหลายอีเมโดเมนใน Office 365 ของคุณที่เช่า และโดเมนแต่ละอีเมลมีเครือข่าย Yammer ของตัวเอง รวมลงในเครือข่าย Yammer หนึ่งจะต้องณปัจจุบันวันที่ 16 ตุลาคม 2018

บทความนี้จะจำเป็นถ้าคุณมีหลาย Yammer เครือข่าย ตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทของคุณมีหลายหน่วยธุรกิจหรือบริษัทในเครือ แต่ละกับเครือข่าย Yammer ของตัวเองเท่านั้น

รวมข้อมูลเครือข่ายแม่หนึ่งช่วยเตรียมพนักงานของคุณทำงานร่วมกัน ด้วยกันอย่างใกล้ชิด และทำให้ง่ายขึ้น management Yammer เครือข่ายของคุณ

นี่คือขั้นตอนพื้นฐาน:

ขั้นตอน   

คำอธิบาย   

ขั้นตอนที่ 1: วางแผน

ระบุเครือข่าย Yammer เพื่อรวม ระบุข้อมูลการส่งออก และอัปโหลด การวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับโครงสร้างกลุ่มและการเป็นสมาชิกในเครือข่ายแม่ และการวางแผนการสื่อสารกับผู้ใช้ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: การส่งออกเนื้อหาจากบริษัทในเครือข่าย

ส่งออกเนื้อหาทั้งหมดจากเครือข่าย Yammer บริษัท โยกย้ายย้ายผู้ใช้ ข้อมูลไม่เท่านั้น หนึ่งไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายบริษัทหลังจากที่เริ่มการโยกย้าย

ขั้นตอนที่ 3: สื่อสารกับผู้ใช้ทั้งหมดก่อนการโยกย้าย

ใช้การติดต่อสื่อสารอย่างด้านล่างเพื่อให้ทุกคนบนเครือข่ายบริษัทสาขาทราบวัตถุประสงค์ ของการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลา ข้อมูลใดจะถูกเก็บไว้ โครงสร้างกลุ่มในเครือข่ายแม่ ขอแนะนำให้ ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่พวกเขาต้องการเก็บก่อนวัน เช่นไฟล์และข้อมูลในการสนทนาที่เริ่มต้นการโยกย้าย อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายแม่รู้ว่า บุคคลเพิ่มเติมจะเข้าร่วม

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการการโยกย้ายเครือข่าย

เรียกใช้เครื่องมือการโยกย้ายเครือข่ายสำหรับเครือข่ายบริษัทในเครือแต่ละครั้งเดียว เครื่องมือย้ายผู้ใช้ทั้งหมดจากเครือข่าย Yammer บริษัทในเครือข่าย Yammer แม่ และปิดเครือข่ายบริษัท จะโยกย้ายการสนทนาหรือไฟล์ข้อมูลใด ๆ

ขั้นตอนที่ 5: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายแม่ทำ

ปรับปรุงโครงสร้างของเครือข่าย Yammer แม่ของคุณเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ที่จะสามารถเข้าร่วมได้ สร้างกลุ่ม เชิญสมาชิกกลุ่ม และอัปโหลดไฟล์ที่คุณส่งออก

ขั้นตอนที่ 6: สื่อสารกับผู้ใช้ทั้งหมดหลังจากการโยกย้าย

แจ้งให้ทราบเครือข่าย Yammer รวมไม่พร้อมใช้ทุกคน

ขั้นตอนที่ 1: วางแผน

ต่อไปนี้เป็นคำถามหลักเพื่อขอให้ระหว่างขั้นตอนการวางแผน:

 • เครือข่าย Yammer ที่จำเป็นต้องถูกนำมารวมได้อย่างไร

 • ซึ่งเครือข่ายควรเครือข่ายแม่ และที่บริษัทในเครือหรือไม่

 • สำหรับแต่ละเครือข่ายบริษัท เนื้อหาใดจำเป็นต้องส่งออก และโหลดลงบนเครือข่ายแม่ได้อย่างไร

  ใครจะทำการโยกย้ายจริง ส่งออกข้อมูล ตั้งค่าโครงสร้างกลุ่มในเครือข่ายแม่ อัปโหลดข้อมูล และติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างไร

 • กลุ่มใดบ้างที่จำเป็นในเครือข่ายแม่สำหรับผู้ใช้ที่จะเข้ามาจากบริษัทในเครือ ใครควรอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างไร ใครควรเป็นผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

 • วิธีดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ใช้ก่อน และ หลังการรวมคืออะไร

 • บทบาทใดควรผู้ใช้ได้ในการวางแผนการรวมข้อมูลได้อย่างไร ให้พิจารณาใช้กลุ่ม Yammer บนเครือข่ายบริษัทในเครือแต่ละเพื่อช่วยในการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

 • กำหนดเวลาคืออะไร เราจำเป็นลงเวลาได้อย่างไร ถ้า คืออะไรเวลาดีที่สุดในการจัดกำหนดการนี้ได้อย่างไร

นี่คือสิ่งที่คุณต้องการรู้เมื่อต้องการวางแผน และจัดระเบียบรวมเครือข่ายของคุณ

 • เฉพาะผู้ใช้ที่ มีบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางใน Office 365 สามารถดำเนินการรวมเครือข่าย

 • เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจากเครือข่ายบริษัท คุณจะสิ้นสุดค่า ด้วยไฟล์ CSV ที่ประกอบด้วยกลุ่ม ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ แฟ้ม และข้อมูลการสนทนา รวม ถึงโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ทั้งหมดจากเครือข่าย ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่ออัปโหลดข้อมูล หรือตั้งค่ากลุ่มในเครือข่ายของคุณใหม่ คุณจะต้องบุคคลเมื่อต้องการแมปข้อมูลกับสิ่งที่จำเป็นในเครือข่ายแม่ และบุคคลที่สามารถใช้แมปนี้เพื่อติดตั้ง Windows PowerShell สคริปต์เพื่อโหลดข้อมูล

 • เครือข่าย Yammer บริษัทสาขาและหลักต้องอยู่บนโดเมนได้ตรวจสอบในผู้เช่า Office 365 หนึ่ง การรวมเครือข่าย Yammer ระหว่างผู้เช่า Office 365 ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • เครือข่ายบริษัทในเครืออาจเป็น Yammer พื้นฐานหรือ Yammer Enterprise แต่เครือข่ายแม่ต้อง Yammer Enterprise

 • ไม่สามารถย้อนกลับโยกย้ายเครือข่าย

 • เครือข่ายหลาย migrations สามารถเริ่ม back-to-back โดยไม่รอก่อนหน้าเพื่อเสร็จสิ้น

 • ใน ระหว่างการ โยกย้าย ใช้งานอยู่ และผู้ ใช้ รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้ เช่นรูปภาพโปรไฟล์และชื่อ ที่ค้างอยู่จะถูกโยกย้าย

 • ถ้าผู้ใช้ที่มีอยู่ในเครือข่ายบริษัทสาขาและแม่ บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในเครือข่ายแม่จะยังคงอยู่ และถ้าจำเป็นต้องใช้ จะถูกเลื่อนจากบัญชีผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมบัญชีผู้ใช้ทั่วไป บัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายบริษัทในเครือจะถูกลบ

 • ถูกโยกย้ายกลุ่ม การสนทนา และไฟล์

 • หลังจากที่การโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ หนึ่งไม่สามารถเข้าถึงเครือข่าย Yammer บริษัท

ตัวอย่างของการรวมเครือข่าย

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดง สิ้น มีบริษัท แต่ละหนึ่งซึ่งมีเครือข่าย Yammer แยกต่างหาก:

 • Contoso.com   แม่เครือข่าย สิ้น ทำหน้าที่ผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่ @contoso.com

 • Contoso_Sub.com    เครือข่ายบริษัทสาขาสำหรับพนักงานของผลหารของ Contoso, ltd. ทำหน้าที่ผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่ @contoso_sub.com

 • ContosoPharmaceuticals.com   บริษัทในเครือข่ายสำหรับพนักงานของส่วนเภสัชกรรม ทำหน้าที่ผู้ใช้ ด้วยอีเมลที่ @contosopharmaceuticals.com

Contoso, ltd.ต้องการเก็บพนักงานเภสัชกรรมในเครือข่ายของตนเอง แต่ต้องการย้ายพนักงานจาก Contoso_Sub.com ไป Contoso.com Contoso, ltd.จะโยกย้ายผู้ใช้จากบริษัทในเครือ Contoso_Sub.com ไปยังเครือข่ายแม่ Contoso.com ได้อีกด้วย

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงบนเครือข่ายบริษัทในเครือของ Contoso_Sub ก่อนที่จะถูกโยกย้ายไปยังเครือข่ายแม่ Contoso

เครือข่ายย่อย Yammer และเครือข่ายหลัก Yammer ก่อนการโยกย้ายจะดำเนินการรวมผู้ใช้จากเครือข่ายย่อยลงในเครือข่ายหลัก

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสถานะ หลังจากที่ผู้ใช้ และเครือข่ายภายนอกใด ๆ และผู้ใช้ได้ถูกโยกย้ายจาก Contoso_Sub ไปยังเครือข่าย Contoso, ltd โปรดสังเกตว่า เครือข่ายบริษัทสาขาและเนื้อหาจะไม่พร้อมใช้งานหลังจากการโยกย้าย

หลังจากการโยกย้ายเครือข่าย Yammer ผู้ใช้จากเครือข่ายย่อยจะถูกรวมเข้ากับเครือข่ายหลัก เครือข่ายภายนอกจะถูกโยกย้ายด้วยเช่นกัน (พร้อมผู้ใช้) เครือข่ายย่อย (รวมเนื้อหาทั้งหมด) ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: การส่งออกเนื้อหาจากบริษัทในเครือข่าย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งออกทั้งหมด Yammer ข้อมูลสำหรับเครือข่ายบริษัท ดูข้อมูลจาก Yammer Enterprise ส่งออกและส่งออกข้อมูลจาก Yammer พื้นฐาน

 • สามารถสามารถอัปโหลดไฟล์ที่ส่งออกไปยังเครือข่ายแม่ คุณจะต้องสร้างการแมประหว่างชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ในเครือข่ายของคุณแม่

 • ชื่อกลุ่มและการเป็นสมาชิกของกลุ่มจะโยกย้าย คุณสามารถใช้รายการส่งออกของผู้ใช้และกลุ่มเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มที่เหมาะสมในเครือข่ายแม่

 • การสนทนาจะไม่ถูกโยกย้าย เพื่อให้ผู้ใช้เครือข่ายบริษัทในเครือต้องบันทึกข้อมูลที่จำเป็นจากการสนทนา

ขั้นตอนที่ 3: สื่อสารกับผู้ใช้ทั้งหมดก่อนการโยกย้าย

ใช้การติดต่อสื่อสารอย่างด้านล่างเพื่อให้ทุกคนบนเครือข่ายบริษัทสาขาทราบวัตถุประสงค์ ของการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลา ข้อมูลใดจะถูกเก็บไว้ โครงสร้างกลุ่มในเครือข่ายแม่ ขอแนะนำให้ ผู้ใช้บันทึกข้อมูลที่พวกเขาต้องการเก็บก่อนวัน เช่นไฟล์และข้อมูลในการสนทนาที่เริ่มต้นการโยกย้าย อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายแม่รู้ว่า บุคคลเพิ่มเติมจะเข้าร่วม

ตัวอย่างการสื่อสารโยกย้ายก่อนถึงบุคคลที่อยู่ในปัจจุบันโดยใช้ Yammer บริษัทในเครือข่าย

[Contoso.com] จะรวมเครือข่าย Yammer ทั้งหมดของเราเพื่อให้เราสามารถทั้งหมดการสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยกัน เราจะเริ่มการโยกย้ายนี้บน [วัน] เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณเข้าถึง Yammer โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณทำงานทั่วไป คุณจะไปยังเครือข่าย Yammer รวมใหม่โดยตรง

งานที่สำคัญที่ต้องทำก่อน [วัน]   

 1. การรวมย้ายเนื้อหา Yammer ของคุณไปยังเครือข่าย Yammer [Contoso.com] คุณต้องบันทึกไฟล์และการสนทนาที่คุณต้องการเก็บใด ๆ

 2. บันทึกไฟล์

  1. ฉันn Yammer คลิกไอคอนการตั้งค่า จากนั้น คลิกไฟล์ใช้ไฟล์ของฉันส่วนเพื่อค้นหาไฟล์ของคุณ

  2. ถัดจากแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก และคลิกลูกศร จากนั้น คลิก ดาวน์โหลด

  3. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้น คลิก บันทึก

 3. บันทึกข้อมูลจากการสนทนาส่วนตัว

  1. ใน Yammer คลิกกล่องจดหมายเข้าของคุณ จากนั้น คลิก ข้อความส่วนตัว

  2. คลิกข้อความ และตรวจทานเนื้อหาของการสนทนา และคัดลอก และวางข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นลงในไฟล์

ลงเวลา

โปรดใช้เครือข่าย Yammer [Contoso.com] จาก [วัน] [วันที่] เรากำลังจะเพิ่มกลุ่มและไฟล์กลุ่มจากเครือข่าย [Contoso.sub] คุณจะได้รับอีเมลอีกฉบับจากเราเมื่อทุกสิ่งได้พร้อมที่จะใช้

ข้อความตัวอย่างสำหรับผู้ใช้เครือข่าย Yammer หลักในขณะนี้

เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่า ผู้ใช้ [Contoso] จาก [Contoso_sub1] และ [Contsoso_sub2] จะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดสามารถเข้าร่วมเราบนเครือข่าย Yammer [Contoso.com]

เริ่มต้น [วัน], คุณจะสังเกตเห็นบางอย่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเรากลุ่ม และบางกลุ่มใหม่ และบุคคลเพิ่มเติม [รายการการเปลี่ยนแปลง]

คำถาม หรือข้อสงสัย หรือเพียงแค่ต้องการยินดีต้อนรับ [Contoso_sub1] และ [Contoso_sub2] พนักงานได้อย่างไร เข้าร่วมกลุ่มใหม่ "อย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท - เครือข่าย Yammer หนึ่ง" เราต้องการป้อนข้อมูลของคุณเพื่อทำให้เครือข่ายรวมของเราใหม่ช่วยของทุกคนเสียงให้ได้ยิน

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการการโยกย้ายเครือข่าย

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการส่งออกข้อมูลจากเครือข่ายบริษัทสาขา และสื่อสารกับผู้ใช้

การโยกย้ายเครือข่ายมีสามขั้นตอนที่คุณจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับ เครือข่ายหลาย migrations สามารถเริ่ม back-to-back โดยไม่รอก่อนหน้าเพื่อเสร็จสิ้น เริ่มต้นจากเครือข่ายแม่ (เครือข่ายที่คุณต้องการโยกย้ายเครือข่ายอื่น ๆ):

เรียกใช้เครื่องมือการโยกย้ายเครือข่าย

 1. ในเครือข่าย Yammer แม่ ไปที่การตั้งค่า>ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

 2. เลือกโยกย้ายเครือข่าย

  สกรีนช็อตของรายการเมนูการโยกย้ายเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ Yammer

  คุณเริ่มบนหน้าที่มีชื่อเรื่อง1 ขั้นตอนที่ 3 - กาเครื่องหมาย/เพิ่มการตรวจสอบโดเมน หน้านี้แสดงรายการโดเมนได้ตรวจสอบที่ถูกเพิ่มไปยังผู้เช่า Office 365 สำหรับเครือข่าย Yammer นี้ได้ ถ้าคุณไม่เห็นเครือข่ายคุณต้อง ตามลิงก์ไปยัง Office 365 เพื่อเพิ่มโดเมนได้ตรวจสอบแล้วกลับไปหน้านี้

  สกรีนช็อตของขั้นตอนที่ 1 จาก 3 - ตรวจสอบ/เพิ่มโดเมนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วก่อนการโยกย้ายเครือข่าย Yammer
 3. เมื่อคุณได้เพิ่มโดเมนได้ตรวจสอบที่คุณต้องทั้งหมด เลือกถัดไป

  ขณะนี้คุณอยู่บนหน้าขั้นตอนที่ 2 - 3 เลือกเครือข่าย Yammer การโยกย้าย หน้านี้แสดงรายการเครือข่ายทั้งหมดที่เหมาะสมสำหรับการโยกย้าย โปรดจำไว้ โดเมนของ Yammer เป็นเครือข่ายที่คุณต้องการโยกย้ายจะต้องเพิ่มเป็นผ่านการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ทั้งหมด เฉพาะได้ตรวจสอบโดเมนสำหรับเครือข่าย Yammer จะแสดงบนหน้านั้น ถ้าคุณไม่เห็นเครือข่ายคุณกำลังมองหา เลือกปุ่มก่อนหน้าและเพิ่มโดเมนผ่านการตรวจสอบ

  สกรีนช็อตขั้นตอนที่ 2 จาก 3 - เลือก เครือข่าย Yammer เพื่อโยกย้าย
 4. บนหน้าขั้นตอนที่ 2 - 3 เลือกเครือข่าย Yammer เพื่อโยกย้ายเลือกเครือข่าย Yammer ที่คุณต้องการโยกย้ายไปยังเครือข่ายนี้ นั้นแล้ว เลือกถัดไป

 5. คุณเข้าถึงหน้าที่ มีชื่อเรื่อง3 ขั้นตอนที่ 3 - การส่งออกข้อมูลและเริ่มการโยกย้าย หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่คุณกำลังจะโยกย้าย เช่นชื่อเครือข่ายและจำนวนข้อความ เพื่อให้คุณสามารถยืนยันว่า เป็นเครือข่ายเหมาะสม โปรดสังเกตว่า เฉพาะที่ใช้งานอยู่และผู้ใช้ที่ค้างอยู่จะถูกโยกย้าย เนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร ยัง โปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมที่ถูกลบในกระบวนการนี้

  สกรีนช็อตของขั้นตอนที่ 3 จาก 3 - ส่งออกข้อมูลและเริ่มการโยกย้าย
 6. เมื่อคุณได้ส่งออกข้อมูลคุณต้อง และคุณพร้อมที่จะเริ่มการโยกย้าย เลือกเริ่มการโยกย้าย

  กล่องโต้ตอบยืนยันปรากฏขึ้น

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการโยกย้ายเครือข่าย Yammer
 7. ในตัวคุณจะแน่ใจว่า คุณต้องการโยกย้ายเครือข่ายได้อย่างไรกล่อง ภายใต้ฉันยืนยันการโยกย้ายเครือข่ายNetwork Nameใส่ชื่อของเครือข่ายคุณต้องการโยกย้ายไปยืนยัน จากนั้น เลือกโยกย้าย

  ข้อควรระวัง: 

  • คุณไม่สามารถหยุด หรือย้อนกลับการโยกย้าย เพื่อให้ ได้มากแน่ใจว่า คุณได้ส่งออกทั้งหมดของข้อมูลที่คุณต้องการ และคุณได้เลือกเครือข่ายถูกต้องเพื่อโยกย้ายก่อนที่คุณเลือกโยกย้าย ถ้าคุณไม่แน่ใจยกเลิกเลือก และกลับไปยังการส่งออกข้อมูลของคุณ หรือตรวจสอบชื่อเครือข่าย

  • โปรดสังเกต เมื่อคุณโยกย้ายเครือข่าย เนื้อหาทั้งหมด และข้อมูลในเครือข่ายบริษัทในเครือจะหายไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องการส่งไฟล์หรือเอกสารที่คุณต้องการเก็บก่อนที่จะเริ่มต้นการโยกย้ายใด ๆ 

 8. บนหน้าสถานะของเครือข่าย migrationsคุณสามารถดูสถานะของการโยกย้าย จะแสดงรายการโดเมนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายถูกโยกย้าย บุคคลที่เริ่มต้นการโยกย้าย เริ่ม และเสร็จสมบูรณ์แล้ววัน และเวลาสำหรับการโยกย้าย และสถานะของการโยกย้าย คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย เช่นจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จำนวนของข้อความ และเครือข่ายภายนอก

  สกรีนช็อตแสดงสถานะของการโยกย้ายเครือข่าย - การโยกย้ายเครือข่าย Yammer กำลังทำงาน
 9. โปรดสังเกตว่า migrations เครือข่ายหลายจะสามารถเริ่มต้น back-to-back โดยไม่รอก่อนหน้าเพื่อเสร็จสิ้น ดังนั้น คุณสามารถเริ่มการโยกย้ายถัดไปทันที โดยผ่านตัวช่วยสร้างอีกครั้ง

ดูสถานะของการโยกย้ายเครือข่าย

กระบวนการโยกย้ายเครือข่ายทำงานตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

แผนผงัลำดับงานแสดงให้เห็นว่า อันดับแรกคุณต้องโยกย้ายโดเมนจากบริษัทในเครือของ เครือข่าย Yammer และยกเลิกการใช้งานเครือข่าย จากนั้นโยกย้ายผู้ใช้และเครือข่ายภายนอกแบบขนาน

ในขั้นตอนที่ 1 โดเมนจากเครือข่ายบริษัทในเครือจะถูกโยกย้าย และเครือข่ายบริษัทในเครือจะยกเลิก จากนั้น ในขั้นตอนที่ 2 การใช้งาน และผู้ใช้ที่ค้างอยู่ และภายนอกจะโยกย้ายเครือข่ายในแบบขนาน แม้ว่าชุดย่อยของผู้ใช้หรือเครือข่ายภายนอกไม่ถูกโยกย้าย โยกย้ายเองจะทำต่อไป และเสร็จสิ้น และสามารถพบรายละเอียด/ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมบนหน้าสถานะเวิร์ก

หน้าสถานะเวิร์กโยกย้ายสามารถแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ความหมาย

การโยกย้ายsource network nameล้มเหลว

ไม่สำเร็จโยกย้ายของเครือข่ายบริษัท

การโยกย้ายuser emailล้มเหลว

ถ้าผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งการโยกย้าย ล้มเหลวจะมีอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดให้ทราบ ณจุดนี้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเองไปยังเครือข่ายแม่ โปรดสังเกตว่า เครือข่ายบริษัทสาขาย้ายแล้วในขณะนี้

การโยกย้ายexternal network nameล้มเหลว

ถ้าอย่าง น้อยหนึ่งเครือข่ายภายนอกล้มเหลวในการโยกย้าย จะมีอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดให้ทราบ โปรดสังเกตว่า เครือข่ายบริษัทสาขาย้ายแล้วในขณะนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Yammer

ขั้นตอนที่ 5: การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายแม่ทำ

สร้างกลุ่ม

ใช้ข้อมูลจาก groups.csv และ users.csv เพื่อระบุกลุ่มที่อาจจำเป็นต้องใช้ในเครือข่ายแม่ และ เพื่อเชิญผู้ใช้ใหม่กับกลุ่มเหล่านั้น คุณสามารถทำเช่นนี้ด้วยตนเอง หรือสร้างสคริปต์ Windows PowerShell

อัปโหลดไฟล์

ในการส่งออกข้อมูล ชื่อแฟ้มกับ ID ของพวกเขา Yammer แทนที่จะเป็นชื่อไฟล์ของพวกเขา ชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาได้แสดงอยู่ในแฟ้ม Files.csv เพื่อที่คุณจะต้องการสร้างสคริปต์ Windows PowerShell เพื่อโหลดเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่เหมาะสมในเครือข่ายหลัก และเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งออก

ขั้นตอนที่ 6: สื่อสารกับผู้ใช้ทั้งหมดหลังจากการโยกย้าย

ใช้การสื่อสารนี้เพื่อเสริมภาพลักษณ์วิธีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ Yammer

ตัวอย่างการสื่อสารโยกย้ายภายหลัง

เราพร้อมที่จะเริ่มทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดลงชื่อเข้าสู่ Yammer วันนี้ โดยใช้อีเมล [Contoso.com] และรหัสผ่านทั่วไปสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น ถ้าคุณต้อง การตั้งค่ารหัสผ่านของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น โปรดติดต่อ [แผนก IT] เราได้ restructured กลุ่มเพื่อให้เนื้อหาเหมาะกับทุกคน ดังนั้นโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียกดูกลุ่ม และเข้าร่วมแบบที่เหมาะสมสำหรับคุณ

คำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ เข้าร่วมกลุ่มใหม่ "อย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท - เครือข่าย Yammer หนึ่ง" เราต้องการป้อนข้อมูลของคุณเพื่อทำให้เครือข่ายรวมของเราใหม่ช่วยให้ข้อความเสียงของคุณจะได้ยิน

ดูเพิ่มเติม

จัดการ Office 365 with PowerShell Office 365

EAdd eternal ส่งข้อความผู้เข้าร่วมการสนทนาของคุณ Yammer

เครือข่ายภายนอก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×