เข้าร่วมอัตโนมัติระบบโทรศัพท์คืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระบบโทรศัพท์ใน Office 365 สามารถใช้เพื่อสร้างระบบเมนูสำหรับองค์กรของคุณให้โทรภายใน และภายนอกเข้าร่วมอัตโนมัติเลื่อนเมนูระบบการค้นหาตำแหน่ง และวาง หรือโอนสายเรียกเข้ากับผู้ใช้ของบริษัทหรือแผนกในองค์กรของคุณ

เมื่อบุคคลที่โทรเข้า พวกเขาจะแสดง ด้วยชุดของพร้อมท์เสียงที่ช่วยให้พวกเขาทำการโทรไปยังผู้ใช้ หรือค้นหาบุคคลในองค์กรของคุณแล้ว วางสายให้ผู้ใช้ การเข้าร่วมอัตโนมัติคือ ชุดของพร้อมท์เสียงหรือไฟล์เสียงที่โทรฟังแทนที่เป็นตัวดำเนินการบุคคลเมื่อผู้โทรเข้าร่วมการองค์กร การเข้าร่วมอัตโนมัติช่วยให้โทรย้ายผ่านระบบเมนู วางสาย หรือค้นหาผู้ใช้ โดยใช้แป้นพิมพ์โทรศัพท์ (DTMF) หรือเสียงป้อนข้อมูลโดยใช้การรู้จำเสียง

เมื่อต้องการตั้งค่าการเข้าร่วมอัตโนมัติสำหรับระบบโทรศัพท์ใน Office 365 ไปต่อไปนี้

เข้าร่วมอัตโนมัติระบบโทรศัพท์มีฟีเจอร์ต่อไปนี้:

 • ยังสามารถมีคำทักทายของบริษัท หรือประชา

 • ยังสามารถมีเมนูขององค์กรแบบกำหนดเอง คุณสามารถกำหนดเมนูเหล่านี้มีมากกว่าหนึ่งระดับ

 • ให้ค้นหาไดเรกทอรีที่ช่วยให้บุคคลที่โทรเข้าร่วมการค้นหาไดเรกทอรีขององค์กรสำหรับชื่อ

 • ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เรียกใช้ในการเข้าถึงได้ หรือออกจากข้อความสำหรับบุคคลในองค์กรของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานเข้าร่วมอัตโนมัติ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจำไว้:

 • องค์กรของคุณต้องมี (น้อยสุด) ใบอนุญาต Enterprise E3 บวกกับระบบโทรศัพท์ หรือสิทธิ์การใช้งาน Enterprise E5  หมายเลขของระบบโทรศัพท์ ผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากหมายเลขของบริการตัวเลขที่ จะพร้อมใช้งานที่จะใช้สำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติ จำนวนของคุณสามารถทำให้เข้าร่วมอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์ระบบ และการประชุมเสียง สิทธิ์การใช้งานที่มอบหมายในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ไปต่อไปนี้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางสายเรียกเข้าเมื่อต้องการดำเนินการหรือตัวเลือกเมนูที่ผู้ใช้แบบออนไลน์กับสิทธิ์การใช้งานระบบโทรศัพท์ คือ คุณจะต้องเปิดใช้งานสำหรับ Enterprise Voice หรือกำหนดแผนการโทรให้พวกเขา ดูSkype ที่กำหนดสำหรับสิทธิ์การใช้ Business และ Microsoft ทีมงาน คุณยังสามารถใช้ Windows PowerShell เรียกใช้ตัวอย่าง: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • เมื่อต้องการรับ และใช้หมายเลขโทรฟรีบริการสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณ คุณต้องการตั้งค่าการสื่อสารเครดิต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูเครดิตการติดต่อสื่อสารคืออะไร?และตั้งค่าการสื่อสารเครดิต

  สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ (สมาชิก) เพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติ - สามารถใช้บริการโทรหรือหมายเลขโทรฟรีโทรศัพท์เท่านั้น

ภาพรวมของฟีเจอร์

หมายเลขตามชื่อ

หมายเลขตามชื่อเป็นคุณลักษณะหนึ่งของการเข้าร่วมอัตโนมัติที่เรียกว่าการค้นหาไดเรกทอรี ซึ่งจะทำให้บุคคลที่โทรเข้าร่วมการเข้าร่วมอัตโนมัติของคุณจะใช้เสียง (speech recognition) หรือแป้นพิมพ์โทรศัพท์ของพวกเขา (DTMF) ให้ใส่ชื่อแบบเต็ม หรือบางส่วนเพื่อค้นหาไดเรกทอรีของบริษัท ค้นหาบุคคล และมีสายเรียกเข้าโอนไปแล้ว ถ้าคุณมี Skype สำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ Businessพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ หรือแผนการโทรถึงที่มอบหมายให้แก่ผู้ แต่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานระบบโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เมื่อพวกเขาค้นหาโดยใช้โทรศัพท์ตามชื่อ หมายเลขตามชื่อแม้แต่ไม่สามารถค้นหา และโอนสายเรียกเข้าไปยัง Skype สำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ธุรกิจที่ถูกโฮสต์ในประเทศหรือภูมิภาคสำหรับองค์กรหลายชาติอื่น

ข้อควรระวัง: ปรับใช้ในสถานที่ของผู้ใช้ Lync Server 2010 จะไม่ได้แสดงอยู่ในไดเรกทอรีเมื่อบุคคลอื่นค้นหาทั้งหมด

ขนาดสูงสุดไดเรกทอรี

ไม่มีข้อจำกัดบนขนาด Active Directory ที่หมายเลขตามชื่อจะได้รับการสนับสนุนเมื่อใช้แป้นกดโทรศัพท์เพื่อค้นหาสำหรับการป้อนชื่อเต็ม หรือบางส่วน (FirstName LastName และยัง LastName + FirstName) อย่างไรก็ตาม ขนาดสูงสุดของชื่อรายการที่เข้าร่วมอัตโนมัติเดียวที่สามารถสนับสนุนการใช้ speech recognition ชื่อคือ 80,000 ผู้ใช้

ชนิดการป้อนข้อมูล

รูปแบบการค้นหา

จำนวนสูงสุดของผู้ใช้ในองค์กร

DTMF (แป้นพิมพ์รายการ)

บางส่วน

FirstName + LastName

LastName + FirstName

ไม่มีขีดจำกัดเสีย

คำพูด (เสียงสำหรับการป้อนค่า)

ชื่อ

นามสกุล

FirstName + LastName

LastName + FirstName

ผู้ใช้ 80,000

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้โทรศัพท์ตามชื่อ กับ speech recognition แต่ Active Directory ขององค์กรขนาดใหญ่เกินกว่า 80,000 ผู้ใช้ และคุณยังไม่ได้จำกัดขอบเขตของโทรศัพท์โดยใช้คุณลักษณะแสดงขอบเขตการโทรชื่อ โทรศัพท์ตามชื่อจะยังคงทำงานสำหรับการโทรของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์โทรศัพท์ และป้อนข้อมูลเสียงจะพร้อมใช้งานสำหรับสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้คุณลักษณะขอบเขตการโทรเพื่อแคบลงเป็นชื่อที่จะสามารถเข้าถึง โดยการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการโทรด้วยชื่อสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจง

กดแป้นพิมพ์ (DTMF) รายการชื่อโดย

โทรหาในบุคคลสามารถใช้โทรศัพท์ ด้วยชื่อไปถึงผู้ใช้ โดยการระบุไม่ว่าจะ เป็นชื่อเต็ม หรือบางส่วนของบุคคลพวกเขาพยายามเข้าถึง สิ่งดีได้ว่า จะมีรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้เมื่อมีใส่ชื่อ

เมื่อต้องการค้นหาไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ บุคคลที่สามารถใช้ '0' คีย์ (ศูนย์) เพื่อระบุช่องว่างระหว่างชื่อแรกและสุดท้าย หรือล่าสุดแรก และชื่อ เมื่อพวกเขาจะใส่ชื่อ พวกเขาจะถูกร้องขอการสิ้นสุดรายการแป้นพิมพ์ของพวกเขากับคีย์# (ปอนด์) ตัวอย่างเช่น "หลังจากที่คุณใส่ชื่อของบุคคลคุณกำลังพยายามติดต่อ กด#" ถ้ามีหลายชื่อที่พบ บุคคลโทรหา จะได้รับรายการของชื่อเพื่อเลือกจากนั้น

บุคคลที่สามารถค้นหาชื่อในองค์กรของคุณโดยใช้รูปแบบการค้นหาต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์โทรศัพท์ของพวกเขา:

รูปแบบของชื่อ

ชนิดของการค้นหา

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์การค้นหา

FirstName + LastName

แบบเต็ม

Amos0Marble #

หินอ่อน Amos

LastName + FirstName

แบบเต็ม

Marble0Amos #

หินอ่อน Amos

ชื่อ

แบบเต็ม

Amos #

กด 1 สำหรับหินอ่อน Amos

กด 2 สำหรับ Amos Marcus

LastName

แบบเต็ม

หินอ่อน #

กด 1 สำหรับหินอ่อน Amos

กด 2 สำหรับหินอ่อน Mary

FirstName หรือ LastName

บางส่วน

มี.ค. #

กด 1 สำหรับหินอ่อน Mary

กด 2 สำหรับ Mary Jones

กด 3 สำหรับ Amos Marcus

FirsName + LastName

บางส่วน

Mar0Amos #

กด 1 สำหรับหินอ่อน Amos

กด 2 สำหรับ Amos Marcus

LastName + FirstName

บางส่วน

Mar0Am #

กด 1 สำหรับหินอ่อน Amos

กด 2 สำหรับ Amos Marcus

มีหลายอักขระพิเศษที่ใช้เมื่อการค้นหาบุคคลโดยใช้แป้นพิมพ์โทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น บุคคลจะถูกร้องขอเพื่อใช้คีย์ปอนด์ (#), ใน ขณะที่ใช้คีย์ศูนย์ (0) สำหรับช่องว่างระหว่างชื่อ กดแป้นดาว (*) จะทำซ้ำรายชื่อของบุคคลที่ตรงกัน

โทรศัพท์พิเศษแป้นพิมพ์อักขระ

ความหมาย

# (ปอนด์คีย์)

อักขระจุดสิ้นสุดเมื่อใส่ชื่อ

0 (ศูนย์)

ช่องว่างระหว่างชื่อ

* (ดาวคีย์)

ทำซ้ำรายการของชื่อที่ตรงกัน

หมายเลขตามชื่อ – recognition ชื่อ ด้วยคำพูด

บุคคลที่สามารถค้นหาผู้อื่นในองค์กรของพวกเขาโดยใช้ข้อความเสียงของพวกเขา (speech recognition) พวกเขาสามารถถึงทุกคนใน Active Directory ของบริษัทยัง ด้วยการพูดชื่อของบุคคลพวกเขากำลังพยายามค้นหา ใช้ข้อมูลเสริมเสียงสามารถรู้จักชื่อในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง FirstName, LastName, FirstName LastName หรือ LastName + FirstName

เมื่อคุณเปิดใช้งานการรู้จำเสียงสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติ รายการแป้นพิมพ์โทรศัพท์ (DTMF) จะไม่ทำงาน เพื่อให้สามารถใช้ได้สำหรับการป้อนค่าทั้งสองชนิด โทรศัพท์แป้นพิมพ์รายการไม่สามารถปิดใช้งาน และสามารถใช้ตลอดเวลา แม้ว่าเข้าร่วมอัตโนมัติมีการเปิดใช้การรู้จำเสียง

เป็น มีรายการแป้นพิมพ์โทรศัพท์ ถ้าพบหลายชื่อ บุคคลโทรหาจะปรากฏพร้อมกับรายการของชื่อเพื่อเลือกจากนั้น

การโทรหาในบุคคลสามารถพูดชื่อในรูปแบบต่อไปนี้:

ชื่อที่ มีคำพูด

ชนิดของการค้นหา

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์การค้นหา

FirstName + LastName

แบบเต็ม

หินอ่อน Amos

หินอ่อน Amos

LastName + FirstName

แบบเต็ม

Amos หินอ่อน

หินอ่อน Amos

ชื่อ

แบบเต็ม

Amos

กด หรือพูด 1 สำหรับหินอ่อน Amos

กด หรือพูด 2 สำหรับ Amos Jones

LastName

แบบเต็ม

หินอ่อน

กด หรือพูด 1 สำหรับหินอ่อน Amos

กด หรือพูด 2 สำหรับหินอ่อนเบน

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมงสำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้ชื่อของพวกเขาที่แสดงอยู่ในไดเรกทอรีสำหรับโทรศัพท์ตามชื่อกับการรู้จำเสียง

สนับสนุนภาษา

ภาษาต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานความเป็นคำพูด:

อาหรับ (EG)

อังกฤษ (NZ)

ภาษาเกาหลี (KO)

จีน (HK)

อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

นอร์เวย์ (ไม่มี)

จีน (TW)

อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

โปแลนด์ (PL)

จีน (ZH)

ภาษาฟินแลนด์ (FI)

โปรตุเกส (BR)

ภาษาเดนมาร์ก (DA)

ฝรั่งเศส (CA)

โปรตุเกส (PT)

ดัตช์ (NL)

ฝรั่งเศส (FR)

ภาษารัสเซีย (เรียก)

อังกฤษ (AU)

เยอรมัน (DE)

สเปน (ES)

อังกฤษ (CA)

อิตาลี (IT)

สเปน (MX)

อังกฤษ (นิ้ว)

ภาษาญี่ปุ่น (JP)

สวีเดน (หอ)

การรู้จำเสียงสำหรับเข้าร่วมอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:

จีน (ZH)

ฝรั่งเศส (FR)

อังกฤษ (AU)

เยอรมัน (DE)

อังกฤษ (CA)

อิตาลี (IT)

อังกฤษ (นิ้ว)

ภาษาญี่ปุ่น (JP)

อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

โปรตุเกส (BR)

อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

สเปน (ES)

ฝรั่งเศส (CA)

สเปน (MX)

คำสั่งเสียงต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานใน fourteen (14) ภาษาได้รับการสนับสนุนสำหรับการรู้จำเสียง:

คำสั่งข้อความเสียง

ความหมาย

ได้

ใช่ - สอดคล้องกับการกด 1 สำหรับใช่

ไม่ได้

ไม่ - สอดคล้องกับการกด 2 สำหรับหมายเลข

ทำซ้ำ

รายการตัวเลือกการทำซ้ำ - สอดคล้องกับการก * กับรายการตัวเลือกการทำซ้ำ

ตัวดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ – สอดคล้องกับการกด 0 สำหรับ "ตัวดำเนินการ"

เมนูหลัก

นำผู้โทรเข้าไปยังเมนูหลักของการเข้าร่วมอัตโนมัติ

ค่าศูนย์

สอดคล้องกับการกดแป้น 0 (ตามค่าเริ่มต้น เหมือนกับ "ตัวดำเนินการ")

     One   

สอดคล้องกับการกดแป้น 1

สอง

สอดคล้องกับการกดแป้น 2

สาม

สอดคล้องกับการกดแป้น 3

สี่

สอดคล้องกับการกดแป้น 4

ห้า

สอดคล้องกับการกดแป้น 5

หก

สอดคล้องกับการกดแป้น 6

เจ็ด

สอดคล้องกับการกดแป้น 7

แปด

สอดคล้องกับการกด 8

เก้า

สอดคล้องกับการกดแป้น 9

ใช้ตัวดำเนินการ

ใช้ตัวดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าตัวเลือกที่มีบุคคลโทรหาที่ มีตัวเลือกที่จะแสดงคำพูดลงบุคคลแบบสด

คีย์ 0 และคำสั่งเสียง "ตัวดำเนินการ" (ในภาษาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนสำหรับการรู้จำเสียง) ถูกกำหนดให้กับตัวดำเนินการตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าปุ่มที่ผลักดันสำหรับตัวดำเนินการ กับคีย์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ตัวเลือกเมนู

คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้เป็นตัวดำเนินการ:

 • Skype สำหรับผู้ใช้ Business แบบออนไลน์ที่มีระบบโทรศัพท์ สิทธิ์การใช้งานที่ถูกเปิดใช้งาน Enterprise Voice หรือมีแผนการโทรถึงที่กำหนดให้กับพวกเขา คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลโทรหาในอาจถูกส่งไปยังข้อความเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกบุคคลในบริษัทของคุณ และตั้งค่าโทรศัพท์ของบุคคลนี้มีการส่งต่อโดยอัตโนมัติกับข้อความเสียงโดยตรง

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Lync Server 2010 ไม่สามารถใช้เป็นตัวดำเนินการได้

 • อื่นเข้าร่วมอัตโนมัติที่ถูกตั้งค่าสำหรับองค์กรของคุณ

 • อยู่โทรคิวใด ๆ ที่ถูกตั้งค่าในองค์กรของคุณ เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวโทร ดูสร้างคิวโทรระบบโทรศัพท์

ชั่วโมงทำงานและการจัดการสายเรียกเข้า

เข้าร่วมอัตโนมัติแต่ละรายการจะตั้งค่าชั่วโมงทำงาน ถ้าชั่วโมงทำงานไม่ได้ตั้งค่า วันที่ทั้งหมดและชั่วโมงในวันทั้งหมดจะถือว่าเป็นชั่วโมงทำงานเนื่องจากมีการตั้งค่ากำหนดการ 24/7 ตามค่าเริ่มต้น สามารถตั้งค่าชั่วโมงทำงานกับตัวแบ่งในเวลาระหว่างวัน และชั่วโมงที่ถูกตั้งค่าเป็นชั่วโมงทำงานจะถือว่าเป็น after-hours ทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการจัดการสายเรียกเข้าต่างขาเข้าและคำทักทายอื่น (ซึ่งจะเลือกได้), และทั้งสองสามารถตั้งค่า สำหรับชั่วโมงทำงาน และ after-hours

เข้าร่วมอัตโนมัติแต่ละมีตัวเลือกการจัดการสายที่สามารถตั้งค่า:

 • คุณสามารถมีสายเพียงยกเลิกหลังคำทักทาย

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

  • เปลี่ยนเส้นทางการโทรไปยัง Skype สำหรับผู้ใช้ Business แบบออนไลน์ที่มีระบบโทรศัพท์ สิทธิ์การใช้งานที่ถูกเปิดใช้งาน Enterprise Voice หรือมีแผนการโทรถึงที่กำหนดให้กับพวกเขา คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลโทรหาในอาจถูกส่งไปยังข้อความเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกบุคคลในบริษัทของคุณ และตั้งค่าโทรศัพท์ของบุคคลนี้มีการส่งต่อโดยอัตโนมัติกับข้อความเสียงโดยตรง

   หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Lync Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน

  • เปลี่ยนเส้นทางสายเรียกเข้าไปยังคิวการโทร เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวโทร ดูสร้างคิวโทรระบบโทรศัพท์

  • เปลี่ยนเส้นทางการโทรเพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติอื่นที่คุณได้ตั้งค่า

 • สร้างตัวเลือกเมนู และเล่นเมนูพร้อมท์สำหรับบุคคลโทรหา ตัวอย่าง: "กด 1 เพื่อหายอดขาย กด 2 สำหรับบริการ เมื่อต้องการแสดงคำพูดลงตัวดำเนินการ กด 0 ตลอดเวลา"

ตัวเลือกเมนู

เข้าร่วมอัตโนมัติระบบโทรศัพท์ช่วยให้คุณสามารถสร้างเมนูแนะนำที่พร้อมท์ ("กด 1 เพื่อหายอดขาย 2 กดสำหรับบริการ") และตั้งค่าตัวเลือกเมนูเพื่อกำหนดเส้นทางสายโดยยึดตามผู้ใช้ที่เลือก ตั้งค่าตัวเลือกเมนูสำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติช่วยให้องค์กรสามารถให้คำแนะนำแบบโต้ตอบเพื่อไปยังบุคคลปลายทางของพวกเขารวดเร็ว โดยไม่ขึ้นกับตัวดำเนินการบุคคลเพื่อจัดการกับสายเรียกเข้า แสดงกล่องโต้ตอบเมนูสามารถถูกสร้างขึ้น โดยใช้เป็นคำพูด (แสดงกล่องโต้ตอบสร้างระบบ) หรือ โดยการอัปโหลดไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ Speech recognition ใช้คำสั่งเสียงสำหรับการนำทางมือ แต่การโทรหาในบุคคลยังสามารถใช้แป้นกดโทรศัพท์เมนูนำทาง

คุณสามารถกำหนดคีย์ตั้งแต่ 0 ถึง 9 กับเมนูตัวเลือก ในการเข้าร่วมอัตโนมัติใช้ Skype ศูนย์การจัดการธุรกิจ สามารถสร้างชุดตัวเลือกเมนูที่แตกต่างกัน สำหรับชั่วโมงทำงาน และ หลังชั่วโมง และคุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานตามชื่อในเมนูตัวเลือก การโทร แป้นสามารถแมปโอนสายเรียกเข้าไป:

 • ตัวดำเนินการ ซึ่งถูกแมปสำคัญ ๆ 0 ตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สามารถมอบหมายให้กับคีย์อื่น ๆ อีกครั้ง หรือถูกเอาออกจากเมนู

 • คิวการโทร

 • เข้าร่วมอัตโนมัติอื่น เมนูหลายระดับสามารถตั้งค่า โดยการชี้เมนูตัวเลือก การเข้าร่วมอัตโนมัติหนึ่งในการเข้าร่วมอัตโนมัติอื่นด้วยตัวเองชุดของตัวเลือกเมนู ซึ่งเรียกว่าการเข้าร่วมอัตโนมัติ "ซ้อนกัน"

 • Skype สำหรับผู้ใช้ Business แบบออนไลน์ที่มีระบบโทรศัพท์ สิทธิ์การใช้งานที่ถูกเปิดใช้งาน Enterprise Voice หรือมีแผนการโทรถึงที่กำหนดให้กับพวกเขา คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้บุคคลโทรหาในอาจถูกส่งไปยังข้อความเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกบุคคลในบริษัทของคุณ และตั้งค่าโทรศัพท์ของบุคคลนี้มีการส่งต่อโดยอัตโนมัติกับข้อความเสียงโดยตรง

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่โฮสต์อยู่ภายในองค์กรโดยใช้ Lync Server 2010 ไม่สามารถใช้ในตัวเลือกเมนู ได้

ชื่อของตัวเลือกเมนูทุกตัวกลายเป็น คำสำคัญ speech recognition ถ้ามีการเปิดใช้การรู้จำเสียง ตัวอย่าง โทรสามารถพูดว่า "หนึ่ง" เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูที่แมปไปยังคีย์ 1 หรือเพียงแค่พวกเขาสามารถพูดว่า "ยอดขาย" เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูเดียวกันที่มีชื่อว่า "ยอดขาย"

เมื่อต้องการตั้งค่าการเข้าร่วมอัตโนมัติ และยังตัวเลือกเมนู ไปต่อไปนี้

เริ่มหมายเลขบริการสำหรับการเข้าร่วม

ก่อนที่คุณสามารถสร้าง และตั้งค่าของคุณเข้าร่วมอัตโนมัติ คุณจะต้องได้รับ หรือโอนการโทรที่มีอยู่ของคุณหรือบริการหมายเลขนั้น เมื่อคุณได้รับการโทรหรือหมายเลขโทรศัพท์บริการโทรฟรี คอลัมน์จะแสดงขึ้นในSkype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจ >ข้อความเสียง >หมายเลขโทรศัพท์ และจะแสดงรายการชนิดตัวเลข แสดงรายการเป็นบริการ – โทรฟรี เมื่อต้องการหมายเลขบริการของคุณ ดูเริ่มบริการหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ Skype for Business และทีม Microsoftกหรือ ถ้าคุณต้องการถ่ายโอนและหมายเลขบริการอยู่ ดูถ่ายโอนหมายเลขโทรศัพท์ลงใน Office 365

หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถใช้ Skype สำหรับศูนย์การจัดการธุรกิจเพื่อขอหมายเลขบริการ ไปที่นี่แทนเมื่อต้องการดูวิธีการทำสิ่งนั้น

การเปลี่ยนแปลงรหัสผู้โทรเข้าของผู้ใช้เป็น หมายเลขโทรศัพท์คิวการโทร

คุณสามารถป้องกันข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ โดยการเปลี่ยนแปลงของพวกเขารหัสผู้โทรเข้าสำหรับการโทรออกไปยังคิวสายแทนด้วยการสร้างนโยบายการใช้New-CallingLineIdentity cmdlet

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

แล้ว นำนโยบายให้กับผู้ใช้ที่ใช้Grant-CallingLineIdentity cmdlet เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผู้โทรเข้าในองค์กรของคุณต่อไปนี้ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นี่คือสิ่งที่คุณได้รับกับระบบโทรศัพท์ใน Office 365
ตั้งค่าแผนการโทร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×