เข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData จาก Power Query

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ด้วย Power Query คุณสามารถเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData ที่แสดงใน Power BI สำหรับ Office 365 Admin Center โดยใช้ Power Query สำหรับ Excel และใช้การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Online Services ID หรือรับรองความถูกต้องของ Windows

หมายเหตุ:  ไคลเอ็นต์ Power Query ต้องอยู่ใน Corpnet เดียวกันกับเครื่องที่กำลังโฮสต์ Data Management Gateway มิฉะนั้น ไคลเอ็นต์ Power Query จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวมไว้ในตัวดึงข้อมูล OData ได้

หลังจากที่ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานตัวดึงข้อมูล OData สำหรับแหล่งข้อมูลภายในองค์กรแล้ว ผู้ดูแลระบบจะเห็น URL ไปยังตัวดึงข้อมูล OData ในศูนย์การจัดการ ผู้ดูแลระบบสามารถให้ URL กับผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData จาก Power Query สำหรับ Excel โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Online Services ID หรือของ Windows ได้ (เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แยกต่างหากเท่านั้น)

เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวดึงข้อมูล จะมีการทำดัชนี Metadata สำหรับตัวดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติในแค็ตตาล็อกข้อมูล ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของความสามารถ Self Service Information Management (SSIM) ใน Power BI สำหรับ Office 365 ผู้ใช้สามารถค้นหาตัวดึงข้อมูลโดยใช้ฟีเจอร์การค้นหาแบบออนไลน์ของ Power Query สำหรับ Excel

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีทั้งสองวิธี คือการใช้ URL และการค้นหาแบบออนไลน์จาก Power Query สำหรับ Excel เพื่อใช้ตัวดึงข้อมูล OData ที่แสดงโดยแหล่งข้อมูลภายในองค์กร

สิ่งสำคัญ: ดาวน์โหลด Microsoft Power Query สำหรับ Excel จากที่นี่ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณไม่เห็นส่วนองค์กรบน ribbon POWERQUERY ใน Excel ซึ่งไม่พร้อมใช้งานใน Power Query เวอร์ชันก่อนหน้า

การใช้ URL เพื่อเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData

ในฐานะผู้ดูแลระบบ IT คุณอาจต้องการทดสอบการเข้าถึง URL ก่อนที่จะส่งไปให้ผู้ดูแลข้อมูล ขั้นตอนต่อไปนี้จะให้คำแนะนำสำหรับการรับ URL ของตัวดึงข้อมูล OData และใช้ URL นั้นในการเข้าถึงตัวดึงข้อมูล

รับ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล OData จากศูนย์การจัดการ Power BI

 1. ใน ศูนย์การจัดการ Power BI ให้คลิก แหล่งข้อมูล บนเมนูทางซ้าย

 2. คลิก .. (จุดไข่ปลา) ถัดจากแหล่งข้อมูลเพื่อดูหน้าต่างป็อปอัพ

 3. คัดลอก URL ของตัวดึงข้อมูล OData ไปยังคลิปบอร์ดโดยเลือกข้อความทั้งหมดแล้วกด Ctrl + C หรือคลิกขวาแล้วคลิก คัดลอก

URL นี้เป็น URL แบบอิงคลาวด์ที่ใช้โพรโทคอล HTTPS ซึ่งจะได้รับการแก้ไขเป็น URL HTTP/HTTPS ภายในองค์กร ประโยชน์ของวิธีนี้ก็คือ ไม่ว่าจะกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล OData ให้เข้าถึง (HTTP/HTTPS) ไว้แบบใดก็ตาม ผู้ใช้ก็ยังคงใช้ URL เดิม

ตัวอย่าง: https:/ / .hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB <ชื่อโดเมน > ไม่ได้รับการแก้ไขการhttp:/ / <ชื่อเครื่อง > .corp.microsoft.com:8000/TestDB <ชื่อโดเมนบน prem >หรือhttps:/ / <ชื่อเครื่อง > .corp.microsoft.com:8000/TestDB <ชื่อโดเมนบน prem >

เข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData จาก Power Query สำหรับ Excel

Microsoft Power Query for Excel Excel เพิ่มอินที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเองใน Excel โดยการลดความซับซ้อนค้นพบข้อมูลและการเข้าถึง ได้ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ Power Query ติดตั้งจากนี่

การเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData จาก Power Query

 1. เปิดใช้ Excel และสลับไปยังแท็บ POWER QUERY

 2. คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น บน Ribbon แล้วคลิก จากตัวดึงข้อมูล OData

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวดึงข้อมูล OData ให้วาง URL ที่คุณคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดก่อนหน้า แล้วคลิก ตกลง

 4. เลือกMicrosoft Online Services IDหรือWindowsสำหรับการรับรองความถูกต้อง ถ้าคุณเลือกMicrosoft Online Services IDและคุณจะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันลงชื่อเข้าใช้Microsoft Online Servicesคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData คุณจะสามารถเข้าถึงตัวดึงข้อมูลโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows ก็ต่อเมื่อ access โดยใช้การรับรองความถูกต้องถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบโดยใช้ศูนย์การจัดการ Power BI

  หมายเหตุ:  เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานตัวดึงข้อมูล OData สำหรับแหล่งข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เฉพาะการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Online Services ID เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับลูกค้าเพื่อเข้าถึงตัวดึงข้อมูล ผู้ดูแลระบบใช้หน้า ทั่วไป ของแท็บ การตั้งค่า ในศูนย์การจัดการเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windowsให้ดูที่ การกำหนดค่าของการตั้งค่าทั่วไปและการแจ้งให้ทราบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 5. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง คุณจะเห็นตัวดึงข้อมูลที่แสดงโดยแหล่งข้อมูล

 6. เลือกชุดข้อมูลจากตัวดึงข้อมูลแล้วคลิก เสร็จสิ้น

ค้นหาตัวดึงข้อมูลใน Power Query สำหรับ Excel

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาและใช้ตัวดึงข้อมูล OData ใน Power Query สำหรับ Excel เมื่อเปิดใช้ตัวดึงข้อมูล OData สำหรับแหล่งข้อมูล จะมีการทำดัชนี Metadata สำหรับตัวดึงข้อมูลในแค็ตตาล็อกข้อมูลใน Cloud ดังนั้น ผู้ใช้จะสามารถค้นหาตัวดึงข้อมูลโดยใช้คำสำคัญจากสิ่งต่อไปนี้

 • ชื่อของแหล่งข้อมูลในศูนย์การจัดการ

 • รายละเอียดของแหล่งข้อมูลในศูนย์การจัดการ

 • ชื่อของตารางและมุมมอง

 • ชื่อของคอลัมน์ในตาราง

 • ผู้เผยแพร่ตัวดึงข้อมูล OData

ถ้าคุณสลับไปที่แท็บ สถานภาพของระบบ บนศูนย์การจัดการ แล้วสลับไปที่หน้า บันทึก คุณจะเห็นข้อความที่ระบุสถานะของการทำดัชนี Metadata รอจนเห็นข้อความเสร็จสมบูรณ์จากการทำดัชนี Metadata ในบันทึก

 1. เปิดใช้ Excel และสลับไปยังแท็บ POWER QUERY

 2. คลิก การค้นหาออนไลน์ บน Ribbon คุณจะเห็นหน้าต่าง การค้นหาออนไลน์ กับกล่องข้อความสำหรับพิมพ์คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหา

 3. ใส่คำสำคัญเพื่อค้นหาตัวดึงข้อมูล ตั้งค่าขอบเขตการองค์กรใช้รายการแบบหล่นลงอยู่ถัดจากปุ่มค้นหา กดENTERหรือคลิกปุ่มค้นหา คุณสามารถใช้ชื่อแบบเต็ม หรือบางส่วนของตารางหรือคอลัมน์ของตารางต้นฉบับจากฐานข้อมูลในสถานที่เพื่อค้นหา ตัวอย่างเช่นถ้าชื่อตารางคือ SPCustomer ชื่อคอลัมน์เป็น SPCustomerID และ SPCustomerName คุณไม่สามารถค้นหา ด้วยคำสำคัญ: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu และอื่น ๆ ...

 4. โฮเวอร์เมาส์ไว้เหนือผลลัพธ์เพื่อแสดงตัวอย่างข้อมูลในตัวดึงข้อมูล

 5. คลิกผลลัพธ์เพื่อเริ่มการนำเข้าข้อมูลจากตัวดึงข้อมูล OData ลงใน Excel

 6. ในกล่องโต้ตอบ เข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData ให้เลือกการรับรองความถูกต้อง Microsoft Online Services ID ทำตามคำแนะนำในการเข้าสู่ระบบโดยใช้ ID ขององค์กรที่สามารถเข้าถึงตัวดึงข้อมูลได้

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×