เขียนบันทึกย่อ และวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

เขียนบันทึกย่อ และวาดใน OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย OneNote สำหรับ Windows 10 คุณสามารถจดโน้ตด้วยลายมือ และวาดหรือร่างภาพสิ่งต่างๆ ในสมุดบันทึกของคุณ วิธีนี้จะใช้งานได้ดีบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผัส แต่คุณสามารถวาดด้วยเมาส์ได้ด้วย

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน บนเมนู วาด ให้แตะ วาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัส

เลือกหมึกของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนความหนาของเส้นปากกา ให้เลือกรูปร่างปากกาที่มีเส้นบางหรือเส้นขนาดกลางบนเมนู วาด

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของปากกา ให้แตะ สีหมึก แล้วแตะหนึ่งในสีที่มีให้ใช้งาน

ลบลายเส้น

 1. เมื่อต้องการลบสิ่งที่คุณวาด ให้แตะ ยางลบ แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ยางลบขนาดกลาง — จะทำให้คุณสามารถส่วนของรูปวาดด้วยตนเอง

  • ยางลบเส้นขีด — สำหรับลบทั้งวาดรูปด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเผลอลบบางอย่างโดยไม่ตั้งใจ ให้แตะ เลิกทำ ปุ่ม เลิกทำ ใน OneNote ที่มุมขวาบนของแอป หรือกด Ctrl+Z บนคีย์บอร์ดภายนอก

เลือกลายเส้น

 • ทำงานกับเส้นหมึกหลายเส้นเหมือนเป็นเส้นหมึกเพียงเส้นเดียว ให้แตะ เลือกแบบ Lasso แล้ววาดรอบๆ เส้นที่คุณต้องการจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน

แปลงเป็นหมึกเป็นข้อความ

OneNote มีเครื่องมือแปลงประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนลายมือเขียนข้อความลงในข้อความพิมพ์ ได้แม้แต่จะรักษาขนาดและสีของ หมึก รวมถึงประเด็นสำคัญ และเอฟเฟ็กต์

 1. บนแท็บวาด แตะที่การเลือกแบบ Lasso

 2. บนหน้า วาดรอบลายมือเขียนที่คุณต้องการแปลง

 3. บนแท็บวาด แตะหมึกเป็นข้อความ

  แสดงคำที่เขียน ปุ่มหมึกเป็นข้อความ และข้อความที่แปลงแล้ว

วาดรูปร่างที่แม่นยำ

 1. เมื่อต้องการวาดรูปร่างที่ OneNote ล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติ แตะการแปลงเป็นรูปร่าง บนเมนูรูปวาด

 2. วาดรูปร่าง เช่น วงกลม สามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  รูปร่างที่วาดด้วยมือจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่มีเส้นตรงหรือมุมคมชัด

สลับกลับไปยังสิ่งพิมพ์

 • เมื่อต้องการพิมพ์อีกครั้ง ให้แตะ เลือกวัตถุหรือพิมพ์ข้อความ

เลื่อนและการย่อ/ขยายในขณะวาด

 • เมื่อต้องการออกจากโหมดการวาดเพื่อเลื่อนและย่อ/ขยาย ให้แตะ เลือกวัตถุหรือพิมพ์ข้อความ

  เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย่อ/ขยาย ให้จีบนิ้วเข้าหากันและขยายโดยการยืดนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเลื่อน ปัดขึ้น และปัดลงด้วยนิ้วเดียว

  • เมื่อต้องการแพนไปทางซ้ายและขวาด้วยนิ้วเดียว

  • เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ วาด เพื่อวาดอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×