เขตข้อมูลถูกแมปจาก InfoPath ไปยังเครื่องมือรายการได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อโซลูชันแม่แบบฟอร์มของ InfoPath ถูกนำเข้ามาในเครื่องมือรายการของ SharePoint Workspace ชนิดเขตข้อมูลจะถูกแมปเป็นชนิดที่สนับสนุนในเครื่องมือรายการ ซึ่งมีเขตข้อมูลอยู่หลายชนิดที่สามารถใช้อ้างอิงในมุมมองรายการได้

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีแมปชนิดเขตข้อมูลของ InfoPath เมื่อนำเข้ามาในเครื่องมือรายการ และแสดงชนิดเขตข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นคอลัมน์มุมมองรายการได้

ชนิดเขตข้อมูลของ InfoPath

ชนิดเขตข้อมูลของเครื่องมือรายการ

มีอยู่ในมุมมองรายการ

ข้อความ

ข้อความ

ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ข้อความ

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

DateTime

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่และเวลา

DateTime

ใช่

Rich Text

RichText

ใช่

กล่องกาเครื่องหมาย

บูลีน

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ข้อความ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ข้อความ

ใช่

กล่องรายการ

ข้อความ

ใช่

การเลือกหลายรายการ

XML

ไม่ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

XML

ไม่ใช่

รายการลำดับเลข

XML

ไม่ใช่

รายการแบบธรรมดา

XML

ไม่ใช่

แฟ้มที่แนบ

Base64Encoded

ไม่ใช่*

รูปภาพ

Base64Encoded

ไม่ใช่

รูปภาพแบบหมึก

Base64Encoded

ไม่ใช่

การเชื่อมโยงหลายมิติ

XML

ไม่ใช่

* แม้ว่าเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาจะไม่พร้อมใช้งานกับรายการในมุมมอง คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงไอคอนแฟ้มที่แนบมาสำหรับรายการที่ประกอบด้วยไฟล์ที่แนบ สำหรับรายละเอียด ดูตั้งค่าคุณสมบัติของมุมมองรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×