เขตข้อมูลถูกแมปจาก InfoPath ไปยังเครื่องมือรายการได้อย่างไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อโซลูชันแม่แบบฟอร์มของ InfoPath ถูกนำเข้ามาในเครื่องมือรายการของ SharePoint Workspace ชนิดเขตข้อมูลจะถูกแมปเป็นชนิดที่สนับสนุนในเครื่องมือรายการ ซึ่งมีเขตข้อมูลอยู่หลายชนิดที่สามารถใช้อ้างอิงในมุมมองรายการได้

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีแมปชนิดเขตข้อมูลของ InfoPath เมื่อนำเข้ามาในเครื่องมือรายการ และแสดงชนิดเขตข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นคอลัมน์มุมมองรายการได้

ชนิดเขตข้อมูลของ InfoPath

ชนิดเขตข้อมูลของเครื่องมือรายการ

มีอยู่ในมุมมองรายการ

ข้อความ

ข้อความ

ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ข้อความ

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

DateTime

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่และเวลา

DateTime

ใช่

Rich Text

RichText

ใช่

กล่องกาเครื่องหมาย

บูลีน

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ข้อความ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ข้อความ

ใช่

กล่องรายการ

ข้อความ

ใช่

การเลือกหลายรายการ

XML

ไม่ใช่

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

XML

ไม่ใช่

รายการลำดับเลข

XML

ไม่ใช่

รายการแบบธรรมดา

XML

ไม่ใช่

แฟ้มที่แนบ

Base64Encoded

ไม่ใช่*

รูปภาพ

Base64Encoded

ไม่ใช่

รูปภาพแบบหมึก

Base64Encoded

ไม่ใช่

การเชื่อมโยงหลายมิติ

XML

ไม่ใช่

* แม้ว่าเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาจะไม่พร้อมใช้งานกับรายการในมุมมอง คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงไอคอนแฟ้มที่แนบมาสำหรับรายการที่ประกอบด้วยไฟล์ที่แนบ สำหรับรายละเอียด ดูตั้งค่าคุณสมบัติของมุมมองรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×