เขตข้อมูลการคำนวณในฟังก์ชัน SQL

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์นิพจน์สตริง ในฟังก์ชันการรวม SQL เพื่อทำการคำนวณค่าในเขตข้อมูล ตัวอย่าง คุณสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ (เช่นภาษีขายหรือเก็บ) ด้วยการคูณค่าในเขตข้อมูลตัวเลขเศษส่วน

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการคำนวณในเขตข้อมูลจากตารางใบสั่งซื้อและรายละเอียดใบสั่งซื้อในฐานข้อมูล Northwind.mdb

การคำนวณ

ตัวอย่าง

เพิ่มหมายเลขลงในเขตข้อมูล

Freight + 5

ลบตัวเลขจากเขตข้อมูล

Freight - 5

คูณเขตข้อมูล ด้วยตัวเลข

UnitPrice * 2

เขตข้อมูลจากการหารตัวเลข

Freight / 2

เพิ่มเขตข้อมูลหนึ่งไปยังอีก

UnitsInStock + UnitsOnOrder

ลบเขตข้อมูลหนึ่งจากอีก

ReorderLevel - UnitsInStock


ตัวอย่างต่อไปนี้คำนวณยอดลดค่าเฉลี่ยของใบสั่งซื้อทั้งหมดในฐานข้อมูล Northwind.mdb จะคูณค่าในเขตข้อมูลราคาต่อหน่วยและส่วนลดเพื่อกำหนดจำนวนสั่งแต่ละส่วนลดแล้ว คำนวณค่าเฉลี่ย คุณสามารถใช้นิพจน์นี้ในคำสั่ง SQL ในโค้ดของ Visual Basic:

SELECT Avg(UnitPrice * Discount) AS [Average Discount] FROM [Order Details];หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×