เก็บเลขศูนย์นำหน้าและตัวเลขขนาดใหญ่

เก็บเลขศูนย์นำหน้าและตัวเลขขนาดใหญ่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทำคุณเคยนำเข้า หรือใส่ข้อมูลใน Excel ที่ประกอบด้วยเลขศูนย์นำหน้า เช่น 00123 หรือตัวเลขที่มีขนาดใหญ่เช่น 1234 5678 9087 6543 ได้อย่างไร ตัวอย่างเหล่านี้มีหมายเลขประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผลิตภัณฑ์ บัญชีผู้ใช้ตัวเลข หรือรหัสไปรษณีย์ Excel โดยอัตโนมัติเอาเลขศูนย์นำหน้า และแปลงตัวเลขขนาดใหญ่เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ เช่น 1.23 e + 15 เพื่ออนุญาตให้ใช้สูตรและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์การทำงานเหล่านั้น บทความนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการเก็บข้อมูลของคุณในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่ง Excel ถือว่าเป็นข้อความ

แปลงตัวเลขเป็นข้อความเมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ

ใช้ประสบการณ์ดู และแปลง (Power Query) ของ Excel เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์แต่ละรายการเป็นข้อความเมื่อคุณนำเข้าข้อมูล ในกรณีนี้ เรากำลังนำเข้าไฟล์ข้อความ แต่ขั้นตอนการแปลงข้อมูลเหมือนกันกับข้อมูลที่นำเข้ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น XML, Web, JSON และอื่น ๆ

 1. คลิกแท็บข้อมูล แล้วจากข้อ ความ/CSV ถัดจากปุ่มรับข้อมูล ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล ให้ไปที่แบบสอบถามใหม่ >จากแฟ้ม >จากข้อความ และเรียกดูไฟล์ข้อความของคุณ กดแล้วนำเข้า

 2. Excel จะโหลดข้อมูลของคุณลงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง กดแก้ไข ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อโหลดตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 3. ถ้าคอลัมน์ใด ๆ จำเป็นต้องถูกแปลงเป็นข้อความ เลือกคอลัมน์เพื่อแปลง โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ จาก นั้นไปที่หน้าแรก >แปลง >ชนิดข้อมูล > เลือกข้อความ

  Power Query - ข้อมูลหลังจากการแปลงเป็นข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกหลายคอลัมน์ด้วยการคลิกเพียง Ctrl +ลูกศรซ้าย

 4. ถัดไป คลิกแทนปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ และ Excel จะแปลงคอลัมน์ที่เลือกไปยังข้อความ

  รับ และแปลง > แปลงข้อมูลเป็นข้อความ
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปิดโหลด และ& Excel จะส่งกลับข้อมูลแบบสอบถามลงในเวิร์กชีตของคุณ

  ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณสามารถไปยังข้อมูล >รีเฟรช และ Excel จะโดยอัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลของคุณ และแปลงข้อมูลของคุณให้คุณนำไปใช้ได้

ใน Excel 2010 และ 2013 มีสองวิธีในการนำเข้าไฟล์ข้อความ และแปลงตัวเลขเป็นข้อความ วิธีแนะนำคือการ ใช้ Power Query ซึ่งจะพร้อมใช้งานถ้าคุณดาวน์โหลด Power Query add-in ถ้าคุณไม่สามารถดาวน์โหลด Power Query add-in คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ในกรณีนี้ เรากำลังนำเข้าไฟล์ข้อความ แต่ขั้นตอนการแปลงข้อมูลเหมือนกันกับข้อมูลที่นำเข้ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น XML, Web, JSON และอื่น ๆ

 1. คลิกที่แท็บPower Query ใน Ribbon จาก นั้นเลือกรับข้อมูลภายนอก >จากข้อความ

 2. Excel จะโหลดข้อมูลของคุณลงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง กดแก้ไข ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อโหลดตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 3. ถ้าคอลัมน์ใด ๆ จำเป็นต้องถูกแปลงเป็นข้อความ เลือกคอลัมน์เพื่อแปลง โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ จาก นั้นไปที่หน้าแรก >แปลง >ชนิดข้อมูล > เลือกข้อความ

  Power Query - ข้อมูลหลังจากการแปลงเป็นข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกหลายคอลัมน์ด้วยการคลิกเพียง Ctrl +ลูกศรซ้าย

 4. ถัดไป คลิกแทนปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ และ Excel จะแปลงคอลัมน์ที่เลือกไปยังข้อความ

  รับ และแปลง > แปลงข้อมูลเป็นข้อความ
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปิดโหลด และ& Excel จะส่งกลับข้อมูลแบบสอบถามลงในเวิร์กชีตของคุณ

  ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณสามารถไปยังข้อมูล >รีเฟรช และ Excel จะโดยอัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลของคุณ และแปลงข้อมูลของคุณให้คุณนำไปใช้ได้

การใช้รูปแบบที่กำหนดเองเพื่อเก็บเลขศูนย์ที่นำหน้าไว้

ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาภายในเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากจะไม่ถูกใช้ โดยโปรแกรมอื่นเป็นแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบพิเศษหรือกำหนดเองเพื่อเก็บเลขศูนย์นำหน้าไว้ นี้ทำงานกับรหัสตัวเลขที่ประกอบด้วยลูกค้าน้อยกว่า 16 หลัก นอกจากนี้ คุณสามารถจัดรูปแบบของโค้ดตัวเลข ด้วยเส้นประหรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้หมายเลขโทรศัพท์อ่านได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเส้นประระหว่างรหัสนานาชาติ รหัสประเทศ/ภูมิภาค รหัสพื้นที่ คำนำหน้า และตัวเลขไม่กี่ครั้งล่าสุด

รหัสตัวเลข

ตัวอย่าง

รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ประกัน
สังคม

012345678

000-00-0000 
012-34-5678 

โทรศัพท์

0012345556789

00-0-000-000-0000 
00-1-234-555-6789 

รหัส
ไปรษณีย์

00123

00000 
00123 

ขั้นตอน   

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กดCtrl + 1 เพื่อโหลดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์

 3. เลือกแท็บตัวเลข จาก นั้นในรายการประเภท คลิกกำหนดเอง จากนั้น ในกล่องชนิด พิมพ์รูปแบบตัวเลข เช่น000 00 0000สำหรับรหัสหมายเลขประกันสังคม หรือ00000สำหรับรหัสไปรษณีย์ห้าหลัก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิก พิเศษ แล้วเลือก รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ + 4 หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขประกันสังคม ได้ด้วย

  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสแบบกำหนดเอง ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ซึ่งจะไม่สามารถคืนค่าเลขศูนย์นำหน้าที่ถูกเอาออกก่อนที่จะจัดรูปแบบ นั้นจะมีผลกับตัวเลขที่จะใส่หลังจากที่มีใช้รูปแบบเท่านั้น

ใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อนำรูปแบบ

คุณสามารถใช้คอลัมน์ว่างอยู่ถัดจากข้อมูลของคุณ และใช้ฟังก์ชัน TEXTเพื่อแปลงเป็นรูปแบบที่คุณต้องการ

รหัสตัวเลข

ตัวอย่าง (ในเซลล์ A1)

ฟังก์ชันข้อความและรูปแบบใหม่

ประกัน
สังคม

012345678

=TEXT(A1,"000-00-0000")
012-34-5678

โทรศัพท์

0012345556789

=TEXT(A1,"00-0-000-000-0000")
00-1-234-555-6789

รหัส
ไปรษณีย์

00123

=TEXT(A1,"00000")
00123

หมายเลขบัตรเครดิตถูกปัดลง

Excel มีความแม่นยำมากที่สุดของเลขนัยสำคัญ 15 ซึ่งหมายความ ว่า สำหรับ 16 ที่มีตัวเลขใด ๆ หรือตัวเลข เพิ่มเติมเช่นหมายเลขบัตรเครดิต ตัวเลขใด ๆ ในอดีตหลัก 15 เป็นจะถูกปัดเศษลงเป็นศูนย์ ในกรณีของโค้ดตัวเลขที่มี 16 หลัก หรือมากกว่า คุณต้องใช้รูปแบบข้อความ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป:

 • จัดรูปแบบคอลัมน์เป็นข้อความ

  เลือกช่วงของข้อมูลของคุณ และกดCtrl + 1 เพื่อเปิดใช้การจัดรูปแบบ > โต้ตอบเซลล์ บนแท็บตัวเลข คลิกข้อความ

  หมายเหตุ: ดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนตัวเลขที่มีอยู่แล้วได้ นั้นจะมีผลกับตัวเลขที่จะใส่หลังจากที่มีใช้รูปแบบเท่านั้น

 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

  คุณสามารถพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ด้านหน้าของตัวเลข และ Excel จะถือว่าจะเป็นข้อความ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×