เก็บเลขศูนย์นำหน้าและตัวเลขขนาดใหญ่

เก็บเลขศูนย์นำหน้าและตัวเลขขนาดใหญ่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทำคุณเคยนำเข้า หรือใส่ข้อมูลใน Excel ที่ประกอบด้วยเลขศูนย์นำหน้า เช่น 00123 หรือตัวเลขที่มีขนาดใหญ่เช่น 1234 5678 9087 6543 ได้อย่างไร ตัวอย่างเหล่านี้มีหมายเลขประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผลิตภัณฑ์ บัญชีผู้ใช้ตัวเลข หรือรหัสไปรษณีย์ Excel โดยอัตโนมัติเอาเลขศูนย์นำหน้า และแปลงตัวเลขขนาดใหญ่เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ เช่น 1.23 e + 15 เพื่ออนุญาตให้ใช้สูตรและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์การทำงานเหล่านั้น บทความนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการเก็บข้อมูลของคุณในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่ง Excel ถือว่าเป็นข้อความ

แปลงตัวเลขเป็นข้อความเมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ

ใช้ประสบการณ์ดู และแปลง (Power Query) ของ Excel เพื่อจัดรูปแบบคอลัมน์แต่ละรายการเป็นข้อความเมื่อคุณนำเข้าข้อมูล ในกรณีนี้ เรากำลังนำเข้าไฟล์ข้อความ แต่ขั้นตอนการแปลงข้อมูลเหมือนกันกับข้อมูลที่นำเข้ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น XML, Web, JSON และอื่น ๆ

 1. คลิกแท็บข้อมูล แล้วจากข้อ ความ/CSV ถัดจากปุ่มรับข้อมูล ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล ให้ไปที่แบบสอบถามใหม่ >จากแฟ้ม >จากข้อความ และเรียกดูไฟล์ข้อความของคุณ กดแล้วนำเข้า

 2. Excel จะโหลดข้อมูลของคุณลงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง กดแก้ไข ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อโหลดตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 3. ถ้าคอลัมน์ใด ๆ จำเป็นต้องถูกแปลงเป็นข้อความ เลือกคอลัมน์เพื่อแปลง โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ จาก นั้นไปที่หน้าแรก >แปลง >ชนิดข้อมูล > เลือกข้อความ

  Power Query - ข้อมูลหลังจากการแปลงเป็นข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกหลายคอลัมน์ด้วยการคลิกเพียง Ctrl +ลูกศรซ้าย

 4. ถัดไป คลิกแทนปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ และ Excel จะแปลงคอลัมน์ที่เลือกไปยังข้อความ

  รับ และแปลง > แปลงข้อมูลเป็นข้อความ
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปิดโหลด และ& Excel จะส่งกลับข้อมูลแบบสอบถามลงในเวิร์กชีตของคุณ

  ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณสามารถไปยังข้อมูล >รีเฟรช และ Excel จะโดยอัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลของคุณ และแปลงข้อมูลของคุณให้คุณนำไปใช้ได้

ใน Excel 2010 และ 2013 มีสองวิธีในการนำเข้าไฟล์ข้อความ และแปลงตัวเลขเป็นข้อความ วิธีแนะนำคือการ ใช้ Power Query ซึ่งจะพร้อมใช้งานถ้าคุณดาวน์โหลด Power Query add-in ถ้าคุณไม่สามารถดาวน์โหลด Power Query add-in คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ในกรณีนี้ เรากำลังนำเข้าไฟล์ข้อความ แต่ขั้นตอนการแปลงข้อมูลเหมือนกันกับข้อมูลที่นำเข้ามาจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น XML, Web, JSON และอื่น ๆ

 1. คลิกที่แท็บPower Query ใน Ribbon จาก นั้นเลือกรับข้อมูลภายนอก >จากข้อความ

 2. Excel จะโหลดข้อมูลของคุณลงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง กดแก้ไข ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อโหลดตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 3. ถ้าคอลัมน์ใด ๆ จำเป็นต้องถูกแปลงเป็นข้อความ เลือกคอลัมน์เพื่อแปลง โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ จาก นั้นไปที่หน้าแรก >แปลง >ชนิดข้อมูล > เลือกข้อความ

  Power Query - ข้อมูลหลังจากการแปลงเป็นข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกหลายคอลัมน์ด้วยการคลิกเพียง Ctrl +ลูกศรซ้าย

 4. ถัดไป คลิกแทนปัจจุบัน ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดคอลัมน์ และ Excel จะแปลงคอลัมน์ที่เลือกไปยังข้อความ

  รับ และแปลง > แปลงข้อมูลเป็นข้อความ
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกปิดโหลด และ& Excel จะส่งกลับข้อมูลแบบสอบถามลงในเวิร์กชีตของคุณ

  ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณสามารถไปยังข้อมูล >รีเฟรช และ Excel จะโดยอัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลของคุณ และแปลงข้อมูลของคุณให้คุณนำไปใช้ได้

การใช้รูปแบบที่กำหนดเองเพื่อเก็บเลขศูนย์ที่นำหน้าไว้

ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาภายในเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากจะไม่ถูกใช้ โดยโปรแกรมอื่นเป็นแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้รูปแบบพิเศษหรือกำหนดเองเพื่อเก็บเลขศูนย์นำหน้าไว้ นี้ทำงานกับรหัสตัวเลขที่ประกอบด้วยลูกค้าน้อยกว่า 16 หลัก นอกจากนี้ คุณสามารถจัดรูปแบบของโค้ดตัวเลข ด้วยเส้นประหรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้หมายเลขโทรศัพท์อ่านได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มเส้นประระหว่างรหัสนานาชาติ รหัสประเทศ/ภูมิภาค รหัสพื้นที่ คำนำหน้า และตัวเลขไม่กี่ครั้งล่าสุด

รหัสตัวเลข

ตัวอย่าง

รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ประกัน
สังคม

012345678

000-00-0000 
012-34-5678 

โทรศัพท์

0012345556789

00-0-000-000-0000 
00-1-234-555-6789 

รหัส
ไปรษณีย์

00123

00000 
00123 

ขั้นตอน   

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กดCtrl + 1 เพื่อโหลดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์

 3. เลือกแท็บตัวเลข จาก นั้นในรายการประเภท คลิกกำหนดเอง จากนั้น ในกล่องชนิด พิมพ์รูปแบบตัวเลข เช่น000 00 0000สำหรับรหัสหมายเลขประกันสังคม หรือ00000สำหรับรหัสไปรษณีย์ห้าหลัก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิก พิเศษ แล้วเลือก รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ + 4 หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขประกันสังคม ได้ด้วย

  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสแบบกำหนดเอง ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ซึ่งจะไม่สามารถคืนค่าเลขศูนย์นำหน้าที่ถูกเอาออกก่อนที่จะจัดรูปแบบ นั้นจะมีผลกับตัวเลขที่จะใส่หลังจากที่มีใช้รูปแบบเท่านั้น

ใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อนำรูปแบบ

คุณสามารถใช้คอลัมน์ว่างอยู่ถัดจากข้อมูลของคุณ และใช้ฟังก์ชัน TEXTเพื่อแปลงเป็นรูปแบบที่คุณต้องการ

รหัสตัวเลข

ตัวอย่าง (ในเซลล์ A1)

ฟังก์ชันข้อความและรูปแบบใหม่

ประกัน
สังคม

012345678

=TEXT(A1,"000-00-0000")
012-34-5678

โทรศัพท์

0012345556789

=TEXT(A1,"00-0-000-000-0000")
00-1-234-555-6789

รหัส
ไปรษณีย์

00123

=TEXT(A1,"00000")
00123

หมายเลขบัตรเครดิตถูกปัดลง

Excel มีความแม่นยำมากที่สุดของเลขนัยสำคัญ 15 ซึ่งหมายความ ว่า สำหรับ 16 ที่มีตัวเลขใด ๆ หรือตัวเลข เพิ่มเติมเช่นหมายเลขบัตรเครดิต ตัวเลขใด ๆ ในอดีตหลัก 15 เป็นจะถูกปัดเศษลงเป็นศูนย์ ในกรณีของโค้ดตัวเลขที่มี 16 หลัก หรือมากกว่า คุณต้องใช้รูปแบบข้อความ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป:

 • จัดรูปแบบคอลัมน์เป็นข้อความ

  เลือกช่วงของข้อมูลของคุณ และกดCtrl + 1 เพื่อเปิดใช้การจัดรูปแบบ > โต้ตอบเซลล์ บนแท็บตัวเลข คลิกข้อความ

  หมายเหตุ: ดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนตัวเลขที่มีอยู่แล้วได้ นั้นจะมีผลกับตัวเลขที่จะใส่หลังจากที่มีใช้รูปแบบเท่านั้น

 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

  คุณสามารถพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ด้านหน้าของตัวเลข และ Excel จะถือว่าจะเป็นข้อความ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×