เก็บถาวร หรือย้อนกลับค่า Outlook for Mac รายการโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวลาเครื่องมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลที่รวมอยู่กับระบบปฏิบัติการ Apple OS X เมื่อต้องการใช้งาน คุณจะต้องระบบการเก็บข้อมูลภายนอก เช่นฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก เปิดเครื่องเวลาบนและสร้างสำเนาของไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเป็นประจำ ถ้าคุณ หรือไฟล์ที่เสียหาย คุณสามารถใช้เครื่องเวลาเพื่อเรียกดูผ่านสำรองข้อมูลการกู้คืนสำเนาของไฟล์

หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเวลาเครื่องยังจะสำรองไฟล์ของคุณ ดูเครื่องเวลาใช้การสำรองข้อมูล หรือคืนค่าเครื่อง Mac ของคุณหรือตรวจสอบเว็บไซต์ Appleแคปซูลเวลาสนามบิน

เปิดเครื่องเวลาเพื่อสำรองรายการ Outlook ของคุณ

 1. บนเมนูApple คลิกการกำหนดลักษณะของระบบ แล้ว คลิ กเครื่องเวลา

 2. ในกล่องโต้ตอบเวลาเครื่อง สลับเครื่องเวลาไปบน แล้ว คลิ กเลือกดิสก์สำรองข้อมูล

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกลับขึ้นไฟล์ของคุณ แล้ว คลิ กใช้ดิสก์

  ตอนนี้ไฟล์ของคุณจะถูกสำรองข้อมูลทุกวันแล้ว

หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่คุณเปิด Outlook หลังจากที่คืนค่าการสำรองข้อมูลเวลาเครื่อง, Outlook สร้างฐานข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับรายการถูกคืนค่า ถ้าคุณมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สร้างฐานข้อมูลอาจใช้เวลาสัก

ดูเพิ่มเติม

ส่งออกรายการไปยังไฟล์เก็บถาวรใน Outlook for Mac

เปิดใช้งานเครื่องเวลาการเก็บถาวรรายการ Outlook โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกปุ่ม Time Machine บน Dock แล้วคลิก ตั้งค่า Time Machine

 2. คลิก เลือกดิสก์สำรองข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ Time Machine

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ จากนั้นคลิก ใช้สำหรับสำรองข้อมูล

  ตอนนี้ไฟล์ของคุณจะถูกสำรองข้อมูลทุกวันแล้ว

  หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่คุณเปิด Outlook หลังจากการกู้คืนข้อมูลสำรอง Time Machine เสร็จ Outlook จะสร้างฐานข้อมูลให้เข้ากับรายการที่กู้คืนใหม่ ถ้าคุณมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก การสร้างฐานข้อมูลใหม่อาจใช้เวลานาน

หยุดการเก็บถาวรรายการ Outlook โดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู Apple ให้คลิก การกำหนดลักษณะของระบบ

 2. คลิก Time Machine แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิก เพิ่ม แล้วเลือกโฟลเดอร์ /Users/ username/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities/

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลไว้เครื่องเวลาและ Outlook

เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Office

ส่งออกหรือเก็บถาวรรายการ Outlook ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×