ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
เก็บถาวรหรือสำรองข้อมูลกล่องจดหมายของคุณ

เก็บถาวรหรือสำรองข้อมูลกล่องจดหมายของคุณ

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Use the Import and Export Wizard to back up (archive) your mailbox by exporting it to a file, and restore data by importing it from the file back to your mailbox.

The Import and Export Wizard

  • Outlook has a tool you can use to back up and restore your mailbox called the Import and Export Wizard.

  • To get to it, click the FILE tab > Open & Export > and Import/Export.

  • You back up your mailbox by exporting it to a file on your computer, and then restore data by importing it from the file back to your mailbox. The type of file you export to is an Outlook Data File with a .pst file extension.

  • If you decide you want to switch to manual archiving, you can turn off AutoArchive.

  • Click the FILE tab > Options > Advanced > AutoArchive Settings. Then, uncheck Run AutoArchive every and click OK.

Want more?

Archive older items manually

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×