เก็บถาวรข้อมูล Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถช่วยให้เก็บข้อมูลของคุณจัดระเบียบตามการเก็บถาวรระเบียนเก่า หรือไม่ได้ใช้งานอยู่เป็นระยะ ๆ ตัวอย่าง สมมติว่า คุณใช้ Access เพื่อจัดการ lending ไลบรารี คุณอาจมีตารางที่ติดตามธุรกรรมยืม กับเขตข้อมูลประกอบด้วยวันรายการถูกยืมมา และเขตข้อมูลประกอบด้วยวันจะถูกส่งกลับ บางทีนโยบายการเก็บข้อมูลระเบียนของคุณอยู่เมื่อต้องการเก็บถาวรธุรกรรมยืมระเบียนหนึ่งปีหลัง จากผลตอบแทนของรายการ และทำลายระเบียนหลังจากครบสองปี

คุณสามารถเก็บถาวร หรือทั้งหมดตารางในฐานข้อมูล ตารางเฉพาะเจาะจง เฉพาะระเบียนที่เฉพาะเจาะจงนั่นคือตัวอย่าง ระเบียนที่เก่ากว่าวันเฉพาะเจาะจงได้ หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเก็บถาวรข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ย้ายระเบียนลงในตารางที่มีการเก็บถาวรเป็นระยะ ๆ

แทนตารางเป็นระยะ ๆ

แทนตารางทั้งหมดเป็นระยะ ๆ

ภาพรวม

คุณควรพิจารณาการเก็บถาวรข้อมูลเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณวางแผนที่จะใช้อีกต่อไป และคุณต้องการเก็บข้อมูลประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการ คุณอาจมีนโยบายการเก็บถาวรแผนงานของคุณ เช่นนโยบายการเก็บข้อมูลข้อมูลคำแนะนำ

มักจะใช้การเก็บถาวรในการเก็บข้อมูลโดยยึดตามเงื่อนไขวัน เช่นส่วนท้ายของเดือนไปถึง

วิธีการเก็บถาวรข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการเก็บถาวรข้อมูล เมื่อคุณควรใช้แต่ละวิธี และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

วิธีการ

คำอธิบาย

ใช้เมื่อ...

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ย้ายระเบียนลงในตารางที่มีการเก็บถาวรเป็นระยะ ๆ

เป็นระยะ ๆ คุณเรียกใช้คิวรีที่เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเก็บถาวร และผนวกข้อมูลลงในตารางการเก็บถาวร แล้ว คุณเรียกใช้คิวรีที่เลือกข้อมูลเดียวกัน (จากตารางต้นฉบับ) และลบได้

บางส่วนของระเบียนในตารางตรงกับเงื่อนไขที่คุณใช้เพื่อกำหนดว่าจะเก็บถาวร

ตัวอย่าง: คุณต้องการเก็บถาวรธุรกรรมไลบรารี (เช็คเอาท์) ถ้าตัวเลือกวันเป็นอย่างน้อยหนึ่งปีเก่า

 • อาจจะแก้ปัญหาReferential Integrity โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวรเป็นด้านเดียวของการความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ออกไป

 • ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ในคิวรีของคุณ คุณควรสร้างฟอร์มเพื่อจัดการกับพารามิเตอร์ มิฉะนั้น คุณเสี่ยงสูญหายของข้อมูล

แทนตารางเป็นระยะ ๆ

เป็นระยะ ๆ คุณทำสำเนาการเก็บถาวรของตารางเฉพาะเจาะจง แล้ว แทนตาราง มีสำเนาว่าง ใหม่

ระเบียนทั้งหมดในตารางตรงกับเงื่อนไขที่คุณใช้เพื่อกำหนดว่าจะเก็บถาวร

ตัวอย่าง: คุณมีตารางที่เก็บ extremes อุณหภูมิรายวัน ทุกปี คุณเก็บถาวรตาราง และเริ่มทันสมัยด้วยว่างไว้

 • อาจมีจะแก้ปัญหา referential integrity

แทนตารางทั้งหมดเป็นระยะ ๆ

คุณเริ่มต้น ด้วยฐานข้อมูลแบบแยก (ประกอบในฐานข้อมูล: ไฟล์ฐานข้อมูล back-end ที่ประกอบด้วยตารางทั้งหมด และไฟล์ฐานข้อมูล front-end ที่ประกอบด้วยทั้งหมดในวัตถุฐานข้อมูลอื่น) เป็นระยะ ๆ คุณสร้างสำเนาของฐานข้อมูล back-end เก็บถาวร แล้ว แทนฐานข้อมูล back-end ที่ด้วยว่าง ใหม่

ระเบียนทั้งหมดในส่วนใหญ่ของตารางในฐานข้อมูลของคุณตรงกับเงื่อนไขคุณใช้เพื่อกำหนดว่าจะเก็บถาวร

ตัวอย่าง: ฐานข้อมูลของคุณประกอบด้วยตารางหลายตารางกับประเภทของข้อมูล meteorological ต่าง ๆ แต่ละปี คุณเก็บถาวรตารางทั้งหมด

 • ถ้าคุณมีใด ๆ ค้นหาตารางที่คุณใช้เพื่อเก็บค่าสำหรับการค้นหา เช่นรหัสไปรษณีย์หรือแผนก), คุณอาจต้องการนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลส่วนหลังใหม่

 • คุณไม่สามารถใช้แมโครสำหรับวิธีการนี้ คุณต้องเก็บถาวรฐานข้อมูลด้วยตนเอง

การทำงานรอบ referential integrity

ถ้าระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวรเกี่ยวข้องกับระเบียนในตารางอื่น คุณอาจจะแก้ปัญหาความสัมพันธ์ ถ้าระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวร "ลูก" ระเบียน (จะเป็นของด้าน "กลุ่ม" ของแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ) , คุณสามารถอย่างปลอดภัยอาจเก็บถาวรได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อความ ถ้ามีระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวรอยู่ระเบียน "หลัก" (จะเป็นของด้าน "หนึ่ง" ของแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ) , เมื่อคุณเก็บถาวร "ลูก" ของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับระเบียนอาจ:

 • ป้องกันไม่ให้คุณลบระเบียน "หลัก" ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาถ้าคุณมีอยู่แล้วผนวกระเบียน "หลัก" ลงในตารางการเก็บถาวร

  - หรือ -

 • กลายเป็น "ร้อย" นั่นคือระเบียนที่เป็น "หลัก" ที่มีอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลและการใช้งานต่าง ๆ ในฐานข้อมูลของคุณที่ใช้ระเบียน "สุดท้ายของย่อหน้า"

เมื่อต้องการบัญชีผู้ใช้สำหรับ referential integrity ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กำหนดว่า "ลูก" ระเบียนเป็นระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันต้องการเก็บถาวรระเบียนของสินทรัพย์ที่จะให้ยืมที่ไลบรารี ฉันขั้นแรกตรวจสอบว่า มีธุรกรรมใด ๆ เปิดบนเหล่านั้นสินทรัพย์ เช่น ว่าสินทรัพย์มีการเช็คเอาท์ แต่ไม่ส่งกลับ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

ย้ายระเบียนลงในตารางที่มีการเก็บถาวรเป็นระยะ ๆ

ก่อนอื่น คุณสามารถทำสำเนาว่างของตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวร ตารางเปล่าใหม่นี้คือ ตารางเก็บถาวรของคุณ ถัดไป คุณสร้างแอคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล เพื่อคัดลอกระเบียนจากตารางต้นฉบับลงในตารางการเก็บถาวร แล้ว คุณสามารถสร้างลบคิวรี เมื่อต้องการเอาระเบียนที่เก็บถาวรจากตารางต้นฉบับ สุดท้าย คุณสร้างแมโครที่ทำงานทั้งสองแบบสอบถาม เมื่อคุณต้องการเก็บถาวรระเบียน คุณเรียกใช้แมโคร

เคล็ดลับ: คุณสามารถแนบแมโครให้กับปุ่มบนฟอร์ม เพื่อที่ว่าเมื่อคลิกปุ่ม เรียกใช้แมโคร

ขั้นตอนที่ 1: สร้างตารางที่มีการเก็บถาวร

ขั้นตอนที่ 2: สร้างคิวรีที่คัดลอกข้อมูลลงในตารางการเก็บถาวร

ขั้นตอนที่ 3: สร้างคิวรีลบที่เอาข้อมูลเดียวกันจากตารางต้นฉบับของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแมโครที่ทำงานทั้งสองแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 1: สร้างตารางที่มีการเก็บถาวร

ถ้าคุณต้องการเก็บระเบียนทั้งหมดของคุณที่เก็บถาวรในตารางเดียว คุณทำได้เฉพาะในขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียว ตารางการเก็บถาวรที่คุณสร้างในขั้นตอนนี้จะเก็บระเบียนของคุณที่เก็บถาวรทั้งหมด

ถ้าคุณต้องการทำลายตารางเก็บถาวรเก่าของคุณเมื่อคุณสร้างขึ้นใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้การคิวรีแบบใช้สร้างตาราง แทนที่เป็นแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูลเพื่อคัดลอกข้อมูลลงในตารางการเก็บถาวร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ข้ามไปขั้นตอนที่ 2

ถ้าคุณต้องการใช้ตารางเก็บถาวรใหม่ทุกครั้งที่คุณเก็บถาวร และคุณต้องการเก็บตารางเก็บถาวรเก่าของคุณ เปลี่ยนชื่อตารางเก็บถาวรเก่าของคุณก่อนที่คุณสร้างขึ้นใหม่ ถ้าคุณมีการเก็บถาวร โดยยึดตามวัน พิจารณาถึงการตั้งชื่อตารางเก็บถาวรของคุณเก่าตามช่วงวันแทน

หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างตารางใหม่เก็บถาวรทุกเวลาและเก็บเก่า คุณต้องเปลี่ยนชื่อเก็บถาวรเก่าก่อนที่คุณเรียกใช้คิวรีของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกตารางที่มีระเบียน การเก็บถาวร กด CTRL + C แล้ว กด CTRL + V

 2. ในตารางวางเป็น กล่องโต้ตอบ ภายใต้ตัวเลือกการวาง เลือกโครงสร้างเท่า นั้น

 3. ในกล่องชื่อตาราง ลบสำเนาของคำ และผนวกขีดล่างและ word "เก็บถาวร" ให้เป็นชื่อตารางที่มีอยู่ และ แล้ว คลิกตกลง ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางต้นฉบับมีชื่อว่าการทำธุรกรรมเก็บถาวรตารางมีชื่อว่าTransactions_archive

  วางตารางเป็น

ขั้นตอนที่ 2: สร้างคิวรีที่คัดลอกข้อมูลลงในตารางการเก็บถาวร

 1. บนแท็บ <ui>สร้าง</ui> ในกลุ่ม <ui>อื่นๆ</ui> แล้วคลิก <ui>ออกแบบคิวรี</ui>

 2. ใช้กล่องโต้ตอบแสดงตาราง เพื่อเพิ่มตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวร ปิดกล่องโต้ตอบแสดงตาราง

 3. ในหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) ในตารางที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา ชื่อตารางและเครื่องหมายดอกจันปรากฏในคอลัมน์แรกของตารางออกแบบแบบสอบถาม

  หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจันหมายความว่า คิวรีที่ควรรวมเขตข้อมูลจากตารางทั้งหมดในผลลัพธ์ของคิวรี เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจัน ถ้าเขตข้อมูลจะถูกเพิ่ม หรือถูกเอาออกจากตาราง ผลลัพธ์ของคิวรีปรับเปลี่ยนตามไปด้วย

 4. ในหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุเงื่อนไขที่จะบันทึกควรเป็นไปตามก่อนที่คุณเก็บถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางธุรกรรมของคุณมีการตรวจสอบวันเรียกว่าเขตข้อมูล และคุณต้องการเก็บถาวรระเบียนทั้งหมดที่วันที่นั้นมากกว่าหนึ่งปีเก่า คุณดับเบิลคลิกที่ถูกเลือกในวัน เขตข้อมูลปรากฏในคอลัมน์ว่างถัดไปของตารางออกแบบแบบสอบถาม

  ตารางออกแบบแบบสอบถาม

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้ถ้าคุณต้องการใช้เกณฑ์กับเขตข้อมูลเพิ่มเติม

 5. ใช้แถวเกณฑ์ เมื่อต้องการระบุเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุว่า การตรวจสอบในวันต้องก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2008 โดยใช้นิพจน์< #1/1/2008 #ในแถวเกณฑ์ ออก

  ถ้าค่าเกณฑ์ของคุณเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณเก็บถาวร คุณควรทำแบบสอบถามของคุณขอข้อมูลป้อนเข้า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณใช้พารามิเตอร์ในแถวเกณฑ์ เพื่อให้คิวรีขอสำหรับการป้อนค่า เมื่อต้องการใช้พารามิเตอร์ ใช้นิพจน์เป็นคุณโดยปกติจะ แต่แทนที่เป็นค่าที่ระบุ ใช้คำถามสั้น ๆ ภายในวงเล็บเหลี่ยม ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้นิพจน์< [ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเก็บถาวร:]ดัง:

  นิพจน์พารามิเตอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์ ดูบทความทำให้คิวรีขอข้อมูลป้อนเข้า

  นอกจากนี้คุณอาจต้องการใช้แถวหรือ เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้เขตข้อมูล date ลงเพื่อระบุเกณฑ์ และคุณต้องการเก็บถาวรระเบียนทั้งหมดที่เก่ากว่าวันปัจจุบัน ใส่< date ()ในแถวเกณฑ์ สำหรับเขตข้อมูลวัน

 6. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้สร้างตารางเก็บถาวร คุณจำเป็นคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลเพื่อเพิ่มระเบียนที่ระบุลงในตารางนั้น

   1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ผนวก

   2. ในกล่องโต้ตอบผนวก ในกล่องชื่อตาราง เลือกชื่อของตารางเก็บถาวร แล้ว คลิ กตกลง

    ผนวกไปยัง

    ในตารางออกแบบแบบสอบถาม แถวผนวกไปยัง ปรากฏขึ้น

   3. ยกเลิกเลือกแถวผนวกไปยัง สำหรับเขตข้อมูลใด ๆ ที่คุณใช้ในการระบุเกณฑ์ (เครื่องหมายดอกจันเท่านั้นควรมีค่าสำหรับผนวกไปยัง )

    แถว ผนวกไปยัง ของตารางออกแบบแบบสอบถาม

  • ถ้าคุณไม่ได้สร้างตารางเก็บถาวร คุณจำเป็นแบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางเพื่อสร้างตารางเก็บถาวร โดยใช้ระเบียนที่ระบุ

   1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดคิวรี ให้คลิก สร้างตาราง

   2. ในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง ในกล่องชื่อตาราง พิมพ์ชื่อของตารางเก็บถาวร แล้ว คลิ กตกลง

 7. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

ขั้นตอนที่ 3: สร้างคิวรีลบที่เอาข้อมูลเดียวกันจากตารางต้นฉบับของคุณ

 1. บนแท็บ <ui>สร้าง</ui> ในกลุ่ม <ui>อื่นๆ</ui> แล้วคลิก <ui>ออกแบบคิวรี</ui>

 2. ใช้กล่องโต้ตอบแสดงตาราง เพื่อเพิ่มตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการเก็บถาวร ปิดกล่องโต้ตอบแสดงตาราง

 3. ในหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) ในตารางที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา ชื่อตารางและเครื่องหมายดอกจันปรากฏในคอลัมน์แรกของตารางออกแบบแบบสอบถาม

 4. ในหน้าต่างการออกแบบแบบสอบถาม ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลเดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อระบุเงื่อนไขในคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 5. ใช้แถวเกณฑ์ เมื่อต้องการระบุเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลหรือสร้างตารางของคุณใช้พารามิเตอร์ ดังนั้นควรแบบสอบถามลบของคุณ ยิ่งไปกว่า คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใส่ค่าเดียวสำหรับทั้งสองแบบสอบถาม ถ้าคุณใส่ค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน คุณอาจสูญเสียข้อมูล เพื่อช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้พิจารณาใช้ฟอร์มเพื่อรวบรวมค่า และทำคิวรีฟอร์มขอค่าป้อนเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความทำให้คิวรีขอข้อมูลป้อนเข้า

 6. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกลบ

  แถวลบ ปรากฏในตารางออกแบบแบบสอบถาม

  แถว ลบ ของตารางออกแบบแบบสอบถาม

 7. กด CTRL+S เพื่อบันทึกคิวรี

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแมโครที่ทำงานทั้งสองแบบสอบถาม

 1. บนแท็บ <ui>สร้าง</ui> ในกลุ่ม <ui>อื่นๆ</ui> ให้คลิก <ui>แมโคร</ui> ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม <ui>มอดูล</ui> หรือ <ui>คลาสมอดูล</ui> แล้วคลิก <ui>แมโคร</ui>

 2. ในแถวแรกของตารางออกแบบแมโคร ในคอลัมน์จากการกระทำ เลือกOpenQuery

  เปิดแมโครแอคชัน คิวรี

 3. ที่ด้านล่างของตาราง ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ ในกล่องชื่อแบบสอบถาม เลือกตัว (ผนวก หรือสร้างตาราง) คิวรีที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 จากรายการดรอปดาวน์ ออก

  เปิดอาร์กิวเมนต์คิวรีการกระทำแมโครคิวรี

 4. ในแถวสองของตารางออกแบบแมโคร ในคอลัมน์จากการกระทำ เลือกOpenQuery

 5. ที่ด้านล่างของตาราง ภายใต้การกระทำอาร์กิวเมนต์ ในกล่องชื่อแบบสอบถาม เลือกคิวรีลบจากรายการดรอปดาวน์

  แมโครของคุณควรมีลักษณะดังนี้:

  แมโครพร้อมสำหรับการบันทึก

 6. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแมโคร

  เมื่อคุณต้องการเก็บถาวรระเบียน เรียกใช้แมโคร

ด้านบนของหน้า

แทนตารางเป็นระยะ ๆ

ถ้าคุณต้องการเก็บถาวรข้อมูลทั้งหมดในตารางเสมอ คุณไม่มีการใช้แมโครหรือแบบสอบถาม หรือแทนที่ คุณสามารถแทนตารางเป็นระยะ ๆ ด้วยสำเนาว่าง

สิ่งสำคัญ: ถ้าตารางที่คุณเก็บถาวรจะสัมพันธ์กับตารางอื่น คุณอาจจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยง referential integrity

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกตารางที่คุณต้อง การเก็บถาวร กด CTRL + C แล้ว กด CTRL + V

 2. ในตารางวางเป็น กล่องโต้ตอบ ภายใต้ตัวเลือกการวาง เลือกโครงสร้างเท่านั้น นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เข้าถึงชื่อสำเนาสำเนาของตารางชื่อต้นฉบับ

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางต้นฉบับแล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้น

  ทำให้ตารางชื่อที่ระบุว่า ประกอบด้วย เช่น "DailyTemperatureExtremes_archive_2007"

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาคัดลอกว่าง แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้น

  คัดลอกว่างให้ชื่อตารางต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

แทนตารางทั้งหมดเป็นระยะ ๆ

ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลแบบแยก คุณสามารถแทนตารางทั้งหมดเป็นระยะ ๆ โดยการแทนฐานข้อมูล back-end ด้วยสำเนาว่าง

ขั้นแรก คุณเตรียมคัดลอกว่าง เว้นแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคุณออกแบบฐานข้อมูล คุณสามารถนำมาใช้ใหม่นี้คัดลอกทุกครั้งที่คุณเก็บถาวร แล้ว เมื่อคุณต้องการเก็บถาวร คุณเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล back-end ที่มีอยู่เพื่อระบุว่า จะเก็บถาวร นั้นแล้ว บันทึกสำเนาว่างเป็นฐานข้อมูลส่วนหลังใหม่

เตรียมสำเนาว่างของฐานข้อมูลส่วนหลัง

นำเข้าตารางข้อกำหนดสำหรับตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลส่วนหลัง

 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่า ใหม่ ลบตาราง 1

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Access

 3. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก เลือกนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูลตัวลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้ว คลิ กเรียกดู

 4. ในกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์ เลือกฐานข้อมูลส่วนหลัง คลิกเปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์ แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ คลิกตัวเลือก

 6. ภายใต้การนำเข้าตาราง เลือกข้อกำหนดเท่า นั้น

 7. บนแท็บตาราง คลิกเลือกทั้งหมด คลิกตกลง และ แล้ว คลิกปิด

Next เพิ่มข้อมูลลงในตารางการค้นหาใด ๆ ในสำเนาว่าง สำหรับแต่ละตารางการค้นหา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ลิงก์ไปยังตารางการค้นหาในฐานข้อมูลส่วนหลังที่มีอยู่

 2. สร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลที่เพิ่มระเบียนทั้งหมดจากต้นฉบับเมื่อต้องการคัดลอก

แทนฐานข้อมูล back-end ด้วยสำเนาว่าง

ขั้นแรก เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล back-end ที่มีอยู่เพื่อระบุว่า มีการเก็บถาวร

แล้ว เปิดสำเนาว่าง และบันทึกไว้ โดยใช้ชื่อฐานข้อมูล back-end ต้นฉบับ

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้ว ชี้ไปที่บันทึกเป็นบันทึกเป็น เมนูเปิดขึ้น

 2. ภายใต้บันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น คลิกฐานข้อมูล Access ที่ 2007

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×