เก็บติดตามการเปลี่ยนแปลงบน ด้วยรหัสผ่านใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Word จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของทุกคน ให้คงการเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงไว้โดยการล็อก

  1. คลิกตรวจทาน >ป้องกันเอกสาร

    บนแท็บ รีวิว มีการเน้น ป้องกันเอกสาร เอาไว้

  2. ภายใต้การป้องกัน เลือกป้องกันเอกสารสำหรับ แล้ว คลิ กติดตามการเปลี่ยนแปลง

    กล่องโต้ตอบการป้องกันรหัสผ่าน มีการป้องกันเอกสารสำหรับ: และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเน้นไว้

  3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลตั้งค่าการป้องกันการเปลี่ยนแปลง พิมพ์รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน

    เคล็ดลับ:  เลือกรหัสผ่านที่คุณจำได้ง่าย Word จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านที่บุคคลตั้งค่าไว้

  4. คลิกตกลง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ถูกล็อก คุณไม่สามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณปลดล็อกเอกสาร

เมื่อต้องการปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกตรวจทาน >ป้องกันเอกสาร แล้วยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเอกสารป้องกันสำหรับ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณก่อนที่คุณสามารถยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×