เกี่ยวกับ Workspace Explorer ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

พื้นที่ทำงาน SharePoint และ Groove จะแสดงอยู่ใน Workspace Explorer นอกเหนือจากหน้าต่างซึ่งมีเครื่องมือที่เลือกไว้ในปัจจุบันแล้ว Workspace Explorer ยังประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

บานหน้าต่างเนื้อหา

พื้นที่เครื่องมือ

บานหน้าต่างสมาชิก

บานหน้าต่างสนทนา

บานหน้าต่างเนื้อหา

บานหน้าต่าง เนื้อหา จะแสดงรายการเครื่องมือต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่าง เนื้อหา บนแท็บ มุมมอง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก เนื้อหา

ในพื้นที่ทำงาน Groove ตัวเลขที่แสดงถัดจากเครื่องมือแต่ละอย่างจะระบุจำนวนสมาชิกของพื้นที่ทำงานที่เลือกเครื่องมือนั้นๆ ไว้ในขณะนี้ ให้ชี้ไปที่เครื่องมือเพื่อแสดงหน้าต่างสถานะ

แท็บเครื่องมือพื้นที่ทำงานจะระบุจำนวนสมาชิกที่เลือกเครื่องมือนั้นๆ ไว้ในขณะนี้ ให้ชี้ไปที่ชื่อเครื่องมือเพื่อแสดงหน้าต่างสถานะ

สถานะการมีอยู่ของเครื่องมือในเวิร์กสเปซของ Groove

ด้านบนของหน้า

พื้นที่เครื่องมือ

พื้นที่เครื่องมือจะมีเครื่องมือที่คุณเลือกไว้ในบานหน้าต่าง เนื้อหา คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของพื้นที่เครื่องมือได้โดยการเลือกตัวเลือกบนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น ในเครื่องมือการอภิปรายและเครื่องมือรายการ บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง

ถ้าคุณต้องการให้มีพื้นที่การดูที่ใหญ่ขึ้นสำหรับพื้นที่เครื่องมือ คุณสามารถเปิดเครื่องมือที่เลือกในหน้าต่างใหม่ได้ บนแท็บ มุมมอง คลิก หน้าต่างใหม่ แล้วคลิก เครื่องมือที่เลือก

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างสมาชิก

บานหน้าต่างสมาชิก แสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของเวิร์กสเปซ และอนุญาตให้คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของพวกเขา

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่าง สมาชิก บนแท็บ มุมมอง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก สมาชิก

เมื่อต้องการเรียงลำดับรายชื่อสมาชิก บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง สมาชิก แล้วคลิกตัวเลือกที่ต้องการ

 • ตามลำดับตัวอักษร แสดงรายชื่อสมาชิกตามลำดับตัวอักษรของชื่อสมาชิก

 • สถานะ จัดประเภทสมาชิกตามสถานะปัจจุบัน ประเภทสถานะอาจประกอบด้วย

  • ในพื้นที่ทำงาน แสดงรายชื่อสมาชิกที่กำลังเปิดพื้นที่ทำงานอยู่

  • ออนไลน์ แสดงรายชื่อสมาชิกที่กำลังออนไลน์อยู่ แต่ไม่ได้เปิดพื้นที่ทำงานนี้

  • ออฟไลน์ แสดงรายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์อยู่ในขณะนี้

  • หยุดชั่วคราว แสดงรายการสมาชิกที่มีข้อมูลพื้นที่ทำงานจะไม่ซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการจัดการปัญหาการซิงโครไนซ์เวิร์กสเปซ

 • สถานะการตรวจสอบ จัดประเภทสมาชิกตามสถานะการตรวจสอบที่ติดต่อของสมาชิก

 • บทบาท จัดประเภทสมาชิกตามบทบาทของสมาชิกพื้นที่ทำงาน

การเริ่มต้นกิจกรรมกับสมาชิกพื้นที่ทำงาน

โดยไม่คำนึงถึงสถานะ คุณสามารถเริ่มต้นกิจกรรมใหม่กับบุคคลที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างสมาชิก สำหรับรายละเอียด ดูเริ่มต้นกิจกรรมกับที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างสนทนา

คุณสามารถดำเนินการสนทนาด้วยข้อความในเวลาจริงกับสมาชิกรายอื่นในพื้นที่ทำงานได้ โดยให้คลิกปุ่ม ขยาย เพื่อขยายหรือยุบพื้นที่สนทนา

ไอคอนขยาย/ยุบ

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ดูที่การสนทนาในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×