เกี่ยวกับ Microsoft Publisher ฟอนต์ฝังสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Publisher ฝังฟอนต์ TrueType ที่มีสิทธิ์การใช้งานที่ฝังตัว

ตามค่าเริ่มต้น แบบอักษรเป็นแบบฝังตัวโดยอัตโนมัติเมื่อผู้สร้างสิ่งพิมพ์ที่ใช้ตัวช่วยสร้างแพคแล้วส่งเพื่อบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Publisher เพื่อให้บริการการพิมพ์เชิง

ในสิ่งพิมพ์กระบวนการแบบ และสีที่ข้อความจน Publisher โดยอัตโนมัติจะปิดเครื่องพิมพ์อักษรสำหรับฟอนต์ของเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้อาจเลือกไม่ในการฝังฟอนต์อย่าง น้อยหนึ่ง หรือเลือกที่จะปิดใช้งานแบบอักษรฝังหมดเลยก็

ผู้เผยแพร่ฝังฟอนต์ TrueType เท่านั้น ฟอนต์ TrueType ทั้งหมดที่รวมอยู่ใน Publisher ให้สิทธิ์ในการฝังแบบเต็ม

ผู้เผยแพร่ตัวอักษรรายงาน เมื่อคุณเปิดสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยแบบฝังตัวอักษร กล่องโต้ตอบ Publisherฟอนต์โหลดรายการแบบฝังตัวอักษร ฟอนต์ที่ มีข้อจำกัดด้านสิทธิ์ และฟอนต์ที่หายไป นอกจากนี้ระบุชื่อฟอนต์ที่ซ้ำกันที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และฟอนต์ subsetted ใด ๆ คุณสามารถพิมพ์รายงานฟอนต์สำหรับสิ่งพิมพ์

คุณสามารถติดตั้งทั้งหมดหรือบางส่วนของฟอนต์ฝังตัวที่แสดงรายการ ฟอนต์คุณโหลดถูกติดตั้งสำหรับใช้กับสิ่งพิมพ์ปัจจุบันเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถใช้กับสิ่งพิมพ์หรือโปรแกรมอื่น เมื่อคุณปิดสิ่งพิมพ์ Publisher เอาฟอนต์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีแบบอักษรที่ฝังตัวแสดงตัวอย่างเท่านั้น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งพิมพ์ แต่คุณไม่สามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ คุณสามารถทำงานกับลูกค้าเพื่อดูแบบอักษรหายไป หรือแทนที่ฟอนต์อื่น

บีบอัดฟอนต์และชุดย่อย Publisher มีการบีบอัดฟอนต์ แต่จะอนุญาตให้จัดฟอนต์ถ้าผู้สร้างสิ่งพิมพ์ที่เปิดใช้งานชุดย่อยของฟอนต์ เมื่อชุดย่อยถูกเปิดใช้งาน ฝังอยู่เฉพาะอักขระที่ใช้ในสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×