เกี่ยวกับ 2016 Office for Mac ฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าปัญหาเช่น Outlook ข้อมูลเกิดความเสียหาย 2016 Office for Mac ซ่อมแซม และสร้างฐานข้อมูล Office ที่คุณ นี่คือการเปลี่ยนแปลงจาก Office 2011 for Mac คุณมีในการสร้างฐานข้อมูล Office ด้วยตนเองถ้ามีปัญหา

ความสามารถในการซ่อมแซม หรือสร้างฐานข้อมูลด้วยตนเองจะไม่พร้อมใช้งานในOutlook 2016 for Mac เนื่องจากความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของฐานข้อมูล Office 2016 มีได้อย่างมากปรับปรุง ความน่าเป็นของฐานข้อมูลปัญหาอยู่โดยรวมต่ำลงใน Office 2016 กว่าใน Office 2011

ถ้าฐานข้อมูลขนาดเล็กปัญหาเกิดขึ้น Outlook จะดำเนินการกู้คืนสภาพในเบื้องหลัง ถ้าเกิดขึ้น คุณจะไม่ได้รับแจ้ง และทำงานของคุณคือน่าสามารถ disturbed ในขณะที่เกิดขึ้นการกู้คืนพื้นหลัง

สำหรับขนาดใหญ่ฐานข้อมูลปัญหาที่คุณไม่สามารถกู้คืนในสภาพ และสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นต้อง Outlook จะพร้อมท์ให้คุณซ่อมแซมฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา ขั้นตอนสำหรับการกู้คืนฐานข้อมูลจะจัดเตรียมไว้ ตลอดจนเริ่ม Outlook ใหม่ สร้างฐานข้อมูล การโหลด rebuilt ฐานข้อมูล

ถ้าคุณพบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ Office 2016 สำหรับฐานข้อมูล Mac โปรดคลิกวิธีใช้ >ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาอีเมลหรือเนื้อหาภายใน Outlook ไม่เนื่องจากปัญหากับฐานข้อมูล สปอตไลต์ที่ปัญหาที่ทำดัชนีได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการค้นหา ทำตามคำแนะนำที่วิธีการสร้างดัชนีสปอตไลต์บนเครื่อง Mac ของคุณใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×