เกี่ยวกับโอกาสใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โอกาสคือ โอกาสขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยใช้Business Contact Manager for Outlook คุณสามารถติดตามข้อมูลโอกาสของคุณผ่านทางระเบียนโอกาส

ระเบียนโอกาสถูกลิงก์ไปยังระเบียนที่มีบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ และถูกใช้เพื่อช่วยให้คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์ที่คุณกำลังกับลูกค้า ที่อาจเกิดขึ้นหรือผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมโยงโอกาสรายการประวัติติดต่อสื่อสาร เช่นบันทึกย่อ business งาน การนัดหมาย บันทึกการโทร และไฟล์

ในระเบียนโอกาส คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากติดต่อที่เริ่มต้นการขายทด นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกใช้รายงาน หรือเรียงลำดับมุมมองที่จัดลำดับความสำคัญข้อมูลยอดขาย ติดตามการโต้ตอบลูกค้า บ่งชี้ความคืบหน้า และการคาดการณ์ยอดขายของคุณ If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your ระบบบัญชี, you can create quotes, sales orders, or invoices from your Opportunity records.

เปิดเรกคอร์ดโอกาส

คุณสามารถเปิดเรกคอร์ดโอกาสเมื่อต้อง การเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส หรือเมื่อต้อง การดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์กับระเบียนโอกาส

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส

  2. ในรายการโอกาส คลิกสองครั้งลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการเปิด

  3. ทำการเปลี่ยนแปลง

  4. บน Ribbon ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×