เกี่ยวกับโหมดความเข้ากันได้ใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โหมดความเข้ากันได้ป้องกันการสูญเสียหน้าที่การใช้งานแก้ไข และทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับบุคคลที่ใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า การสูญเสียหน้าที่การใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่อข้อความและวัตถุ เช่นรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt จะถูกแปลงเป็นรูปภาพหรือบิตแมป หรือ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เพิ่มภาพเคลื่อนไหวกับข้อความแล้ว ข้อความนั้นจะถูกแปลงเป็นรูป ภาพเคลื่อนไหวจะสูญหาย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดโหมดความเข้ากันได้ หรือ ปิด เรียกใช้การตรวจสอบความเข้ากันได้ หรือแปลงงานนำเสนอ PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ดูใช้โหมดความเข้ากันได้เพื่อทำงานกับ PowerPoint รุ่นต่าง ๆ

ความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของ PowerPoint บังคับใช้โหมดความเข้ากันได้ และไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt) โดยเมื่อฟีเจอร์ในเวอร์ชันใหม่กว่าที่อาจเป็นเพิ่มเนื้อหา เช่นเอฟเฟ็กต์ ที่เข้ากันไม่ได้กับ PowerPoint 97- ไฟล์ 2003 โหมดความเข้ากันได้ช่วยให้มั่นใจว่า คุณจะสามารถเปิด และบันทึกไฟล์ PowerPoint 97-2003 โดยไม่ต้องแปลงเหล่านั้น

ในโหมดความเข้ากันได้ คุณสามารถเปิด แก้ไข และบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 แต่คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ของ PowerPoint ใหม่ทั้งหมด ใน PowerPoint รุ่นล่าสุด โหมดความเข้ากันได้ถูกทริกเกอร์เมื่อคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ PowerPoint 97-2003 (.ppt)

  • แปลงรูปแบบไฟล์ PowerPoint เป็นรูปแบบไฟล์ PowerPoint 97-2003 โดยใช้บันทึกเป็น

  • ตั้งค่า PowerPoint เพื่อบันทึกงานนำเสนอทั้งหมดในรูปแบบ PowerPoint 97-2003

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ PowerPoint (.pptx) เป็นไฟล์ PowerPoint 97-2003 presentation (.ppt) PowerPoint เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อระบุปัญหาความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เตือนคุณเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ที่อาจจะเข้ากันไม่ได้กับ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเรียกใช้การตรวจสอบความเข้ากันได้ด้วยตนเอง ดูใช้โหมดความเข้ากันได้เพื่อทำงานกับ PowerPoint รุ่นต่าง ๆ

วิธีการแจ้งให้ทราบถ้า คุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้

ถ้าคุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้:

องค์ประกอบงานนำเสนอที่ทำงานต่างจากเดิมในโหมดที่เข้ากันได้

ต่อไปนี้คือ รายการขององค์ประกอบงานนำเสนอที่ทำงานต่างกัน หรือไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้

องค์ประกอบของ PowerPoint

ลักษณะการทำงานในโหมดความเข้ากันได้

เงาที่ตกกระทบ

เงาภายนอกแบบนุ่มนวลจะถูกแปลงเป็นเงาแบบแข็งที่คุณสามารถแก้ไขได้

เค้าร่างไล่ระดับสีบนรูปร่างหรือข้อความ

ไม่สามารถใช้งานได้

แบบอักษรหัวเรื่องและเนื้อความ

ฟอนต์หัวเรื่องและเนื้อความจะถูกแปลงเป็นการจัดรูปแบบคง ถ้าคุณเปิดไฟล์นั้น และใช้สไตล์ต่างกัน ฟอนต์หัวเรื่องและเนื้อความไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

ระดับการเยื้อง

ระดับการเยื้องบางระดับจะใช้งานไม่ได้

คอลัมน์ข้อความหลายคอลัมน์

ไม่สามารถใช้งานได้

รูปร่างในพื้นที่ที่สำรองไว้

ไม่สามารถใช้งานได้

เส้นขีดทับเดี่ยวและเส้นขีดทับคู่บนข้อความ

ไม่สามารถใช้งานได้

สัญลักษณ์

ไม่สามารถใช้งานได้

เอฟเฟ็กต์ข้อความ เช่น เงา การสะท้อน และเรืองแสง

ไม่สามารถใช้งานได้

ธีม

ธีมบางชนิดทำให้รูปร่างและพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นรูปภาพ

ลักษณะด่วนของอักษรศิลป์

ไม่สามารถใช้งานได้

ตรวจสอบงานนำเสนอสำหรับความเข้ากันได้กับ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เพื่อให้แน่ใจว่า งานนำเสนอของคุณมีปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิดการลดฟังก์ชันหรือแรงใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้พบปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในงานนำเสนอของคุณ และช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไข

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำงานบนงานนำเสนอของคุณในโหมดความเข้ากันได้ใน งานนำเสนออยู่ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint 97-2003 (.ppt) แทนไฟล์ที่ยึดตาม XML รูปที่ใหม่กว่า (.pptx), เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณ

มีอยู่สองชนิดต่าง ๆ ของข้อความการตรวจสอบความเข้ากันได้:

  • ชนิดโดยทั่วไปของข้อความแจ้งคุณว่าคุณจะสูญเสียแก้ไขหน้าที่การใช้งานเมื่อคุณเปิดงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอกับกราฟิก SmartArt เพื่อจัดรูปแบบ PowerPoint รุ่นก่อนหน้า แล้ว เปิดไฟล์นั้นใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้าบาง กราฟิก SmartArt จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์อีกครั้งใน PowerPoint เวอร์ชันที่ใหม่กว่าโดยไม่ต้องทำการแก้ไขใด ๆ ที่รูปภาพกราฟิก SmartArt คุณสามารถทำเพื่อแก้ไขกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อความต่าง ๆ เหล่านี้ได้ "ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า" เหล่านั้น

  • ชนิดของข้อความที่สองจะแจ้งให้คุณทราบว่า คุณจะสูญเสียหน้าที่การใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวแทนข้อความบนเค้าโครงแบบกำหนดเอง ข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ที่หายไปอย่างถาวร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ใน PowerPoint

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูใช้โหมดความเข้ากันได้เพื่อทำงานกับ PowerPoint รุ่นต่าง ๆ

เหตุใดจึงมีตัวเลือกหรือคำสั่งไม่พร้อมใช้งาน

ในกรณีส่วนใหญ่ ถ้ามีตัวเลือกหรือคำสั่งไม่พร้อมใช้งาน นี่คือตัวบ่งชี้ที่คุณอยู่ในโหมดความเข้ากัน ต้องแน่ยืนยันว่า คุณอยู่ในโหมดความเข้ากัน หลังจากที่คุณระบุได้ว่า คุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้ บันทึกงานนำเสนอในชนิดของไฟล์ปัจจุบัน (.pptx) แล้ว จะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณสามารถใช้ตัวเลือกหรือคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โหมดความเข้ากันได้เพื่อทำงานกับ PowerPoint เวอร์ชันอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×