เกี่ยวกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook ใช้วิธีอื่นเพื่อจัดเก็บรายการ โดยยึดตามชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้ ด้วยการบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ชนิดของรายการทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange และ Outlook ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อย่างสม่ำเสมอ นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงรายการต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และ ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณเสียหาย ข้อมูลจะไม่สูญหายเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มีสำเนาของรายการทั้งหมดของคุณ

แต่สำหรับบัญชีผู้ใช้IMAP และPOP รายการอื่นที่ไม่ใช่ข้อความอีเมลถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้หลายชนิดใน Outlook คุณอาจเห็นโฟลเดอร์ที่มีป้ายชื่อ "บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน" ในบานหน้าต่างนำทาง ป้ายชื่อนี้หมายความว่า รายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ที่จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เท่านั้น พวกเขาจะไม่ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณไม่ทราบว่าชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณได้

  1. บนแท็บเครื่องมือ คลิกบัญชี

    บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้ ชนิดของบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้นพร้อมคำอธิบายบัญชีผู้ใช้ในบานหน้าต่างด้านขวา ในภาพประกอบต่อไปนี้ บัญชีผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ IMAP

    แสดงคำอธิบายและชนิดบัญชีผู้ใช้ Outlook

ถ้าคุณมีบัญชี IMAP ข้อความจากบัญชีจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ในรายการโฟลเดอร์มุมมองจดหมาย คุณจะเห็นกล่องขาเข้าสำหรับบัญชี IMAP แต่ละบัญชีแยกต่างหาก

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ POP หนึ่ง ข้อความถูกดาวน์โหลดไปยังด้านบนคอมพิวเตอร์จดหมายเข้าของฉัน ถ้าคุณมีหลายบัญชีผู้ใช้ POP ข้อความทั้งหมดจากบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นถูกดาวน์โหลดลงในเดียวกันบนคอมพิวเตอร์จดหมายเข้าของฉัน เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ POP ไม่อนุญาตให้ Outlook เพื่อซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ข้อความจากบัญชีผู้ใช้ POP ทั้งหมดไปยังบนคอมพิวเตอร์จดหมายเข้าของฉัน สำเนาของแต่ละข้อความจะถูกดาวน์โหลดลงใน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บจดหมายแยกต่างหากสำหรับบัญชีผู้ใช้ POP อื่น คุณสามารถสร้างกฎใน Outlook ที่กำหนดเส้นทางข้อความของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ยึดตามอยู่ผู้รับโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ดูที่การสร้างกฎ

ถ้าคุณมีบัญชี Exchange อย่างเดียว โฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน จะถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้สร้างโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางได้ง่ายๆ และยังสามารถช่วยป้องกันการบันทึกรายการในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ซิงค์โครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ในบานหน้าต่างนำทางได้ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ เช่น ถ้าคุณต้องการสร้างกลุ่มที่ติดต่อ จำเป็นต้องแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน เพื่อสร้างกลุ่มที่ติดต่อ เนื่องจากกลุ่มที่ติดต่อจะไม่ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันในบานหน้าต่างนำทาง บนเมนูทางOutlook คลิกการกำหนดลักษณะ ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกทั่วไป แล้ว ภายใต้รายการโฟลเดอร์ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายโฟลเดอร์ซ่อนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

เมื่อต้องการค้นหาชนิดของบัญชีผู้ใช้ ที่คุณได้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้ ชนิดของบัญชีผู้ใช้ปรากฏภายใต้คำอธิบายบัญชีผู้ใช้ ในภาพประกอบต่อไปนี้ บัญชีผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ POP

    ตัวบ่งชี้ชนิดบัญชีผู้ใช้

ถ้าคุณมีบัญชี IMAP ข้อความจากบัญชีจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ในรายการโฟลเดอร์มุมมองจดหมาย คุณจะเห็นกล่องขาเข้าสำหรับบัญชี IMAP แต่ละบัญชีแยกต่างหาก

ถ้าคุณมีบัญชี POP บัญชีเดียว ข้อความจะดาวน์โหลดไปยังกล่องขาเข้า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ถ้าคุณมีบัญชี POP หลายบัญชี ข้อความทั้งหมดจากบัญชีเหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังกล่องขาเข้า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน กล่องเดียวกัน เนื่องจากบัญชี POP ไม่อนุญาต Outlook ให้ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ข้อความจากบัญชี POP ทั้งหมดจะไปยังกล่องขาเข้า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน สำเนาของแต่ละข้อความจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บจดหมายแยกต่างหากสำหรับบัญชีผู้ใช้ POP อื่น คุณสามารถสร้างกฎใน Outlook ที่กำหนดเส้นทางข้อความของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ยึดตามอยู่ผู้รับโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ดูสร้างหรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

ถ้าคุณมีบัญชี Exchange อย่างเดียว โฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน จะถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้สร้างโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางได้ง่ายๆ และยังสามารถช่วยป้องกันการบันทึกรายการในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ซิงค์โครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ในบานหน้าต่างนำทางได้ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ เช่น ถ้าคุณต้องการสร้างกลุ่มที่ติดต่อ จำเป็นต้องแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน เพื่อสร้างกลุ่มที่ติดต่อ เนื่องจากกลุ่มที่ติดต่อจะไม่ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ในบานหน้าต่างนำทาง ในเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ทั่วไป จากนั้น ภายใต้ รายการโฟลเดอร์ ให้นำเครื่องหมายออกจากล่อง ซ่อนโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×