เกี่ยวกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันใน Outlook for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยการบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchangeรายการ Outlook ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange และซิงโครไนซ์กับ Outlook อย่างสม่ำเสมอ นี้ช่วยให้คุณ สามารถเข้าถึงรายการต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์สำเนาของรายการของคุณถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณเสียหาย

สำหรับบัญชีผู้ใช้IMAPและPOPรายการอื่นที่ไม่ใช่ข้อความอีเมลเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้หลายชนิดใน Outlook เช่น Exchange และ IMAP คุณอาจเห็นโฟลเดอร์ที่มีป้ายชื่อ "บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน" ในบานหน้าต่างนำทาง รายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น และไม่ได้ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

ป้ายชื่อ "บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน" หมายความว่า รายการเหล่านั้นในโฟลเดอร์นั้นจะสามารถเข้าถึงได้ผ่าน ทางแอปพลิเคชัน Outlook เท่านั้น ไม่ ผ่านการค้นหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่า "บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน" อาจขอแนะนำให้คุณสามารถค้นหาไฟล์เหล่านี้ โดยการค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ ป้ายชื่อเฉพาะเป็นสัญลักษณ์ที่รายการในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณมีบัญชีชนิดใด

  1. บนแท็บ เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

    บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้ ชนิดของบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้นพร้อมคำอธิบายบัญชีผู้ใช้ในบานหน้าต่างด้านขวา ในภาพประกอบต่อไปนี้ บัญชีผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ IMAP

    แสดงคำอธิบายและชนิดบัญชีผู้ใช้ Outlook

ถ้าคุณมีบัญชี IMAP ข้อความจากบัญชีจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ในรายการโฟลเดอร์มุมมองจดหมาย คุณจะเห็นกล่องขาเข้าสำหรับบัญชี IMAP แต่ละบัญชีแยกต่างหาก

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ POP หนึ่ง ข้อความถูกดาวน์โหลดไปยังด้านบนคอมพิวเตอร์จดหมายเข้าของฉัน ถ้าคุณมีหลายบัญชีผู้ใช้ POP ข้อความทั้งหมดจากบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นถูกดาวน์โหลดลงในเดียวกันบนคอมพิวเตอร์จดหมายเข้าของฉัน เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ POP ไม่อนุญาตให้ Outlook เพื่อซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ข้อความจากบัญชีผู้ใช้ POP ทั้งหมดไปยังบนคอมพิวเตอร์จดหมายเข้าของฉัน สำเนาของแต่ละข้อความจะถูกดาวน์โหลดลงใน Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บจดหมายแยกต่างหากสำหรับบัญชีผู้ใช้ POP อื่น คุณสามารถสร้างกฎใน Outlook ที่กำหนดเส้นทางข้อความของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ยึดตามอยู่ผู้รับโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ดูที่การสร้างกฎใน 2016 Outlook สำหรับ Mac

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange เฉพาะใน Outlook โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันที่ถูกซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำการบันทึกรายการในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะแสดงโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันในบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างกลุ่มติดต่อ แสดงโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันต้องการสร้างกลุ่มติดต่อได้เนื่องจากกลุ่มไม่ได้ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉันในบานหน้าต่างนำทาง บนเมนูทางOutlook คลิกการกำหนดลักษณะ ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกทั่วไป แล้ว ภายใต้แถบด้านข้าง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายโฟลเดอร์ซ่อนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

เมื่อต้องการทราบประเภทบัญชีที่คุณมี

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้ ชนิดของบัญชีผู้ใช้ปรากฏภายใต้คำอธิบายบัญชีผู้ใช้ ในภาพประกอบต่อไปนี้ บัญชีผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ POP

    ตัวบ่งชี้ชนิดบัญชีผู้ใช้

ถ้าคุณมีบัญชี IMAP ข้อความจากบัญชีจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ IMAP ในรายการโฟลเดอร์มุมมองจดหมาย คุณจะเห็นกล่องขาเข้าสำหรับบัญชี IMAP แต่ละบัญชีแยกต่างหาก

ถ้าคุณมีบัญชี POP บัญชีเดียว ข้อความจะดาวน์โหลดไปยังกล่องขาเข้า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ถ้าคุณมีบัญชี POP หลายบัญชี ข้อความทั้งหมดจากบัญชีเหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังกล่องขาเข้า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน กล่องเดียวกัน เนื่องจากบัญชี POP ไม่อนุญาต Outlook ให้ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ข้อความจากบัญชี POP ทั้งหมดจะไปยังกล่องขาเข้า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน สำเนาของแต่ละข้อความจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเก็บจดหมายแยกต่างหากสำหรับบัญชีผู้ใช้ POP อื่น คุณสามารถสร้างกฎใน Outlook ที่กำหนดเส้นทางข้อความของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ยึดตามอยู่ผู้รับโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ดูสร้างหรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

ถ้าคุณมีบัญชี Exchange อย่างเดียว โฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน จะถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้สร้างโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางได้ง่ายๆ และยังสามารถช่วยป้องกันการบันทึกรายการในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ซิงค์โครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ในบานหน้าต่างนำทางได้ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ เช่น ถ้าคุณต้องการสร้างกลุ่มที่ติดต่อ จำเป็นต้องแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน เพื่อสร้างกลุ่มที่ติดต่อ เนื่องจากกลุ่มที่ติดต่อจะไม่ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ในบานหน้าต่างนำทาง ในเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ทั่วไป จากนั้น ภายใต้ รายการโฟลเดอร์ ให้นำเครื่องหมายออกจากล่อง ซ่อนโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ดูเพิ่มเติม

IMAP และ POP คืออะไร? ควรลิงก์ไปยัง https://support.office.com/en-US/article/What-are-IMAP-and-POP-ca2c5799-49f9-4079-aefe-ddca85d5b1c9

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×