เกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป็นพื้นที่ทำงานชนิดพิเศษที่ให้คุณใช้เนื้อหาของโฟลเดอร์ในระบบแฟ้ม Windows ของคุณบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ และร่วมกับผู้ใช้อื่นด้วยการเชิญ

เมื่อคุณเชิญผู้อื่นให้ร่วมใช้งานโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะเลือกโฟลเดอร์สำหรับการใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ของเขา สมาชิกทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาของโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ (แฟ้มและโฟลเดอร์ย่อย)

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×