เกี่ยวกับโทโพโลยีแอปพลิเคชันบริการค้นหาและสถานะระบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โทโพโลยีแอปพลิเคชันค้นหา ส่วนบนหน้าการดูแลระบบที่ค้นหาแสดงแจกจ่ายปัจจุบันและสถานะของส่วนประกอบการค้นหาตทั่วเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มของคุณ

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการค้นหาและความพร้อมใช้งาน คุณสามารถปรับมาตราส่วนเอาท์โทโพโลยีการค้นหา และติดตั้งคอมโพเนนต์การค้นหาบนเซิร์ฟเวอร์หลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสเกลโทโพโลยีการค้น และค้นประสิทธิภาพ และการวางแผนผลิต ดูส่วนวางแผนค้นบน TechNet

ตัวบ่งชี้สถานะต่อไปนี้ให้ตัวชี้วัด visual ของสถานะของคอมโพเนนต์ค้นหาในฟาร์มของคุณ:

  • เครื่องหมายสีเขียว - ระบุคอมโพเนนต์การค้นหาทำงานอย่างถูกต้อง

  • รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง - หมายความว่า คอมโพเนนต์การค้นหาไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

  • กากบาทสีแดง - บ่งชี้ว่า คอมโพเนนต์การค้นหาไม่ได้ทำงาน หรือที่ มีข้อผิดพลาดที่ป้องกันไม่ให้คอมโพเนนต์การทำงานอย่างถูกต้อง

ใช้ตัว Windows PowerShell cmdlet Get-spenterprisesearchstatus เพื่อเรียกใช้การวินิจฉัยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของคอมโพเนนต์ค้นหาในโทโพโลยี active ของปพลิเคชันบริการการค้นหา

ถ้าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันบริการการค้นหาที่ มีตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าฟาร์ม คอมโพเนนต์การค้นหาทั้งหมดถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การดูแลจากศูนย์กลาง ซึ่งจะอ้างอิงเป็นโทโพโลยีการค้นหาค่าเริ่มต้น ถ้าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันบริการการค้นหาในแบบที่แตกต่างกัน คุณจะต้องสร้างโทโพโลยีการค้นหาตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนโทโพโลยีการค้นหา โดยใช้ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการโทโพโลยีค้นบน TechNet

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×