เกี่ยวกับแถบเปิดใช้ SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แถบเปิดใช้เปิดเมื่อคุณเริ่มต้น SharePoint Workspace ครั้งแรกเว้นแต่ว่าคุณเปลี่ยนตัวเลือกการเริ่มต้นของคุณ

ในบทความนี้

เปิด และการจัดเรียงแถบเปิดใช้

เกี่ยวกับแผงของเวิร์กสเปซ

แผงที่ติดต่อ

การเปิดและการจัดเรียงแถบเปิดใช้

เมื่อต้องการเปิดแถบเปิดใช้ ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน SharePoint Workspace ในพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows หรือคลิกที่ไอคอน SharePoint Workspace แล้วคลิก แถบเปิดใช้

แถบเปิดใช้มีบานหน้าต่างสองบาน โดยบานหนึ่งจะใช้ในการสร้างและการจัดการพื้นที่ทำงาน และอีกบานหนึ่งสำหรับการจัดการที่ติดต่อ

เมื่อต้องการสลับเค้าโครงของแถบเปิดใช้ระหว่างหน้าต่างแบบแท็บ (ซึ่งเป็นเค้าโครงเริ่มต้น) กับหน้าต่างแบบแยกการแสดงผล ให้คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก มุมมองแยกการแสดงผล

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับบานหน้าต่างพื้นที่ทำงาน

บานหน้าต่าง พื้นที่ทำงาน จะแสดงรายการของพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเริ่มต้นกิจกรรมจากบานหน้าต่าง พื้นที่ทำงาน ได้ดังนี้

 • คลิกสองครั้งที่พื้นที่ทำงานใดก็ได้เพื่อเปิดพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานจะเปิดขึ้นในตัวแสดงที่สอดคล้องกับชนิดของพื้นที่ทำงานนั้น ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำงาน SharePoint และ Groove จะเปิดขึ้นใน Workspace Explorer ในขณะที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะเปิดขึ้นในเค้าโครงพิเศษภายใน Windows Explorer

 • คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานใดๆ เพื่อดูตัวเลือกเมนูสำหรับการจัดการพื้นที่ทำงานนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดคุณสมบัติของพื้นที่ทำงาน เปลี่ยนชื่อ หยุดชั่วขณะ หรือลบพื้นที่ทำงาน บันทึกพื้นที่ทำงานเป็นที่เก็บถาวรหรือแม่แบบ และเชิญสมาชิกใหม่ (เฉพาะในพื้นที่ทำงานแบบเพียร์และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน) เป็นต้น

 • เมื่อต้องการสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง จากนั้นคลิกชนิดของพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการสร้าง

การเรียงลำดับพื้นที่ทำงานของคุณ

คุณสามารถเรียงลำดับพื้นที่ทำงานได้หลายวิธี บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกเมนูแบบหล่นลงของ พื้นที่ทำงาน แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • โฟลเดอร์ เรียงลำดับพื้นที่ทำงานตามโฟลเดอร์

 • ตามลำดับตัวอักษร เรียงลำดับพื้นที่ทำงานตามลำดับตัวอักษร

 • สถานะ เรียงลำดับพื้นที่ทำงานตามสถานะ โดยสถานะต่างๆ มีดังต่อไปนี้

  • ใหม่ พื้นที่ทำงานที่ถูกสร้างขึ้นไม่เกิน 7 วันที่ผ่านมาจะถูกจัดประเภทเป็น "ใหม่"

  • ใช้งานอยู่ พื้นที่ทำงาน Groove ที่คุณหรือสมาชิกอื่นๆ กำลังเปิดอ่านหรือปรับปรุงอยู่ในปัจจุบัน พื้นที่ทำงาน SharePoint จะไม่ถูกจัดอยู่ในประเภท "ใช้งานอยู่" เนื่องจากไม่มีสมาชิกอื่นนอกจากคุณเอง

  • ยังไม่ได้อ่าน พื้นที่ทำงานที่มีข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง

  • อ่านแล้ว พื้นที่ทำงานที่ปัจจุบันไม่มีเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน

  • ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี้ พื้นที่ทำงานที่คุณมีอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของพื้นที่ทำงานได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือจากสมาชิกอื่นของพื้นที่ทำงาน

 • ชนิด เรียงลำดับเวิร์กสเปซตามชนิด เช่น "เวิร์กสเปซของ SharePoint" "เวิร์กสเปซของ Groove" หรือ "โฟลเดอร์ที่แชร์"

 • เวลาที่ยังไม่ได้อ่านล่าสุด เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงพื้นที่ทำงานของคุณโดยเรียงลำดับตามกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ดูว่าพื้นที่ทำงานใดได้รับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง วันนี้เมื่อวาน ภายใน เจ็ดวันที่ผ่านมา หรือภายใน สามสิบวันที่ผ่านมา พื้นที่ทำงานที่ไม่ได้รับการปรับปรุงมามากกว่าสามสิบวันถูกจัดประเภทเป็น เก่ากว่า พื้นที่ทำงานที่ถูกสร้างขึ้นไม่เกิน 7 วันที่ผ่านมาจะแสดงรายการภายใต้หัวข้อ ใหม่

  โปรดสังเกตว่าในแต่ละประเภท พื้นที่ทำงานจะเรียงลำดับจากบนลงล่างตาม "เวลาที่อ่านล่าสุด"

  พื้นที่ทำงานอาจจะเรียงลำดับตามประเภทเพิ่มเติมอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • กำลังดาวน์โหลด พื้นที่ทำงานที่กำลังดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่นอยู่ในขณะนี้

 • หยุดชั่วคราว พื้นที่ทำงานซึ่งการเป็นสมาชิกของคุณถูกระงับชั่วคราว

 • หยุดชั่วขณะ พื้นที่ทำงานซึ่งการสื่อสารถูกหยุดชั่วขณะ

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างที่ติดต่อ

บานหน้าต่าง ที่ติดต่อ จะแสดงรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มไว้ในรายการส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ จากบานหน้าต่าง ที่ติดต่อ ได้ดังนี้

 • คลิกสองครั้งติดต่อเพื่อเริ่มการส่งข้อความกิจกรรมใน Microsoft Communicator

  ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ Office Communicator ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อหรือสมาชิกเปิดหน้าต่างข้อความส่งออก

 • คลิกขวาที่ที่ติดต่อเพื่อแสดงเมนูของตัวเลือกกิจกรรม

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อความหรือการเชิญเข้าร่วมใช้เวิร์กสเปซไปยังที่ติดต่อ ลบที่ติดต่อ ส่งออกที่ติดต่อ และส่งอีเมลข้อมูลที่ติดต่อของคุณไปยังที่ติดต่อได้

 • ลากติดต่อไปยังพื้นที่ทำงานในเวิร์กสเปซแผง เพื่อเปิดคำเชิญเข้าร่วมเวิร์กสเปซให้ระบุถึงที่ติดต่อ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถลากที่ติดต่อไปยังพื้นที่ทำงานได้แม้ว่าแถบเปิดใช้จะไม่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นมุมมองแยกการแสดงผลก็ตาม ลากที่ติดต่อไปยังแท็บ พื้นที่ทำงาน เพื่อแสดงบานหน้าต่าง พื้นที่ทำงาน แล้วเลือกพื้นที่ทำงาน

 • บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เพิ่มที่ติดต่อ เพื่อค้นหาไดเรกทอรีและเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงในรายการของคุณ

การเรียงลำดับที่ติดต่อ

คุณสามารถเรียงลำดับที่ติดต่อได้หลายวิธี บนเมนูมุมมอง ให้คลิกเมนูแบบหล่นลงของ ที่ติดต่อ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • โฟลเดอร์ เรียงลำดับที่ติดต่อตามโฟลเดอร์

 • ตามลำดับตัวอักษร เรียงลำดับที่ติดต่อตามลำดับตัวอักษร

 • สถานะ เรียงลำดับที่ติดต่อตามสถานะปัจจุบันของที่ติดต่อ ประเภทสถานะที่คุณอาจพบได้มีดังต่อไปนี้

  • ใช้งานอยู่ แสดงรายการที่ติดต่อที่กำลังออนไลน์และทำกิจกรรมในพื้นที่ทำงานของคุณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

   เมื่อต้องการไปยังพื้นที่ทำงานนั้นในทันที ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก ไปยังพื้นที่ทำงานที่ใช้งานอยู่ ถ้าสมาชิกที่เลือกกำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณหลายพื้นที่ หน้าต่าง เลือกพื้นที่ทำงาน จะเปิดขึ้นและแสดงรายการพื้นที่ทำงาน

  • ออนไลน์ แสดงรายการที่ติดต่อที่กำลังออนไลน์อยู่

  • ออฟไลน์ แสดงรายการที่ติดต่อที่กำลังออฟไลน์อยู่ ที่ติดต่อเหล่านี้จะยังคงพร้อมใช้งานได้ใน Communicator

 • ตรวจสอบสถานะ สมาชิกเรียงลำดับตามการตรวจสอบสถานะของพวกเขา

การจัดระเบียบที่ติดต่อของคุณในโฟลเดอร์

คุณสามารถจัดระเบียบที่ติดต่อของคุณในโฟลเดอร์ได้ คุณจะเห็นประเภทต่างๆ ได้โดยการเลือกตัวเลือกเพื่อดูโฟลเดอร์

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก โฟลเดอร์

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งในรายการ ที่ติดต่อ ที่คุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่

  โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นในระดับเดียวกันกับโฟลเดอร์ที่เลือก (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่ติดต่อที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏขึ้นภายในโฟลเดอร์นั้นตามลำดับชั้น

 3. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์

 4. แทนที่ข้อความ "โฟลเดอร์ใหม่" ด้วยชื่อที่มีความหมายสำหรับที่ติดต่อที่ต้องการไว้ในโฟลเดอร์นั้น

 5. ลากแล้วปล่อยที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์ใหม่ หรือเพิ่มที่ติดต่อใหม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×