เกี่ยวกับเส้นบอกแนวหลัก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวหลัก เพื่อจัดแนวข้อความบรรทัดในหลายคอลัมน์อย่างแม่นยำ

จัดแนวแนวหลักในหลายคอลัมน์

เส้นบอกแนวได้เส้นบอกแนวเค้าโครงพร้อมกับเส้นบอกแนวระยะขอบ, TE000128323 และTE000128415 หนึ่ง คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวหลักร่วมกับเส้นบอกแนวเค้าโครงอื่นเมื่อต้องการสร้างตารางการออกแบบโดยรวมที่มีโครงสร้างที่ดียิ่งขึ้นและดึงภาพลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าข้อความที่จัดชิดกับเส้นบอกแนว สำหรับย่อหน้าที่เลือก หรือ ในการตั้งค่าย่อหน้าสำหรับสไตล์ ข้อความที่ถูกจัดชิดกับเส้นบอกแนวหลักโดยอัตโนมัติเพิ่มระยะห่างบรรทัดให้เท่ากับระยะห่างของแนวหลักคำแนะนำ และการจัดแนวแนวหลัก ของบรรทัดข้อความกับเส้นบอกแนวหลัก

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้เส้นบอกแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด:

วางแผนล่วงหน้า     ตั้งค่าเส้นบอกแนวของคุณเมื่อคุณตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณ เช่นเดียวกับที่คุณจะตั้งค่าเส้นบอกแนวเค้าโครงอื่น โปรดจำไว้ว่า จัดแนวข้อความกับเส้นบอกแนวหลักเพิ่มระยะห่างบรรทัดข้อความ ถ้าคุณมีข้อความของคุณแล้ว flowed สิ่งพิมพ์ของคุณ การตั้งค่าข้อความของคุณเมื่อต้องการจัดชิดกับเส้นบอกแนวหลักจะอาจก่อให้เกิดการเรียงหน้ากระดาษใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อความที่จะเข้าสู่เกินขนาด

สร้างและใช้สไตล์สำหรับข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ     เช่นใช้เส้นบอกแนวเค้าโครง โดยใช้สไตล์กันดียิ่งขึ้นควบคุมและความสอดคล้องกันในการจัดรูปแบบข้อความสิ่งพิมพ์ของคุณ จัดแนวการตั้งค่าเป็นเส้นบอกแนวหลักในสไตล์สำหรับTE000128310 ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า จะจัดเนื้อความของคุณ

การตั้งค่าหน่วยการวัดของคุณกับจุดแทนที่เป็นนิ้ว     เนื่องจากแนวหลักคำแนะนำระยะห่าง เสมอถูกระบุในหน่วยพอยต์ ประสานองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นเส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นบอกแนว และระยะห่างบรรทัดกับเส้นบอกแนวของคุณจะได้ง่ายขึ้นถ้าคุณทำงานในหน่วยพอยต์

ตรงกับเส้นบอกแนวระยะห่างระยะห่างระหว่างบรรทัดของเนื้อความของคุณ     ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งเว้นระยะห่างของเนื้อความของคุณในจุดที่มีค่าแน่นอนซึ่งจะเหมือนกับ หรือน้อยกว่าเส้นบอกแนวหลักของระยะห่างบรรทัด ถ้าระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความมากกว่าเส้นบอกแนวหลักระยะระยะห่าง ข้อความที่ถูกจัดชิดกับเส้นบอกแนวหลักจะข้ามเส้นระหว่างบรรทัดของข้อความ

ประสานงานของคุณบนและล่างระยะขอบเส้นบอกแนวกับเส้นบอกแนวหลัก     เป็นเกณฑ์การออกแบบ ได้ทั่วไปสำหรับรายการของคุณล่าสุดของข้อความให้วางตัวบนเส้นบอกแนวระยะขอบล่าง เพื่อให้แน่ใจว่า การจัดแนวของเส้นบอกแนวหลักสุดท้ายกับเส้นบอกแนวระยะขอบล่างของคุณ คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างของคุณบนและล่าง ระยะขอบคำแนะนำเป็นผลคูณของเส้นบอกแนวระยะห่าง ตัวอย่าง ถ้าเส้นบอกแนวระยะห่างเป็น 14pt ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระยะห่างระหว่างระยะขอบบนและล่างเป็นพหุคูณที่แน่นอนของพ. 14 ก

ถ้าคุณทำสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขากำลังใช้เวอร์ชันปัจจุบันของ Publisher     ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Publisher คุณไม่สามารถจัดแนวข้อความกับเส้นบอกแนวหลัก ถ้าคุณเปิดสิ่งพิมพ์ในเวอร์ชันก่อนหน้า ข้อความใด ๆ ที่ถูกจัดชิดกับเส้นบอกแนวหลักจะสูญหายไปที่จัดแนว และข้อความของคุณจะเรียงหน้ากระดาษใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×