เกี่ยวกับเมนูและแถบเครื่องมือ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมนู จะแสดงรายการคำสั่งโดยที่บางคำสั่งก็จะมีรูปภาพอยู่ถัดจากคำสั่งเพื่อให้คุณเข้าใจความหมายของคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว เมนูส่วนใหญ่จะอยู่บนTE000127353 ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ แถบเครื่องมือสามารถมีปุ่ม เมนู หรือทั้งสองอย่างปนกัน

ความแตกต่างระหว่างเมนู แถบเมนู และแถบเครื่องมือ

1 แถบเมนู

2 คำสั่งเมนู

3. แถบเครื่องมือ

4 ปุ่ม

การแสดงเฉพาะคำสั่งและปุ่มที่คุณใช้

Microsoft Office จะกำหนดเมนูและแถบเครื่องมือให้เองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้เครื่องมือของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม Office ครั้งแรก จะปรากฏเฉพาะคำสั่งพื้นฐานที่สุดเท่านั้น จากนั้นเมื่อคุณทำงาน เมนูและแถบเครื่องมือจะปรับเปลี่ยนให้มีเฉพาะเพียงคำสั่ง และปุ่มบนแถบเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุดเท่านั้น

การแสดงคำสั่งทั้งหมดบนเมนู

เมื่อต้องการมองหาคำสั่งที่คุณไม่ได้ใช้เป็นประจำหรือไม่เคยใช้มาก่อน ให้คลิกลูกศร รูปปุ่ม ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อแสดงคำสั่งทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เมนูเพื่อขยายเมนูได้อีกด้วย เมื่อคุณขยายเมนูหนึ่ง เมนูทั้งหมดจะถูกขยายตามจนกว่าคุณจะเลือกคำสั่งหรือทำอย่างอื่น เมื่อคุณคลิกคำสั่งบนเมนูที่ถูกขยาย คำสั่งนั้นจะถูกเพิ่มไปยังเมนูฉบับย่อโดยทันที ถ้าคุณไม่ได้ใช้คำสั่งนั้นบ่อยนัก คำสั่งดังกล่าวจะถูกเอาออกจากเมนูฉบับย่อ

การวางตำแหน่งแถบเครื่องมือบนแถวเดียวกัน

คุณสามารถวางตำแหน่งแถบเครื่องมือต่อกันในแถวเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น แถบเครื่องมือ มาตรฐาน จะวางอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นครั้งแรก เมื่อคุณวางแถบเครื่องมือหลายแถบบนแถวเดียวกัน อาจจะไม่มีที่ว่างพอที่จะแสดงปุ่มทั้งหมด ถ้าที่ว่างไม่พอ ปุ่มที่คุณใช้ล่าสุดจะถูกแสดง

การดูปุ่มบนแถบเครื่องมือทั้งหมด

คุณสามารถปรับขนาดแถบเครื่องมือให้แสดงปุ่มได้มากขึ้น หรือแสดงปุ่มทั้งหมดบนแถบเครื่องมือก็ได้ เมื่อต้องการดูรายการปุ่มที่อยู่นอกพื้นที่ของ TE000127705 ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก ตัวเลือกแถบเครื่องมือ รูปปุ่มตัวเลือกแถบเครื่องมือ ที่ด้านท้ายแถบเครื่องมือ เมื่อคุณใช้ปุ่มที่ไม่แสดงบนแถบเครื่องมือ ปุ่มนั้นจะถูกย้ายมาไว้บนแถบเครื่องมือ และปุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้จะถูกเอาไปไว้ในรายการ ตัวเลือกแถบเครื่องมือ แทน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×