เกี่ยวกับเทมเพลตการออกแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft PowerPoint มีเทมเพลตที่ออกแบบคุณสามารถนำไปใช้กับงานนำเสนอเพื่อให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ ออกแบบเต็มได้

เทมเพลตการออกแบบ PowerPoint

เทมเพลตการออกแบบ PowerPoint

ใช้ตัวออกแบบภาพนิ่งบานหน้าต่างงาน คุณสามารถแสดงตัวอย่าง และใช้เทมเพลตการออกแบบงานนำเสนอ เทมเพลสามารถนำไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด หรือเลือกภาพนิ่ง และคุณสามารถนำไปใช้มากกว่าหนึ่งชนิดของเทมเพลตการออกในงานนำเสนอเดียว

เมื่อใดก็ ตามที่คุณนำเทมเพลตการออกแบบต้นแบบสไลด์ สำหรับแม่แบบนั้นจะถูกเพิ่มการนำเสนอของคุณ ถ้าคุณนำเทมเพลตอื่นลงในสไลด์ของคุณทั้งหมด ต้นแบบภาพนิ่งเก่าจะถูกแทนที่ ด้วยต้นแบบในต้นแบบใหม่

คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอใด ๆ ที่คุณได้สร้างเป็นเทมเพลตการออกแบบใหม่ และจะพร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานการออกแบบสไลด์

เทมเพลตชนิดอื่น ๆ

แม่แบบของเนื้อหา     การTE000127939 มีองค์ประกอบทั้งหมดของเทมเพลตการออกแบบพร้อมเค้าร่างแนะนำสำหรับงานนำเสนอ คุณนำเทมเพลตเนื้อหาเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ ผ่านตัวช่วยสร้างเนื้อหา

เทมเพลตเนื้อหาจะแนะนำข้อความสำหรับชนิดงานนำเสนอที่ระบุ เช่น แผนธุรกิจหรือโครงการเป้าหมาย

ภาพนิ่งหนึ่งในเทมเพลเนื้อหาด้วยคำแนะนำสำหรับจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

คุณสามารถสร้างเทมเพลเนื้อหาของคุณเอง และเพิ่มลงในตัวช่วยสร้างเนื้อหา

เทมเพลจากเว็บไซต์     ทีมของคุณอาจใช้เทมเพลตที่ถูกเก็บไว้บนเว็บไซต์เสมอ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวจากภายใน PowerPoint

เทมเพลตบน Microsoft.com     เลือกจาก PowerPoint แม่แบบเพิ่มเติมพร้อมใช้งานจาก Microsoft Office Online ในพื้นที่ของแกลเลอรีเทมเพลต Office Microsoft เทมเพลต แม่แบบถูกจัดเรียงตามชนิดของงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×