เกี่ยวกับเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือรายการนี้ให้สภาพแวดล้อมของเครื่องมือแบบกำหนดเองที่เปิดกว้าง ซึ่งช่วยให้สมาชิกพื้นที่ทำงานสร้างและวิเคราะห์คอลเลกชันของรายการข้อมูลได้ การออกแบบฟอร์มแบบกำหนดเองในเครื่องมือรายการจะถูกสร้างและปรับปรุงผ่านทาง Microsoft Office InfoPath เมื่อคุณเพิ่มเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงานเป็นครั้งแรก ให้คลิก เริ่มต้นที่นี่ เพื่อเข้าสู่ตัวออกแบบ และนำเข้าแม่แบบฟอร์มที่ออกแบบใน InfoPath แล้วเพิ่มองค์ประกอบงานออกแบบอื่นๆ เช่น มุมมอง

เครื่องมือรายการทุกชุดจะเริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดโปรแกรมประยุกต์รายการแบบกำหนดเอง ผู้ออกแบบจะสร้างเครื่องมือแบบกำหนดเองตามความต้องการชุดหนึ่งๆ โดยใช้การผสมผสานกันของ Microsoft Office InfoPath (ใช้เพื่อสร้างโซลูชันแม่แบบฟอร์ม) กับสภาพแวดล้อมตัวออกแบบของเครื่องมือรายการ

ผู้ใดบ้างที่ควรใช้เครื่องมือรายการ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้เครื่องมือรายการมีอยู่สองชนิด ได้แก่

  1. นักออกแบบของเครื่องมือรายการ ตัวออกแบบเครื่องมือรายการเพิ่มเครื่องมือรายการเวิร์กสเปซของ Groove เมื่อต้องการใส่ตัวออกแบบ สร้าง และนำเข้าโซลูชันเทมเพลฟอร์ม โดยใช้ Microsoft InfoPath และแปลงฟีเจอร์การออกแบบอื่น ๆ ในเครื่องมือรายการ Designer เช่นมุมมองและลักษณะแล้ว หลังจากเครื่องมือรายการประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งฟอร์มและมุมมองหนึ่ง ก็พร้อมให้ผู้สนับสนุน (สมาชิกเวิร์กสเปซที่ได้รับเชิญ) เมื่อต้องการเพิ่มรายการโดยใช้ฟอร์มในออกแบบ การเรียงลำดับแล้ว และวิเคราะห์เหล่านั้นในมุมมองข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง

    ผู้ออกแบบเครื่องมือรายการอาจเชิญบุคคลอื่นให้เข้าเป็นสมาชิกพื้นที่ทำงาน ซึ่งเดิมใช้สร้างเครื่องมือรายการนี้ และผู้ออกแบบเป็นสมาชิกอยู่ หรืออีกทางหนึ่ง ผู้ออกแบบเครื่องมือรายการอาจบันทึกเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองเป็นแม่แบบเครื่องมือใหม่เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นใช้งาน

  2. ผู้ใช้เครื่องมือรายการ ผู้ใช้เครื่องมือรายการ ได้แก่ บุคคลใดก็ตามที่ได้รับเชิญเข้ามาในพื้นที่ทำงานที่มีเครื่องมือรายการที่สร้างในตัวออกแบบเครื่องมือรายการ ผู้ใช้รายการเครื่องมือสามารถเพิ่มรายการข้อมูลโดยการกรอกแม่แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น พนักงานในกลุ่มทำงานกลุ่มหนึ่งอาจได้รับเชิญเข้ามายังพื้นที่ทำงานที่มีเครื่องมือแบบกำหนดเอง "รายงานสถานะ" ่นั่นคือ พื้นที่ทำงานที่มีเครื่องมือรายการพร้อมด้วยฟอร์มที่ออกแบบไว้สำหรับกรอกรายงานสถานะ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×