เกี่ยวกับเกณฑ์การค้นหาสำหรับ Web Part การค้นหาเนื้อหาและ Web Part จากการค้นหาอื่นๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part การค้นหาเนื้อหาและ Web Part จากการค้นหาอื่นๆ จะแสดงเนื้อหาโดยยึดตามการค้นหา ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดหน้าที่มี Web Part การค้นหาเนื้อหา หรือหนึ่งใน Web Part จากการค้นหาอื่นๆ คิวรีจะถูกส่งไปยังดัชนีการค้นหา และจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาโดยอัตโนมัติใน Web Part

Web Part จากการค้นหาที่ต่างกันจะมีคิวรีเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Web Part การค้นหาเนื้อหาจะแสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจากหน้าปัจจุบัน รายการเนื้อหาที่อัปเดตจะแสดงขึ้นเป็นเนื้อหาใหม่ที่พบจากการค้นหาในแต่ละครั้งในผู้ใช้ดูหน้านี้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคิวรีใน Web Part เพื่อแสดงเนื้อหาจากไซต์หรือรายการอื่นๆ ได้

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงคิวรีเริ่มต้นหรือสร้างคิวรีของคุณเอง

  1. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ภายใต้ เกณฑ์การค้นหา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคิวรี

  2. ในหน้าต่าง สร้างคิวรีของคุณ ให้เปลี่ยนแปลงคิวรีเริ่มต้นหรือสร้างคิวรีของคุณเอง

ถ้าจะกำหนดจำนวนรายการที่แสดงใน Web Part

  • ภายใต้ จำนวนรายการที่จะแสดง ให้ป้อนจำนวนรายการที่คุณต้องการให้แสดงใน Web Part

ดูเพิ่มเติม:

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งผลลัพธ์

การทำความเข้าใจกฎคิวรี

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงคิวรี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×