เกี่ยวกับอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความอีเมลขาเข้า และขาออก (รวมถึงการเรียกประชุม และมอบหมายงาน) โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารประวัติของบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ติดต่อทางธุรกิจ และ โครงการทางธุรกิจ

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมจะไม่ได้รับการเชื่อมโยงกับระเบียนพร้อมกับข้อความอีเมล คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาเป็นไฟล์ นั้นแล้ว คุณสามารถลิงก์ไฟล์กับประวัติสื่อสารของระเบียน Business Contact Manager

เพื่อให้แน่ใจว่า อีเมขาออกได้อย่างถูกต้องเชื่อมโยง เปิดใช้งานตัวเลือกใน Outlook เพื่อให้บันทึกสำเนาของข้อความ (ขาออก) ของคุณถูกส่งโดยอัตโนมัติ

วิธีการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ การกำหนดลักษณะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมล

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 4. คลิก ตกลง

ถ้าข้อความของคุณถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลอื่น คุณต้องลิงก์โฟลเดอร์เหล่านี้ด้วย

วิธีการ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกจัดการอีเมลอัตโนมัติเชื่อมโยง

 2. คลิกแท็บโฟลเดอร์

 3. เลือกโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการลิงก์

 4. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • จากข้อความอีเมล การเรียกประชุม หรือมอบหมายงาน

  1. เปิดข้อความอีเมล การเรียกประชุม หรืองานถูกมอบหมาย

  2. บน Ribbon ในกลุ่มBusiness Contact Manager คลิกเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล บนแท็บที่อยู่อีเมล เลือกอย่าง น้อยหนึ่งที่อยู่อีเมลอยู่ในข้อความ ทางแล้ว คลิกตกลง

    ข้อความอีเมลที่เลือกและข้อความอีเมในอนาคตทั้งขาเข้า และขาออกนั่นคือที่ประกอบด้วยการระบุที่อยู่อีเมเดี๋ยวนี้เชื่อมโยงกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

    เคล็ดลับ: ถ้าอยู่อีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ ระเบียน Business Contact ใหม่จะถูกสร้างขึ้น

    ลิงก์จะแสดงในส่วนประวัติสื่อสารของระเบียนนั้น

   • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังโครงการทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล บนแท็บโครงการ Business Contact Manager เลือกโครงการทางธุรกิจอย่าง น้อยหนึ่ง ทางแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: อยู่อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องถูกบันทึกลงในรายการสมุดรายชื่อหรือที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณก่อนที่จะตั้งค่าอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ

 • สำหรับที่อยู่อีเมลที่รวมอยู่ในระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกจัดการอีเมลอัตโนมัติเชื่อมโยง

  2. บนแท็บอีเมล เลือกที่อยู่อีเมลจากรายการของที่อยู่อีเมทั้งหมดที่แสดงอยู่ในระเบียนการติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  3. คลิกแท็บโฟลเดอร์

  4. เลือกโฟลเดอร์อีเมลที่คุณต้องการค้นหาอยู่อีเมลที่เลือก ข้อความอีเมลที่เชื่อมโยงกับระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ และจะแสดงในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน

   วิธีนี้ได้รับในอดีตของข้อความอีเมลิงก์ และนำเสนอรวมถึงผู้ที่จะได้รับในอนาคต

หมายเหตุ: ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ ตามค่าเริ่มต้นข้อความอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณจะยังใช้ร่วมกับผู้ใช้เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของตัวเลือกนี้บนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ดูเอฟเฟ็กต์ของการแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณบนลิงก์อีเมลอัตโนมัติ

หยุดการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติในข้อความอีเมล

คุณสามารถปิดใช้งานอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ สำหรับระเบียนทั้งหมด หรือสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ

ปิดอีเมลที่เชื่อมโยงอัตโนมัติสำหรับระเบียนทั้งหมด

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกจัดการอีเมลอัตโนมัติเชื่อมโยง

 2. ในลิงก์จัดการอีเมลอัตโนมัติ กล่องโต้ตอบ บนแท็บอีเมล คลิกล้างทั้งหมด

ปิดใช้งานลิงก์อัตโนมัติสำหรับที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้อีเมล

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกระเบียนที่คุณต้องการหยุดการเชื่อมโยงข้อความอีเมโดยอัตโนมัติ

 3. บนแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager คลิกเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล

 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับอยู่อีเมลที่คุณไม่ต้องการเชื่อมโยงไปยังระเบียนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×