เกี่ยวกับสิทธิ์และบทบาทของเวิร์กสเปซใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมาชิกพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ทุกรายจะถูกกำหนดให้มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ผู้จัดการ

  • ผู้เข้าร่วม

  • ผู้เยี่ยมชม

ชนิดบทบาทแต่ละชนิดจะมี "สิทธิ์" เฉพาะอย่าง สิทธิ์จะกำหนดขอบเขตที่สมาชิกสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ในพื้นที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น บางบทบาทมีสิทธิ์ในการเพิ่มเครื่องมือพื้นที่ทำงานใหม่หรือเชิญสมาชิกใหม่ได้

ถ้าคุณสร้างพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ใหม่ คุณจะได้รับการกำหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดการโดยอัตโนมัติ และจะมีสิทธิ์ทุกชนิด สมาชิกอื่นๆ จะได้รับการกำหนดบทบาทเมื่อได้รับเชิญเข้าสู่พื้นที่ทำงาน สมาชิกที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกอื่นๆ

สมาชิกที่มีสิทธิ์เป็นผู้เข้าร่วมหรือสูงกว่าสามารถทำงานได้เกือบทุกอย่าง เช่น เชิญสมาชิกใหม่ ผู้เยี่ยมชมไม่มีสิทธิ์การจัดการพื้นที่ทำงาน

เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่มอบหมายไปยังบทบาทต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานในแถบเปิดใช้ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก สิทธิ์

หมายเหตุ: สมาชิกพื้นที่ทำงานสามารถได้รับการเลื่อนระดับ ตัวอย่างเช่น ผู้เยี่ยมชมสามารถได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นผู้เข้าร่วม แต่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถถูกลดระดับเป็นผู้เยี่ยมชมได้ กฎนี้ใช้กับสมาชิกพื้นที่ทำงานใดๆ ก็ตามที่ถูกยกเลิกการเชิญแล้วได้รับการเชิญอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมที่ถูกยกเลิกการเชิญจากพื้นที่ทำงานสามารถได้รับการเชิญอีกครั้งไปยังพื้นที่ทำงานเดิมโดยจะมีบทบาทเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้จัดการเท่านั้น

สิทธิ์การใช้เครื่องมือ

หมายเหตุ: สิทธิ์ที่กำหนดไปยังบทบาทสมาชิกในพื้นที่ทำงาน SharePoint Workspace 2010 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในพื้นที่ทำงานรุ่น 2007 (หรือรุ่นก่อนหน้า) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ

เครื่องมือส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ทำงานจะมีชุดสิทธิ์ของตนเองอยู่แล้ว สิทธิ์การใช้เครื่องมือจะกำหนดว่าการกระทำใดที่ผู้จัดการ ผู้เข้าร่วม หรือผู้เยี่ยมชมสามารถทำได้ในเครื่องมือนั้น ตัวอย่างเช่น เครื่องมือปฏิทินมีสิทธิ์สำหรับการสร้าง การลบ และการแก้ไขการประชุม สมาชิกที่ได้รับการกำหนดเป็นผู้จัดการสามารถปรับปรุงสิทธิ์การใช้เครื่องมือสำหรับบทบาทได้

เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่กำหนดไปยังบทบาทสำหรับเครื่องมือพื้นที่ทำงานที่เลือก ให้คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ จากนั้นคลิกแท็บ สิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×