เกี่ยวกับรายงาน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถใช้รายงาน 50 มากกว่าหนึ่งเพื่อดูสถานะของของบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส กิจกรรม โครงการทางธุรกิจ และแคม เปญทางการตลาด คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูล จัดระเบียบ และติดตามกิจกรรมทางธุรกิจ และกำหนดเป้าหมายธุรกิจของคุณได้ If Business Contact Manager for Outlook is integrated with an ระบบบัญชี, you can also run financial reports.

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียกใช้รายงาน Business Contact Manager

Business Contact Manager รายงานแบบกำหนดเอง

ส่งออกรายงาน Business Contact Manager Microsoft Office Excel * หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับจดหมายเวียน

ส่งรายงาน Business Contact Manager เป็นสิ่ง Excel * ไฟล์ที่แนบมาในอีเมล

เปิดใช้แคมเปญทางการตลาดจากรายงานของ Business Contact Manager

บันทึก รีเฟรช หรือพิมพ์รายงาน Business Contact Manager

เรียกใช้รายงาน Business Contact Manager

เมื่อต้องการเรียกใช้รายงาน บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่รายงาน ชี้ไปยังกลุ่มของรายงาน แล้วเลือกชนิดของรายงาน หรือคลิกเปิดในบันทึกรายงาน

หมายเหตุ: ถ้าแบบเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง รวมอยู่ในรายงานถูกลบออกจากฐานข้อมูลปัจจุบัน รายงานบันทึกจะไม่แสดงข้อมูลแบบกำหนดเองเนื่องจากรายงานจะเรียกใช้ทุกครั้งที่พวกเขาจะเปิดขึ้น รายงานที่มีการส่งออกไป Excel * จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจะถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมอื่น

สำหรับความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนรายงาน คลิกปุ่ม Help icon วิธีใช้ บนแถบเครื่องมือรายงาน

เคล็ดลับ: ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้จะรวมอยู่ในรายงานบัญชีผู้ใช้ที่ถูกละเลยหรือการติดต่อทางธุรกิจที่ถูกละเลยถ้าไม่มีการอัพเดระเบียนสำหรับวันที่ 90 หรือเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

Business Contact Manager รายงานแบบกำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดรายงานในBusiness Contact Manager for Outlook ในหลายวิธี

 • ก่อนที่จะเรียกใช้รายงาน คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองกับฟอร์ม และคุณสามารถแก้ไขค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับบางเขตข้อมูล ยังรายการถูกอ้างถึงเป็นรายการดรอปดาวน์

 • เมื่อเรียกใช้รายงาน คุณสามารถใช้แท็บอย่างง่าย และขั้นสูง ในรายงานตัวกรอง เพื่อปรับปรุงระเบียนที่รวมอยู่ในรายงาน

 • ก่อนบันทึก หรือพิมพ์รายงาน คุณสามารถใช้คำสั่งที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการปรับเปลี่ยนรายงาน การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของคุณ รวมถึงแสดงเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองหรือคอลัมน์แบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มลงในฟอร์ม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแบบกำหนดเองของคุณสามารถดำเนินการกับรายงาน มีลิงก์ไปยังหัวข้อวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดเองที่คุณสามารถดำเนินการกับรายงาน

การกำหนดเอง

หัวข้อวิธีใช้

เพิ่มเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองลงในฟอร์ม

กำหนดฟอร์ม Business Contact Manager ผ่านเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง

แก้ไขรายการแบบหล่นลงในฟอร์ม

กำหนดรายการแบบหล่นลงบนฟอร์ม Business Contact Manager

กรองระเบียนในรายงาน

กรองระเบียนในรายงาน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ส่งออกรายงาน Business Contact Manager Microsoft Office Excel * หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับจดหมายเวียน

ตามค่าเริ่มต้น รายงานที่บันทึกไว้ในBusiness Contact Manager for Outlook ถูกบันทึกไว้ใน Business Contact Manager รายงานรูปแบบไฟล์ มีนามสกุลไฟล์.bcr อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถส่งรายงานของคุณสำหรับจดหมายเวียนเพื่อ Excel * หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลรายงานไปยังแอปพลิเคชันอื่น ส่งออกรายงานเป็น Excel * แล้ว คัดลอก หรือบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่รายงาน แล้ว คลิ กเปิดรายงานที่บันทึกไว้

 2. คลิกรายงานที่คุณต้องการเปิด

 3. บนเมนูไฟล์ คลิกส่งออกไปยัง Excel

 4. ใน Excel * บันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ส่งรายงาน Business Contact Manager เป็นสิ่ง Excel * ไฟล์ที่แนบมาในอีเมล

คุณสามารถส่งรายงานเป็นแนบ Excel * ตรวจทานในข้อความอีเมล

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่ง

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกส่งอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาของ Excel

  ข้อความอีเมใหม่เปิดขึ้นในรายงานที่แนบมา

 3. เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความอีเมล แล้ว คลิ กส่ง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดรายงานที่บันทึกไว้ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่รายงาน แล้ว คลิ กเปิดบันทึกรายงาน ชื่อไฟล์รายงานมีนามสกุลของไฟล์.bcr

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้แคมเปญทางการตลาดจากรายงานของ Business Contact Manager

ด้วยBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถสร้าง และเปิดใช้การส่งเสริมการตลาดจากบัญชีผู้ใช้มี ติดต่อทางธุรกิจ หรือรายงานเป้าหมายได้

 1. เรียกใช้รายงาน

  บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่รายงาน ชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจ หรือลูกค้าเป้าหมาย แล้วคลิกรายงานที่คุณต้องการสร้าง หรือคลิกเปิดในบันทึกรายงาน

 2. ปรับปรุงรายงาน โดยใช้ตัวกรอง (เลือกได้)

  1. เมื่อต้องการสร้างรายการระบุของผู้รับสำหรับแคมเปญทางการตลาดของคุณ ในรายงาน บนเมนูแอคชัน คลิกตัวกรองรายงาน

  2. ในกล่องโต้ตอบตัวกรอง ใช้ตัวกรองอย่างง่าย และแท็บตัวกรองขั้นสูง เพื่อระบุข้อมูลที่คุณต้องการ

  3. คลิกแท็บตรวจทานผลลัพธ์ เพื่อดูรายการที่ถูกกรองผู้รับของคุณ ถ้าผลลัพธ์เป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้อง กลับไปยังตัวกรองอย่างง่าย หรือแท็บตัวกรองขั้นสูง และต่อไปเพื่อปรับปรุงตัวกรองของคุณจนกว่าคุณได้ผลลัพธ์คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างส่งเสริมการตลาดที่มีผู้รับที่เลือก แรกกดแป้น CTRL และเลือกผู้รับคุณต้องการรวมไว้ในรายการ

 3. สร้างส่งเสริมการขายการตลาดจากรายงาน

  บนเมนูแอคชัน ชี้ไปที่เปิดใช้แคมเปญทางการตลาด แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกรายการทั้งหมด เพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดใหม่ที่มีผู้รับทั้งหมดในรายงาน

  2. คลิกรายการที่เลือก เพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดใหม่ที่มีเฉพาะผู้รับที่คุณเลือกในรายงาน

 4. เปิดใช้การส่งเสริมการขายการตลาด

  กรอกฟอร์มแคมเปญทางการตลาด นั้นแล้ว คลิกปุ่มเปิดใช้

ด้านบนของหน้า

บันทึก รีเฟรช หรือพิมพ์รายงาน Business Contact Manager

 • เมื่อต้องการบันทึกรายงาน บนเมนูไฟล์ คลิกรายงานบันทึก หรือบันทึกรายงานเป็น

  หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองที่รวมอยู่ในรายงานจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลปัจจุบันหลังจากบันทึกรายงาน แต่จะไม่แสดงในรายงานเมื่อรันอีกครั้งได้เนื่องจากรายงานจะเรียกใช้ทุกครั้งที่พวกเขาถูกเปิดอีกครั้ง รายงานที่มีการส่งออกไป Excel * จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากจะถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมอื่น

 • เมื่อต้องการรีเฟรชรายงาน บนเมนูมุมมอง คลิกรีเฟรชรายงาน

  หมายเหตุ: จะสามารถฟื้นฟูรายงานถ้าเปิดอยู่ในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการรีเฟรชรายงานการบันทึกไปยังแอปพลิเคชันอื่น เปิดBusiness Contact Manager for Outlook เรียกใช้รายงาน แล้วส่งออกข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน และบันทึกเอกสารนั้นอีกครั้ง

 • เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์

รุ่นแบบสแตนด์อโลนMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Managerสามารถใช้ได้กับ Excel 2007 หรือ Excel 2003 ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×