เกี่ยวกับรายการประวัติการติดต่อสื่อสารใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แบบรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร อยู่หลายชนิดของรายการที่เชื่อมโยงกับการใช้บัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจโอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจระเบียน หนึ่ง

เมื่อต้องการดูรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับระเบียนใน Business Contact Manager for Outlook ขั้นแรกให้เปิดระเบียนที่ต้องการ

วิธีการ

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. เลือกระเบียนที่ต้องการดู

แล้ว บนระเบียนฟอร์ม บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกประวัติ

ชนิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับระเบียนได้ แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ชนิดรายการ

พบในระเบียนชนิดนี้

บันทึกย่อธุรกิจ

Account, Business Contact, Opportunity, Business Project

Mail Message

Account, Business Contact, Business Project

Opportunity

Account, Business Contact

งาน (Task)

Account, Business Contact, Opportunity

การนัดหมาย (Appointment)

Account, Business Contact, Opportunity, Business Project

บันทึกการโทร

Account, Business Contact, Opportunity, Business Project

แฟ้ม (File)

Account, Business Contact, Opportunity, Business Project

Opportunity ที่เชื่อมโยงกับ Account หรือ Business Contact จะแสดงเป็นรายการประวัติการติดต่อสื่อสารสำหรับ Account หรือ Business Contact นั้น นอกจากนี้ Opportunity ที่เชื่อมโยงกับ Business Contact หลักของ Account จะเชื่อมโยงกับ Account นั้นโดยอัตโนมัติ

การสร้างและเชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดยกเว้นไฟล์สามารถสร้างจากภายในระเบียน และลิงก์ระเบียนนั้นแล้ว

วิธีการ

การสร้างรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Account, Business Contact, Opportunity หรือ Business Project

 2. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก History

 3. ในส่วน Communication history items ให้คลิก New

 4. เลือกชนิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการสร้าง (เช่น Business Note, E-mail Message (ข้อความอีเมล), Opportunity, Task (งาน), Appointment (การนัดหมาย) หรือ Phone Log)

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างแฟ้มใหม่ในส่วน Communication history items ได้ ให้คลิก File เพื่อเลือกแฟ้มที่มีอยู่ให้เชื่อมโยงกับระเบียนนี้แทน

 5. กรอกข้อมูลในฟอร์มสำหรับรายการใหม่ของคุณ แล้วบันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงรายการที่มีอยู่ เช่น แฟ้ม ข้อความอีเมล การนัดหมาย และงานกับระเบียนได้ด้วย

วิธีการ

การเชื่อมโยงข้อความอีเมล การนัดหมาย หรืองานที่มีอยู่เข้ากับระเบียน

 1. เปิดรายการ Outlook ที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับระเบียน

 2. บนแถบเครื่องมือ Business Contact Manager ให้คลิก Link to Record

 3. ในกล่องโต้ตอบ Link to a Business Contact Manager record ในรายการ Folder ให้คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับรายการ

 4. ในรายการ ให้เลือกระเบียนทั้งหมดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับรายการ แล้วคลิก Link To ช่อง Link To จะรวมระเบียนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

 5. เมื่อต้องการสร้าง Account, Business Contact, Opportunity หรือ Business Project ให้คลิก New

 6. เมื่อต้องการเปิด Account, Business Contact, Opportunity หรือ Business Project ที่เลือก ให้คลิก Open

ลิงก์อยู่ Microsoft Office Excel * Publisher * หรือ Word * ไฟล์ไปยังระเบียน

 1. เปิดไฟล์ ใน Excel 2007, Publisher 2007, Word 2007 ที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Excel 2007 หรือ Word 2007 บน Ribbon ในBusiness Contact Manager แท็บ ในกลุ่มBusiness Contact Manager คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

  • ใน Publisher 2007 บนแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

 2. ในกล่องโต้ตอบ Link to a Business Contact Manager record ในรายการ Folder ให้คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับรายการ

 3. จากรายการ ให้เลือกระเบียนทั้งหมดที่คุณต้องการเชื่อมโยงแฟ้ม แล้วคลิก Link To ช่อง Link To จะรวมระเบียนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแฟ้ม

 4. เมื่อต้องการสร้าง Account, Business Contact, Opportunity หรือ Business Project ให้คลิก New

 5. เมื่อต้องการเปิด Account, Business Contact, Opportunity หรือ Business Project ที่เลือก ให้คลิก Open

รุ่นแบบสแตนด์อโลนMicrosoft Office Outlook 2007 with Business Contact Managerสามารถใช้ได้กับเวอร์ชัน 2007 หรือ 2003 ของ Excel, Publisher และ Word Business Contact Manager แถบเครื่องมือและเมนูจะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2003, Publisher 2003 หรือ Word 2003

เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความอีเมทั้งหมดเพื่อ หรือ จากบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีอยู่ในบันทึกการติดต่อสื่อสารของระเบียน เปิดข้อความอีเมลที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน บนแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager คลิ กเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล สิ่งที่แนบมาจะไม่รวมอยู่ในข้อความอีเมล

การดูรายการประวัติการติดต่อสื่อสารทั้งหมด

คุณสามารถดูประวัติการรายการติดต่อสื่อสารของคุณทั้งหมดในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

วิธีการ

การดูรายการประวัติการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของคุณ

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

 2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วเลือกลักษณะที่คุณต้องการให้รายการประวัติการติดต่อสื่อสารปรากฏ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×