เกี่ยวกับมุมมองใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อเรียงลำดับข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุดได้แก่เหมือนกับที่คุณสามารถทำได้ในโฟลเดอร์ Outlook อื่น ๆ ได้ มุมมองสำหรับโฟลเดอร์แต่ละ Business Contact Manager แต่คุณยังสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง

มุมมองมาตรฐาน

คุณสามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ Business Contact Manager ได้ โดยใช้มุมมองมาตรฐาน

 1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์

 2. ในแต่ละโฟลเดอร์บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กมุมมองคุณต้องการ

มุมมองที่กำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดมุมมอง โดยการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่ปรากฏและลำดับของลักษณะที่ปรากฏของพวกเขา จัดกลุ่ม เรียงลำดับ หรือกรองมุมมอง โดยเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง หรือ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฟอนต์และตาราง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กกำหนดมุมมองปัจจุบัน

 2. คลิกปุ่มต่อไปนี้เมื่อต้องการกำหนดมุมมองของคุณอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ไม่รวมทั้งหมดของปุ่มจะพร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำหนดเอง

  • เขตข้อมูล      คลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลจะปรากฏในมุมมอง

   เคล็ดลับ: มีบางเขตข้อมูลสำหรับBusiness Contact Manager for Outlook ปรากฏภายใต้ประเภทเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองในโฟลเดอร์

  • จัดกลุ่มตาม      กลุ่มคือ ชุดของรายการที่มีลักษณะทั่วไป เช่นที่ติดต่อทางธุรกิจจากประเทศ หรือภูมิภาค หรือส่งเสริมการขายการตลาดครบกำหนดชำระเดียวกันกับวัน คลิกปุ่มนี้เพื่อขยาย หรือยุบหัวข้อกลุ่มเพื่อแสดง หรือซ่อนรายการประกอบด้วย

  • เรียงลำดับ      คลิกปุ่มนี้เพื่อเรียงลำดับรายการในโฟลเดอร์ที่แสดงในมุมมองใด ๆ โดยยึดตามเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูล ยกเว้นมุมมองที่ยึดตามเวลาเช่นวัน/สัปดาห์/เดือน และไทม์ไลน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับงานโครงการทางธุรกิจ ด้วยครบกำหนดวันที่เพื่อดูลำดับที่คุณควรทำงานกับพวกเขาได้

  • ตัวกรอง      คลิกปุ่มนี้เพื่อดูเฉพาะรายการหรือไฟล์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองการตลาดตามวันที่สร้าง เมื่อแบบตัวกรอง จะถูกนำไปใช้กับโฟลเดอร์ที่เลือก แถบสถานะแสดงคำที่ใช้ตัวกรอง ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

  • ตั้งค่าอื่น ๆ      คลิกปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร เส้น และวิธีแสดงบานหน้าต่างการอ่านของคุณ

  • จัดรูปแบบอัตโนมัติ      คลิกปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนแบบอักษรโดยอัตโนมัติที่จัดรูปแบบสำหรับส่วนหัวของกลุ่มและเนื้อหาของโฟลเดอร์

  • จัดรูปแบบคอลัมน์      คลิกปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าความกว้างแสดงผลสำหรับแต่ละคอลัมน์

  • ตั้งค่ามุมมองปัจจุบัน      คลิกปุ่มนี้เพื่อแปลงกลับไปสุดท้ายจัดรูปแบบคุณได้สำหรับมุมมองนี้เฉพาะเจาะจง

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการแสดงที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้หรือชื่อรูปสุดท้าย ดูแสดงรายการติดต่อในนามสกุล รูปแบบชื่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×