เกี่ยวกับฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กที่แชร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: "เวิร์กบุ๊กที่แชร์" เป็นฟีเจอร์ทางเก่าที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันบนเวิร์กบุ๊กที่มีหลายคน ฟีเจอร์นี้มีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย และถูกแทนที่ด้วยการเขียนร่วม การเขียนร่วมจะพร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันบางรวมถึง Excel 2016 สำหรับสมาชิก Office 365

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

เปิดใช้งานคุณลักษณะสมุดงานร่วมกัน

 1. ให้แน่ใจว่า คุณต้องการใช้วิธีนี้ก่อน เวิร์กบุ๊กที่แชร์ที่มีข้อจำกัด และหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่สามารถแก้ไขโดยใช้ Excel Online ดังนั้น เราขอแนะนำการเขียนร่วมซึ่งเป็นการแทนที่สำหรับเวิร์กบุ๊กที่แชร์

 2. สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ หรือเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ แล้ว วางไว้บนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น วางบนตำแหน่งที่ตั้งเช่น\\server_name\folder_name อย่าใส่ไฟล์บน OneDrive หรือ SharePoint ถ้าคุณต้องการที่ตั้งสำหรับไฟล์เขียนสมุดงานร่วมกันแทน

 3. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 4. บนแท็บการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง...

 5. บนแท็บ ขั้นสูง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อติดตามและอัปเดตการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ตกลง

 6. ถ้านี่เป็นเวิร์กบุ๊กใหม่ พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อไฟล์ หรือ ถ้านี่เป็นเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ คลิกตกลง เพื่อบันทึกเวิร์กบุ๊ก

 7. ถ้าเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นหรือเอกสาร ตรวจสอบลิงก์ และอัปเดตลิงก์ใด ๆ ที่ขาดหายไป

 8. คลิก ไฟล์ > บันทึก

 9. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว, - แชร์ จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel ที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดโปรดทราบว่า เวิร์กบุ๊กที่แชร์เป็นวิธีการเก่าของการแชร์ ดังนั้น หลายรายการและการกระทำจะไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อใช้วิธีนี้ ตารางด้านล่างนี้คือ เฉพาะรายการบางส่วนของฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไม่สนับสนุนรายการ:

ไม่สนับสนุนการดำเนินการ:

สร้างหรือแทรกตาราง

แทรกหรือลบช่วงของเซลล์

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามเงื่อนไข

การลบแผ่นงาน

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตรวจสอบข้อมูล

ผสานเซลล์หรือแยกเซลล์ที่ผสาน

การสร้างหรือเปลี่ยนแผนภูมิหรือรายงาน PivotChart

เรียงลำดับหรือกรอง ด้วยการจัดรูปแบบ

แทรกหรือเปลี่ยนรูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ

ใช้เครื่องมือการวาด

แทรกหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงหลายมิติ

การกำหนด เปลี่ยน หรือการเอารหัสผ่านใหม่

สร้าง เปลี่ยน หรือดูสถานการณ์สมมติ

ปกป้อง หรือ unprotecting เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

แทรกผลรวมย่อยอัตโนมัติ

จัดกลุ่ม หรือเค้าร่างข้อมูล

สร้างตารางข้อมูล

เขียน บันทึก เปลี่ยน ดู หรือกำหนดค่าแมโคร

สร้างหรือเปลี่ยนรายงาน PivotTable

เปลี่ยนแปลงหรือลบสูตรอาร์เรย์

การสร้างหรือใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เพิ่ม การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบแมป XML

การสร้างหรือปรับเปลี่ยนเส้นแบบประกายไฟ

แมปเซลล์กับองค์ประกอบ XML

เพิ่มหรือเปลี่ยนแผ่นกล่องโต้ตอบของ Microsoft Excel 4

ใช้บานหน้าต่างงานแหล่ง XML แถบเครื่องมือ XML หรือคำสั่ง XML บนเมนูข้อมูล

ใช้ฟอร์มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่

เพิ่มเธรดข้อคิดเห็น

แก้ไข หรือการลบข้อคิดเห็นเธรด

ก่อนที่คุณยกเลิกผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาเสร็จสมบูรณ์ของพวกเขาทำงานกับเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณเอาผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ งานที่ยังไม่ได้บันทึกใด ๆ ของตนจะสูญหาย

 1. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. บนแท็บ การแก้ไข ในรายการ ผู้ที่เปิดเวิร์กบุ๊กขณะนี้ ให้รีวิวชื่อผู้ใช้

 3. เลือกชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการยกเลิก แล้ว คลิ กเอาผู้ใช้ โปรดสังเกตว่า แม้ว่าการกระทำนี้ยกเลิกติดต่อผู้ใช้จากเวิร์กบุ๊ก นั้นไม่ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่แก้ไขเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง

 4. เมื่อต้องการลบการตั้งค่ามุมมองส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้ที่ถูกเอาออก คลิกมุมมอง >มุมมองแบบกำหนดเอง และลบมุมมองผู้ใช้อื่น

ก่อนที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณอาจต้องการทำสำเนาของประวัติการเปลี่ยนแปลง ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดเสร็จสิ้นการทำงานของพวกเขา

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. ในรายการ เมื่อ ให้เลือก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. ขณะนี้ คุณสามารถทำได้ทั้งพิมพ์เวิร์กชีตประวัติ หรือคุณสามารถคัดลอกประวัติ และวางลงในเวิร์กบุ๊กอื่น

 1. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

  โปรดสังเกตว่า ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ปุ่มการแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อน ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกซ่อน

 2. บนแท็บ การแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้เดียวที่แสดงอยู่ในรายการ ผู้ที่เปิดเวิร์กบุ๊กขณะนี้

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องยกเลิกป้องกันสมุดงาน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การแชร์เวิร์กบุ๊ก

  2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันเวิร์กบุ๊กที่แชร์

  3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ใส่รหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

  4. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก แชร์เวิร์กบุ๊ก

  5. บนแท็บการแก้ไข ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง...

  6. เมื่อได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ใช้อื่น ให้คลิก ใช่

เปิดใช้งานคุณลักษณะสมุดงานร่วมกัน

 1. ให้แน่ใจว่า คุณต้องการใช้วิธีนี้ก่อน แชร์เวิร์กบุ๊กมีข้อจำกัด และดังนั้น เราขอแนะนำการเขียนร่วมซึ่งเป็นการแทนที่สำหรับเวิร์กบุ๊กที่แชร์

 2. สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ หรือเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ แล้ว วางไว้บนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย อย่าใส่ไฟล์บน OneDrive หรือ SharePoint ถ้าคุณต้องการที่ตั้งสำหรับไฟล์เขียนสมุดงานร่วมกันแทน

 3. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

 4. บนแท็บการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง...

 5. บนแท็บ ขั้นสูง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อติดตามและอัปเดตการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ตกลง

 6. ถ้านี่เป็นเวิร์กบุ๊กใหม่ พิมพ์ชื่อในกล่องบันทึกเป็น หรือ ถ้านี่เป็นเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ คลิกตกลง เพื่อบันทึกเวิร์กบุ๊ก

 7. ถ้าเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นหรือเอกสาร ตรวจสอบลิงก์ และอัปเดตลิงก์ใด ๆ ที่ขาดหายไป

 8. คลิก ไฟล์ > บันทึก

 9. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว, - แชร์ จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel ที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดโปรดทราบว่า เวิร์กบุ๊กที่แชร์เป็นวิธีการเก่าของการแชร์ ดังนั้น หลายรายการและการกระทำจะไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อใช้วิธีนี้ ตารางด้านล่างนี้คือ เฉพาะรายการบางส่วนของฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไม่สนับสนุนรายการ:

ไม่สนับสนุนการดำเนินการ:

สร้างหรือแทรกตาราง

แทรกหรือลบช่วงของเซลล์

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามเงื่อนไข

การลบแผ่นงาน

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตรวจสอบข้อมูล

ผสานเซลล์หรือแยกเซลล์ที่ผสาน

การสร้างหรือเปลี่ยนแผนภูมิหรือรายงาน PivotChart

เรียงลำดับหรือกรอง ด้วยการจัดรูปแบบ

แทรกหรือเปลี่ยนรูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ

ใช้เครื่องมือการวาด

แทรกหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงหลายมิติ

การกำหนด เปลี่ยน หรือการเอารหัสผ่านใหม่

สร้าง เปลี่ยน หรือดูสถานการณ์สมมติ

ปกป้อง หรือ unprotecting เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

แทรกผลรวมย่อยอัตโนมัติ

จัดกลุ่ม หรือเค้าร่างข้อมูล

สร้างตารางข้อมูล

เขียน บันทึก เปลี่ยน ดู หรือกำหนดค่าแมโคร

สร้างหรือเปลี่ยนรายงาน PivotTable

เปลี่ยนแปลงหรือลบสูตรอาร์เรย์

การสร้างหรือใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

เพิ่ม การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบแมป XML

การสร้างหรือปรับเปลี่ยนเส้นแบบประกายไฟ

แมปเซลล์กับองค์ประกอบ XML

เพิ่มหรือเปลี่ยนแผ่นกล่องโต้ตอบของ Microsoft Excel 4

ใช้บานหน้าต่างงานแหล่ง XML แถบเครื่องมือ XML หรือคำสั่ง XML บนเมนูข้อมูล

นำเข้า การรีเฟรช และการส่งออกข้อมูลแบบ XML

ใช้ฟอร์มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่

ก่อนที่คุณยกเลิกผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาเสร็จสมบูรณ์ของพวกเขาทำงานกับเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณเอาผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ งานที่ยังไม่ได้บันทึกใด ๆ ของตนจะสูญหาย

 1. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

 2. บนแท็บ การแก้ไข ในรายการ ผู้ที่เปิดเวิร์กบุ๊กขณะนี้ ให้รีวิวชื่อผู้ใช้

 3. เลือกชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการยกเลิก แล้ว คลิ กเอาผู้ใช้ โปรดสังเกตว่า แม้ว่าการกระทำนี้ยกเลิกติดต่อผู้ใช้จากเวิร์กบุ๊ก นั้นไม่ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่แก้ไขเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง

 4. เมื่อต้องการลบการตั้งค่ามุมมองส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้ที่ถูกเอาออก คลิกมุมมอง >มุมมองแบบกำหนดเอง และลบมุมมองผู้ใช้อื่น

ก่อนที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณอาจต้องการทำสำเนาของประวัติการเปลี่ยนแปลง ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดเสร็จสิ้นการทำงานของพวกเขา

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

 2. ในรายการ เมื่อ ให้เลือก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. ขณะนี้ คุณสามารถทำได้ทั้งพิมพ์เวิร์กชีตประวัติ หรือคุณสามารถคัดลอกประวัติ และวางลงในเวิร์กบุ๊กอื่น

 1. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

 2. บนแท็บ การแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้เดียวที่แสดงอยู่ในรายการ ผู้ที่เปิดเวิร์กบุ๊กขณะนี้

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องยกเลิกป้องกันสมุดงาน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การแชร์เวิร์กบุ๊ก

  2. บนแท็บรีวิว คลิกป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ใส่รหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

  4. บนแท็บรีวิวแชร์เวิร์กบุ๊ก

  5. บนแท็บการแก้ไข ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง...

ก่อนที่คุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณอาจต้องการทำสำเนาของประวัติการเปลี่ยนแปลง ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดเสร็จสิ้นการทำงานของพวกเขา

 1. คลิกรีวิว >ติดตามการเปลี่ยนแปลง >เน้นการเปลี่ยนแปลง

 2. ในรายการ เมื่อ ให้เลือก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. ขณะนี้ คุณสามารถทำได้ทั้งพิมพ์เวิร์กชีตประวัติ หรือคุณสามารถคัดลอกประวัติ และวางลงในเวิร์กบุ๊กอื่น

 1. คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก

 2. บนแท็บ การแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้เดียวที่แสดงอยู่ในรายการ ผู้ที่เปิดเวิร์กบุ๊กขณะนี้

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง... ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องยกเลิกป้องกันสมุดงาน ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การแชร์เวิร์กบุ๊ก

  2. บนแท็บรีวิว คลิกป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ใส่รหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

  4. บนแท็บรีวิวแชร์เวิร์กบุ๊ก

  5. บนแท็บการแก้ไข ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง...

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×