เกี่ยวกับฟีเจอร์หลายภาษาใน Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์หลายภาษาต่อไปนี้เพื่อสร้าง แก้ไข และดูข้อความในหลายภาษาได้

อักขระ Unicode และคีย์บอร์ดนานาชาติ

Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสที่สามารถใช้แทนอักขระของภาษาที่เขียนเป็นส่วนใหญ่ที่มีชุดอักขระเดียว

ใน Office for Mac 2011 คุณสามารถป้อน แสดง และพิมพ์อักขระ Unicode ที่เกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดต่อไปนี้ได้:

ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล อังกฤษ บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ ดีโวรัก เอสโตเนีย แฟโร ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮาวาย ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินุกติตัต ไอริช อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาซิโดเนีย (F.Y.R.O.) นอร์เทิร์นเซมี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ฝรั่งเศสสวิส เยอรมันสวิส ตุรกี สหรัฐอเมริกา ยูเครน Unicode Hex Input และเวลช์

คุณยังสามารถใช้วิธีการป้อนข้อมูล Mac OS X ต่อไปนี้ได้ ฮันกุล โคโตเอรี มูราซูอันจาลทมิฬ จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม

จีน

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาจีนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาจีนในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียง และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาจีนใน Word ได้

เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีน ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ภาษาจีน

ญี่ปุ่น

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาญี่ปุ่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาญี่ปุ่นในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียงใน Excel และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาญี่ปุ่นใน Word ได้

หากต้องการค้นหาวิธีการเปิดฟีเจอร์ภาษาญี่ปุ่น ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาญี่ปุ่น (เวอร์ชันของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

อักขระแบบผสม

ในเอกสาร Office คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระภาษาละตินและเอเชียตะวันออกได้

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

เมื่อคุณใช้รูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่มาพร้อมกับเครื่องมือพิสูจน์อักษร คุณจะสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นได้ด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งานในแต่ละภาษา

กฎการสะกดคำในภาษาฝรั่งเศส

ถ้าคุณทำงานในภาษาฝรั่งเศส คุณสามารถตั้งค่าการสะกดคำของ Word และ PowerPoint ให้ใช้กฎการสะกดแบบดั้งเดิมได้ (ก่อนเปลี่ยนรูป) กฎการสะกดคำใหม่ (หลังเปลี่ยนรูป) หรือทั้งสองแบบ หากต้องการตรวจสอบการสะกดคำของข้อความภาษาฝรั่งเศส คุณยังสามารถบังคับใช้ตัวเน้นเสียงบนตัวพิมพ์ใหญ่ได้

กฎการสะกดหลังเปลี่ยนรูปของภาษาเยอรมัน

ถ้าคุณทำงานในภาษาเยอรมัน คุณสามารถตั้งค่าการสะกดคำของ Word ให้ใช้กฎการสะกดคำแบบหลังเปลี่ยนรูปเพื่อตรวจสอบการสะกดคำของข้อความภาษาเยอรมันได้

กฎสะกดคำของภาษาโปรตุเกส (บราซิล)

ถ้าคุณทำงานในภาษาโปรตุเกส (บราซิล) คุณสามารถตั้งค่าการสะกดคำของ Word ให้ใช้กฎการสะกดคำของภาษาบราซิลแบบดั้งเดิม (ก่อนเปลี่ยนรูป) กฏการสะกดคำแบบใหม่ (หลังการเปลี่ยนรูป) หรือทั้งสองแบบได้

กฎการสะกดคำภาษาโปรตุเกส

ถ้าคุณทำงานในภาษาโปรตุเกส คุณสามารถตั้งค่าการสะกดคำของ Word ให้ใช้กฎการสะกดแบบดั้งเดิมได้ (ก่อนเปลี่ยนรูป) กฎการสะกดคำใหม่ (หลังเปลี่ยนรูป) หรือทั้งสองแบบ หากต้องการตรวจสอบการสะกดคำของข้อความภาษาโปรตุเกส

กฎการสะกดคำในภาษารัสเซีย

คุณสามารถบังคับใช้ IO ตัวอักษรซิริลลิกแทนการอนุญาต IE ตัวอักษรซิริลลิกได้

กฎการสะกดคำในภาษาสเปน

ถ้าคุณทำงานในภาษาสเปน คุณสามารถตั้งค่าการสะกดคำของ Word ให้ใช้กฎการสะกดคำรูปแบบกริยา Tuteo กฎการสะกดคำรูปแบบกริยา Voseo หรือทั้งสองแบบ เพื่อตรวจสอบการสะกดคำของข้อความภาษาสเปน

สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร

คุณสามารถพิมพ์ และพิมพ์ค่าสกุลเงินยูโร

ใน Excel คุณสามารถคำนวณการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยูโรได้

วันที่ เวลา และรูปแบบตัวเลข

เมื่อคุณใส่วัน เวลา และตัวเลข Office จะแสดงค่าเหล่านั้นโดยยึดตามการตั้งค่าใน Mac OS X การตั้งค่า  ภาษาและข้อความ

กฎการจัดเรียงแบบหลายภาษา

ใน Word คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลในตารางและแสดงรายการตามกฎของภาษาที่รองรับหลายภาษาได้ หากต้องการตั้งค่าการจัดเรียงภาษา ในเมนู ตาราง คลิก จัดเรียง จากนั้นคลิก ตัวเลือก

เว็บเพจ

เมื่อคุณสร้างหน้าเว็บใน Word, Excel หรือ PowerPoint คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสชึดอักขระค่าเริ่มต้นเพื่อที่หน้าจะแสดงอย่างเหมาะสมในเบราว์เซอร์เว็บทุกชนิดทั่วโลก

Office for Mac ในภาษาอื่น

Office for Mac จะสามารถใช้งานได้ในภาษาต่อไปนี้

 • จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม)

 • เดนมาร์ก (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ดัตช์

 • อังกฤษ

 • ฟินแลนด์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • นอร์เวย์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • โปแลนด์

 • รัสเซีย

 • สเปน

 • สวีเดน

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ ของ Office สำหรับ Mac เยี่ยมชมMicrosoft สำหรับหน้าไซต์นานาชาติ Mac

หมายเหตุ: สำหรับภาษาในชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย เนื้อหาวิธีใช้จะใช้ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

Excel

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์หลายภาษาต่อไปนี้เพื่อสร้าง แก้ไข และดูข้อความในหลายภาษาได้

อักขระ Unicode และคีย์บอร์ดนานาชาติ

Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสที่สามารถใช้แทนอักขระของภาษาที่เขียนเป็นส่วนใหญ่ที่มีชุดอักขระเดียว

ใน Office for Mac 2011 คุณสามารถป้อน แสดง และพิมพ์อักขระ Unicode ที่เกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดต่อไปนี้ได้:

ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล อังกฤษ บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ ดีโวรัก เอสโตเนีย แฟโร ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮาวาย ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินุกติตัต ไอริช อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาซิโดเนีย (F.Y.R.O.) นอร์เทิร์นเซมี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ฝรั่งเศสสวิส เยอรมันสวิส ตุรกี สหรัฐอเมริกา ยูเครน Unicode Hex Input และเวลช์

คุณยังสามารถใช้วิธีการป้อนข้อมูล Mac OS X ต่อไปนี้ได้ ฮันกุล โคโตเอรี มูราซูอันจาลทมิฬ จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม

จีน

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาจีนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาจีนในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียง และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาจีนใน Word ได้

เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีน ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ภาษาจีน

ญี่ปุ่น

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาญี่ปุ่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาญี่ปุ่นในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียงใน Excel และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาญี่ปุ่นใน Word ได้

หากต้องการค้นหาวิธีการเปิดฟีเจอร์ภาษาญี่ปุ่น ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาญี่ปุ่น (เวอร์ชันของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

อักขระแบบผสม

ในเอกสาร Office คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระภาษาละตินและเอเชียตะวันออกได้

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

เมื่อคุณใช้รูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่มาพร้อมกับเครื่องมือพิสูจน์อักษร คุณจะสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นได้ด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งานในแต่ละภาษา

สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร

คุณสามารถพิมพ์ และพิมพ์ค่าสกุลเงินยูโร

ใน Excel คุณสามารถคำนวณการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยูโรได้

วันที่ เวลา และรูปแบบตัวเลข

เมื่อคุณใส่วัน เวลา และตัวเลข Office จะแสดงค่าเหล่านั้นโดยยึดตามการตั้งค่าใน Mac OS X การตั้งค่า  ภาษาและข้อความ

เว็บเพจ

เมื่อคุณสร้างหน้าเว็บใน Word, Excel หรือ PowerPoint คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสชึดอักขระค่าเริ่มต้นเพื่อที่หน้าจะแสดงอย่างเหมาะสมในเบราว์เซอร์เว็บทุกชนิดทั่วโลก

Office for Mac ในภาษาอื่น

Office for Mac จะสามารถใช้งานได้ในภาษาต่อไปนี้

 • จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม)

 • เดนมาร์ก (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ดัตช์

 • อังกฤษ

 • ฟินแลนด์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • นอร์เวย์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • โปแลนด์

 • รัสเซีย

 • สเปน

 • สวีเดน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ ของ Office สำหรับ Mac เยี่ยมชมMicrosoft สำหรับหน้าไซต์แบบนานาชาติ Mac

หมายเหตุ: สำหรับภาษาในชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย เนื้อหาวิธีใช้จะใช้ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

PowerPoint

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์หลายภาษาต่อไปนี้เพื่อสร้าง แก้ไข และดูข้อความในหลายภาษาได้

อักขระ Unicode และคีย์บอร์ดนานาชาติ

Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสที่สามารถใช้แทนอักขระของภาษาที่เขียนเป็นส่วนใหญ่ที่มีชุดอักขระเดียว

ใน Office for Mac 2011 คุณสามารถป้อน แสดง และพิมพ์อักขระ Unicode ที่เกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดต่อไปนี้ได้:

ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล อังกฤษ บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ ดีโวรัก เอสโตเนีย แฟโร ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮาวาย ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินุกติตัต ไอริช อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาซิโดเนีย (F.Y.R.O.) นอร์เทิร์นเซมี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ฝรั่งเศสสวิส เยอรมันสวิส ตุรกี สหรัฐอเมริกา ยูเครน Unicode Hex Input และเวลช์

คุณยังสามารถใช้วิธีการป้อนข้อมูล Mac OS X ต่อไปนี้ได้ ฮันกุล โคโตเอรี มูราซูอันจาลทมิฬ จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม

จีน

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาจีนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาจีนในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียง และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาจีนใน Word ได้

เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีน ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ภาษาจีน

ญี่ปุ่น

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาญี่ปุ่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาญี่ปุ่นในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียงใน Excel และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาญี่ปุ่นใน Word ได้

หากต้องการค้นหาวิธีการเปิดฟีเจอร์ภาษาญี่ปุ่น ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาญี่ปุ่น (เวอร์ชันของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

อักขระแบบผสม

ในเอกสาร Office คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระภาษาละตินและเอเชียตะวันออกได้

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

เมื่อคุณใช้รูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่มาพร้อมกับเครื่องมือพิสูจน์อักษร คุณจะสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นได้ด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งานในแต่ละภาษา

สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร

คุณสามารถพิมพ์ และพิมพ์ค่าสกุลเงินยูโร

ใน Excel คุณสามารถคำนวณการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยูโรได้

วันที่ เวลา และรูปแบบตัวเลข

เมื่อคุณใส่วัน เวลา และตัวเลข Office จะแสดงค่าเหล่านั้นโดยยึดตามการตั้งค่าใน Mac OS X การตั้งค่า  ภาษาและข้อความ

เว็บเพจ

เมื่อคุณสร้างหน้าเว็บใน Word, Excel หรือ PowerPoint คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสชึดอักขระค่าเริ่มต้นเพื่อที่หน้าจะแสดงอย่างเหมาะสมในเบราว์เซอร์เว็บทุกชนิดทั่วโลก

Office for Mac ในภาษาอื่น

Office for Mac จะสามารถใช้งานได้ในภาษาต่อไปนี้

 • จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม)

 • เดนมาร์ก (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ดัตช์

 • อังกฤษ

 • ฟินแลนด์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • นอร์เวย์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • โปแลนด์

 • รัสเซีย

 • สเปน

 • สวีเดน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ ของ Office สำหรับ Mac เยี่ยมชมMicrosoft สำหรับหน้าไซต์แบบนานาชาติ Mac

หมายเหตุ: สำหรับภาษาในชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย เนื้อหาวิธีใช้จะใช้ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น

Outlook

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์หลายภาษาต่อไปนี้เพื่อสร้าง แก้ไข และดูข้อความในหลายภาษาได้

อักขระ Unicode และคีย์บอร์ดนานาชาติ

Unicode เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสที่สามารถใช้แทนอักขระของภาษาที่เขียนเป็นส่วนใหญ่ที่มีชุดอักขระเดียว

ใน Office for Mac 2011 คุณสามารถป้อน แสดง และพิมพ์อักขระ Unicode ที่เกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดต่อไปนี้ได้:

ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล อังกฤษ บัลแกเรีย แคนาดา โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ ดีโวรัก เอสโตเนีย แฟโร ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮาวาย ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินุกติตัต ไอริช อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาซิโดเนีย (F.Y.R.O.) นอร์เทิร์นเซมี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ฝรั่งเศสสวิส เยอรมันสวิส ตุรกี สหรัฐอเมริกา ยูเครน Unicode Hex Input และเวลช์

คุณยังสามารถใช้วิธีการป้อนข้อมูล Mac OS X ต่อไปนี้ได้ ฮันกุล โคโตเอรี มูราซูอันจาลทมิฬ จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม

จีน

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาจีนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาจีนในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียง และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาจีนใน Word ได้

เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาจีน ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ภาษาจีน

ญี่ปุ่น

คุณสามารถใช้ Office เพื่อทำงานในภาษาญี่ปุ่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อักขระภาษาญี่ปุ่นในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด ใช้การออกเสียงใน Excel และใช้การแบ่งบรรทัดและการจัดรูปแบบข้อความภาษาญี่ปุ่นใน Word ได้

หากต้องการค้นหาวิธีการเปิดฟีเจอร์ภาษาญี่ปุ่น ให้ดูที่ เปิดใช้งานฟีเจอร์ของภาษาญี่ปุ่น (เวอร์ชันของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

อักขระแบบผสม

ในเอกสาร Office คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระภาษาละตินและเอเชียตะวันออกได้

สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร

คุณสามารถพิมพ์ และพิมพ์ค่าสกุลเงินยูโร

ใน Excel คุณสามารถคำนวณการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยูโรได้

วันที่ เวลา และรูปแบบตัวเลข

เมื่อคุณใส่วัน เวลา และตัวเลข Office จะแสดงค่าเหล่านั้นโดยยึดตามการตั้งค่าใน Mac OS X การตั้งค่า  ภาษาและข้อความ

เว็บเพจ

เมื่อคุณสร้างหน้าเว็บใน Word, Excel หรือ PowerPoint คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสชึดอักขระค่าเริ่มต้นเพื่อที่หน้าจะแสดงอย่างเหมาะสมในเบราว์เซอร์เว็บทุกชนิดทั่วโลก

Office for Mac ในภาษาอื่น

Office for Mac จะสามารถใช้งานได้ในภาษาต่อไปนี้

 • จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม)

 • เดนมาร์ก (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ดัตช์

 • อังกฤษ

 • ฟินแลนด์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • นอร์เวย์ (ส่วนหนึ่งของชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย)

 • โปแลนด์

 • รัสเซีย

 • สเปน

 • สวีเดน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office รุ่นภาษาอื่นสำหรับ Mac เยี่ยมชมMicrosoft สำหรับหน้าไซต์นานาชาติ Mac

หมายเหตุ: สำหรับภาษาในชุดภาษาแถบสแกนดิเนเวีย เนื้อหาวิธีใช้จะใช้ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×