เกี่ยวกับบันทึกการตระเวน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แฟ้มบันทึกการตระเวนจะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเนื้อหาที่ตระเวน

แฟ้มบันทึกการตระเวนจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าเนื้อหาที่ตระเวนถูกเพิ่มลงในดัชนีการค้นหาเรียบร้อยแล้วหรือยัง มีการแยกเนื้อหาที่ตระเวนเนื่องจากกฎการตระเวนหรือไม่ หรือการทำดัชนีล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดใช่หรือไม่

นอกจากนี้ แฟ้มบันทึกการตระเวนยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตระเวน เช่น เวลาของการตระเวนที่เสร็จสมบูรณ์ครั้งล่าสุด แหล่งเนื้อหา และตรวจสอบว่ามีการนำกฎการตระเวนใดๆ ไปใช้หรือไม่ ใช้แฟ้มบันทึกการตระเวนเพื่อวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในการค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการตระเวนและการวินิจฉัยการค้นหา ดูที่ TechNet: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261561

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×