เกี่ยวกับบทบาทเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โทโพโลยีของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยสาม tier ดังนี้ เว็บส่วนหน้า โปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูล (SQL Server)

tier ทั้งสามสามารถเรียกใช้ได้บนเซิร์ฟเวอร์เดียว

สำหรับการติดตั้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขอแนะนำว่า tier ฐานข้อมูลควรมีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะหนึ่งเครื่อง (หรือหลายเครื่อง) เพื่อให้สามารถแยก tier ของเว็บส่วนหน้าและ tier โปรแกรมประยุกต์ได้ตามข้อกำหนดด้านความจุหรือการดูแล

เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์สำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 สามารถกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ดัชนี เซิร์ฟเวอร์แบบสอบถาม หรือทั้งสองอย่างได้ ถ้าคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ใดให้มีบทบาทเป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและเซิร์ฟเวอร์แบบสอบถาม ดัชนีเนื้อหาจะไม่เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบสอบถามอื่น

ถ้า tier ของเว็บส่วนหน้าและโปรแกรมประยุกต์ถูกโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันและทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้โฮสต์บริการโปรแกรมประยุกต์บางอย่างหรือทั้งหมดไว้บนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

เมื่อคุณย้ายบริการจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าไปยังเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์เพื่อลดการโหลดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ขอแนะนำให้คุณย้ายบริการตามลำดับต่อไปนี้

  1. ดัชนี

  2. แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×