เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365

ผู้สนับสนุน: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2018

Office 365 มาพร้อมกับชุดบทบาทผู้ดูแลระบบที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ บทบาทผู้ดูแลแต่ละอย่างจะแมปเข้ากับฟังก์ชันธุรกิจทั่วไป และมอบสิทธิ์ให้บุคคลในองค์กรของคุณทำงานหนึ่งๆ ในศูนย์การจัดการ Office 365

ต่อไปนี้เป็นบทบาทที่พร้อมใช้งานและสิ่งที่ผู้ที่ถูกกำหนดให้รับบทบาทนั้นสามารถทำได้

เคล็ดลับ: สำหรับรายการของงานที่แต่ละบทบาทสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้โดยละเอียด และจุดที่ทับซ้อนกับบทบาทในบริการของ Microsoft อื่น ให้ดู “สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ” ใน การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบใน Azure Activity Directory.

บทบาท

สิ่งที่พวกเขาทำใน Office 365

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูและระบบส่วนกลาง

เข้าถึงฟีเจอร์การดูแลระบบทั้งหมดในชุดบริการ Office 365 ในแผนของคุณได้ รวมถึง Skype for Business ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อ Office 365 จะกลายเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบอื่นๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว คุณสามารถมีผู้ดูแลระบบส่วนกลางมากกว่าหนึ่งคนในองค์กรของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเราขอแนะนำว่าให้กำหนดบทบาทนี้ให้กับบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในบริษัทของคุณ การทำเช่นนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงกับธุรกิจของคุณ

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางในองค์กรของคุณมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลสำรองในข้อมูลผู้ติดต่อของตน ดูเปลี่ยนที่อยู่ขององค์กรของคุณ อีเมลผู้ติดต่อด้านเทคนิค และข้อมูลอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิต

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

ดูแลการจัดซื้อ จัดการการสมัครสมาชิก จัดการเรื่องใบอนุญาต และดูแลคุณภาพบริการ

 Exchange Online

ผู้ดูแลระบบ Exchange

จัดการกล่องจดหมายและนโยบายการป้องกันสแปมสำหรับธุรกิจของคุณ โดยใช้ศูนย์การจัดการ Exchange สามารถดู รายงานกิจกรรม ทั้งหมดในศูนย์การจัดการ Office 365

บุคคลที่มีทั้งบทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange และบทบาทการจัดการผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการกลุ่ม Office 365 ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ได้

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู เกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลระบบ Exchange Online

ผู้ดูแลระบบ SharePoint

ผู้ดูแลระบบ SharePoint

จัดการที่เก็บข้อมูลเอกสารสำหรับธุรกิจของคุณบน SharePoint Online ผู้ดูแลระบบจะจัดการได้ในศูนย์การจัดการ SharePoint พวกเขายังสามารถกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันและผู้ดูแลระบบที่เก็บคำ

สิทธิ์ที่กำหนดให้กับไซต์ SharePoint จะแยกออกจากบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 โดยสิ้นเชิง คุณสามารถเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางโดยไม่ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ SharePoint ถ้าคุณไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปหรือไม่ได้สร้างไซต์

บุคคลในบทบาทนี้ยังสามารถดู รายงานกิจกรรม ทั้งหมดในศูนย์การจัดการ Office 365

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู เกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

คีย์ สิทธิ์

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ จัดการตั๋วการสนับสนุน และดูแลสถานภาพบริการ ผู้ดูแลรหัสผ่านมีสิทธิ์เพียงตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้เท่านั้น

Skype for Business Online

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

กำหนดค่า Skype for Business สำหรับองค์กรของคุณและสามารถดู รายงานกิจกรรม ทั้งหมดในศูนย์การจัดการ Office 365

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Skype for Business

ชุดหูฟัง

ผู้ดูแลบริการ

เปิดตั๋วการสนับสนุนกับ Microsoft และดูแดชบอร์ดและศูนย์ข้อความของบริการ พวกเขามีสิทธิ์ “ดูเท่านั้น” ยกเว้นการเปิดและการอ่านตั๋วการสนับสนุน

เคล็ดลับ: บุคคลที่ถูกกำหนดบทบาทผู้ดูแล Exchange Online, SharePoint Online และ Skype for Businessควรจะได้รับบทบาทผู้ดูแลบริการ ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถเห็นข้อมูลสำคัญใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เช่น สถานภาพบริการ และเปลี่ยนและเผยแพร่การแจ้งเตือน

ผู้ใช้

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

รีเซ็ตรหัสผ่าน ดูแลสถานภาพบริการ เพิ่มและลบบัญชีผู้ใช้ จัดการตั๋วการสนับสนุน เพิ่มและนำสมาชิกออกจากกลุ่ม Office 365 ผู้ดูแลระบบการจัดการผู้ใช้ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบส่วนกลาง สร้างบทบาทผู้ดูแลระบบอื่น หรือตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ดูแลส่วนกลาง ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน ผู้ดูแล Exchange ผู้ดูแล SharePoint ผู้ดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับ และผู้ดูแลระบบ Skype for Business ได้

บุคคลที่มีทั้งบทบาทผู้ดูแลระบบ Exchange และบทบาทการจัดการผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการกลุ่ม Office 365 ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ได้

การรายงานผู้ดูแลระบบผู้อ่าน

ผู้อ่านรายงาน

สามารถดู รายงานกิจกรรม ทั้งหมดในศูนย์การจัดการ Office 365 และรายงานใดๆ ที่แสดงผ่าน API ที่รายงานได้

บทบาทของศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย

ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานแบบธุรกิจของ Office 365 E3 หรือ E5 ซึ่งมีเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ คุณจะสามารถเข้าถึงบทบาทเพิ่มเติมต่อไปนี้: ผู้ดูแลระบบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ผู้จัดการ eDiscovery การจัดการองค์กร ผู้รีวิว ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย ผู้มีสิทธิ์อ่านระบบความปลอดภัย ผู้ใช้การรับประกันบริการ การตรวจทานโดยผู้ควบคุม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู สิทธิ์ในศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายของ Office 365

ไอคอนสำหรับ Dynamics 365

Dynamics 365 (ออนไลน์)

เมื่อบุคคลถูกกำหนดให้รับบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 พวกเขาจะถูกกำหนดให้รับ บทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ ใน Dynamics 365 (ออนไลน์) โดยอัตโนมัติ

บุคคลที่ถูกกำหนดให้รับบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบใน Dynamics 365 สามารถกำหนดบุคคลอื่นให้รับบทบาทความปลอดภัยของ Dynamics 365 ได้ เมื่อมี บทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดการทุกๆ ด้านของ Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทความปลอดภัยของ Dynamics 365 ให้ดู จัดการการสมัครใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน และบัญชีผู้ใช้

ไอคอนสำหรับ Dynamics 365

ผู้ดูแลบริการ Dynamics 365

ใช้บทบาทใหม่นี้เพื่อกำหนดผู้ใช้ให้จัดการ Dynamics 365 ที่ระดับผู้เช่า โดยไม่ต้องกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ดูแลบริการ Dynamics 365 สามารถลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Dynamics 365 เพื่อจัดการอินสแตนซ์ บุคคลที่มีบทบาทนี้ไม่สามารถทำฟังก์ชันที่ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 เช่น จัดการบัญชีผู้ใช้ จัดการการสมัครใช้งาน เข้าถึงการตั้งค่าสำหรับแอป Office 365 เช่น Exchange หรือ SharePoint

ดู ใช้บทบาทผู้ดูแลบริการ Dynamics 365 เพื่อจัดการผู้เช่าของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบ Power BI

บุคคลที่ถูกกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์เข้าถึงเมทริกการใช้งาน Power BI ของ Office 365 พวกเขายังสามารถควบคุมการใช้ฟีเจอร์ Power BI ขององค์กรของคุณได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแล Power BI ให้ดู การดูแล Power BI ในองค์กรของคุณ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบทบาทเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างหรือไม่

สำหรับรายการงานที่แต่ละบทบาททำได้หรือทำไม่ได้แบบละเอียด ให้ดู "สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ" ใน การกำหนดบทบาทระดับผู้ดูแลระบบใน Azure Activity Directory

แล้วบทบาทของ Azure Active Directory ล่ะ

ถ้าคุณมีธุรกิจขนาดใหญ่ คุณจะต้องตั้งค่าบทบาทใน Azure Active Directory ด้วยเช่นกัน ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทระดับผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์เดียวกันในบริการคลาวด์ทั้งหมดที่องค์กรของคุณได้สมัครใช้งานไว้ โดยไม่คำนึงว่าคุณกำหนดบทบาทในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือในพอร์ทัลคลาสสิกของ Azure หรือโดยใช้มอดูล Azure AD สำหรับ Windows PowerShell

สำหรับรายการและคำอธิบายของบทบาท Azure Active Directory ทั้งหมด ให้ดู การกำหนดบาบาทระดับผู้ดูแลระบบใน Azure Activity Directory

บทบาทผู้ดูแลระบบ Office 365 สามารถทำอะไรได้บ้างใน Exchange Online, SharePoint Online และ Skype for Business Online

บทบาทผู้ดูแลระบบบางบทบาทใน Office 365 จะมีบทบาทที่สอดคล้องกันใน Exchange Online, SharePoint Online และ Skype for Business Online ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายว่าบทบาทผู้ดูแลระบบของ Office 365 เหล่านี้จะแปลไปเป็นบทบาทในบริการ Office 365 ต่างๆ ได้อย่างไร

Office 365 บทบาทผู้ดูแลระบบ

หมายถึงสิ่งนี้ใน Exchange Online ...

หมายถึงสิ่งนี้ใน SharePoint Online ...

หมายถึงสิ่งนี้ใน Skype for Business Online .....

หมายถึงสิ่งนี้ใน ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย...

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ผู้ดูแลระบบ Exchange Online

ผู้ดูแลระบบบริษัท

SharePoint Onlineผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ดูแลระบบ (สมาชิกของกลุ่มบทบาท OrganizationManagement)

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

N/A

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบบริการความช่วยเหลือ*

N/A

ผู้ดูแลระบบบริการความช่วยเหลือ

N/A

ผู้ดูแลระบบบริการ

N/A

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

N/A

ผู้ดูแลระบบ Exchange

ผู้ดูแลระบบ Exchange Online

N/A

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ SharePoint

N/A

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบ Skype for Business

N/A

ผู้ดูแลระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การจัดการองค์กร

N/A

N/A

ผู้ดูแลระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

*ผู้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบรหัสผ่านจะสามารถทำงานเดียวกันกับผู้ที่มีบทบาทเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ Exchange ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแูลระบบจะไม่สามารถติดตามข้อความได้

การดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์

ถ้าคุณทำงานกับคู่ค้า Microsoft คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลให้กับพวกเขา พวกเขาจะสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ในบริษัทของคุณ - หรือบริษัทของพวกเขา - รับบทบาทผู้ดูแล คุณอาจต้องการให้พวกเขาทำดังนี้ ตัวอย่าง ถ้าพวกเขากำลังตั้งค่าและจัดการ Office 365 ให้กับคุณ

คู้ค้าสามารถกำหนดบทบาทเหล่านี้ได้:

  • การดูแลระบบแบบเต็ม จะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • การดูแลระบบแบบจำกัด จะมีสิทธิ์เทียบเท่ากับผู้ดูแลรหัสผ่าน

ก่อนที่คู้ค้าจะสมารถกำหนดบทบาทเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ได้ คุณจะต้องเพิ่มคู่ค้าเป็นผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ลงในบัญชี Office 365 ของคุณ การดำเนินการนี้จะเริ่มต้นโดยคู่ค้าที่ได้รับอนุญาต คู่ค้าจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อถามว่าคุณต้องการมอบสิทธิ์ให้พวกเขาทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์หรือไม่ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูอนุญาตหรือนำความสัมพันธ์คู่ค้าออก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดบทบาทผู้ดูแลใน Office 365
รายงานกิจกรรมในศูนย์การจัดการ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×