เกี่ยวกับที่ติดต่อทางธุรกิจใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ติดต่อทางธุรกิจคือ บุคคลที่คุณทำธุรกิจที่บริษัทหรือองค์กร คุณสามารถใช้ระเบียน Business Contact เพื่อจัดระเบียบ และจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับของคุณที่ติดต่อทางธุรกิจ ให้คุณอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ คุณสามารถสร้างระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยการติดต่อทางธุรกิจฟอร์ม คัดลอกติดต่อจากโฟลเดอร์ Outlook ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ โดยการสร้างแบบใหม่ทางธุรกิจที่ติดต่อจากภายในความระเบียนบัญชี

เมื่อBusiness Contact Manager for Outlook เชื่อมต่อของคุณระบบบัญชี ที่คุณสามารถเพิ่มลูกค้าของระบบบัญชีของคุณเป็นบัญชีผู้ใช้ ซึ่งเพิ่มข้อมูลบางอย่างทั่วไป เช่นที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ กับระเบียนบัญชีผู้ใช้ นี้ยังสร้างลิงก์ระหว่างระเบียนลูกค้า และระเบียนลูกค้าองค์กร และหมายความว่า คุณสามารถดูข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ คุณยังสามารถเลือกการรวมติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเหล่านี้ ระเบียนลูกค้าจะถูกนำเข้าลงในBusiness Contact Manager for Outlook เป็นบัญชีผู้ใช้ และจะถูกนำเข้าติดต่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเหล่านี้เป็นที่ติดต่อทางธุรกิจ

เปิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ

คุณสามารถเปิดระเบียน Business Contact เมื่อต้อง การเพิ่ม หรือแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับติดต่อทางธุรกิจ หรือเมื่อต้อง การดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์กับระเบียนบัญชีผู้ใช้

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ

  2. ในรายการติดต่อทางธุรกิจ ดับเบิลคลิกที่ระเบียนติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการเปิด

  3. ทำการเปลี่ยนแปลง

  4. บน Ribbon ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายชื่อการแจกจ่ายจากที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ ดูสร้างและแก้ไขรายการแจกจ่าย croup หรือที่ติดต่อ ในกล่องโต้ตอบเลือกสมาชิก ภายใต้สมุดรายชื่อ คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×