เกี่ยวกับตัววิเคราะห์ตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ .accdb) เท่านั้น

ตารางสองตารางสร้างจากตารางหนึ่งตาราง และคิวรีจะนำข้อมูลกลับมารวมกัน

ตารางต้นฉบับ

ตารางที่สร้างโดยตัววิเคราะห์ตาราง

คิวรีที่สร้างโดยตัววิเคราะห์ตาราง

รายการการค้นหา

ถ้าคุณฐานข้อมูล Microsoft Access มีตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง คุณสามารถใช้ตัววิเคราะห์ตารางเพื่อแยกข้อมูลเป็นตารางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการนี้จะเรียกว่าปรับมาตรฐาน

ตัววิเคราะห์ตารางแบ่งตารางหนึ่งตารางที่มีข้อมูลที่ทำซ้ำเป็นตารางที่แยกกันหลายตาราง ซึ่งข้อมูลแต่ละชนิดจะถูกเก็บไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สิ่งนี้จะทำให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และอัปเดตได้ง่ายขึ้น รวมถึงลดขนาดฐานข้อมูลลงด้วย หลังจากที่ตัวช่วยสร้างแบ่งข้อมูลแล้ว คุณยังคงสามารถดูและทำงานกับข้อมูลได้ในที่เดียว โดยมีตัวช่วยสร้างสร้างคิวรีขึ้นมาให้

คุณสามารถใช้คิวรีเพื่ออัปเดตข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางพร้อมกันได้ คิวรียังมีฟีเจอร์ประหยัดเวลาอื่นๆ เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลด้วย

  • ถ้าคุณเปลี่ยนเขตข้อมูลที่ถูกทำซ้ำในคิวรี ระเบียนทั้งหมดพร้อมกับค่านั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคุณกำลังอัปเดตเพียงหนึ่งเขตข้อมูลในตารางต้นแบบของคิวรีนั้น

  • จากตารางใหม่ คิวรีสืบทอดมาจากเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนค่าเขตข้อมูลด้วยการเลือกค่าจากรายการแทนที่จะต้องพิมพ์ค่าอย่างถูกต้อง รายการการค้นหาค้นหาค่าจากตารางต้นแบบ เมื่อค่าเดียวกันถูกนำไปใช้กับระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียน การเลือกค่าจากรายการแต่ละครั้งจะทำให้คุณมั่นใจในความถูกต้องและความสอดคล้องกันได้

  • ฟอร์ม รายงาน และ Data Access Pages ที่เคยยึดตามตารางต้นฉบับ ตอนนี้จะยึดตามคิวรีโดยอัตโนมัติ เนื่องจากตัวช่วยสร้างกำหนดชื่อของตารางต้นฉบับให้คิวรีและเปลี่ยนชื่อตาราง

  • ฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ที่ยึดตามคิวรีจะสืบทอดการอัปเดตเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ ฟอร์มและรายงานใหม่จะสืบทอดรายการการค้นหาด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างตัววิเคราะห์ตาราง ดูบทความฐานความรู้ของวิธีตารางวิเคราะห์ตัวช่วยสร้างทำงานที่ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;292799

ถ้าตัวช่วยสร้างไม่เริ่มทำงาน

นี้อาจเนื่องจากข้อเท็จจริงว่าทำงานในโหมด sandbox แต่ Microsoft Jet 4.0 SP8 Access หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Jet 4.0 SP8 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจำเป็นต้องใช้สำหรับการเข้าถึงจะทำงานอย่างสมบูรณ์เมื่อเปิดใช้งานโหมด sandbox

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งการอัปเกรด Jet ให้ดูบทความ Office Onlineเกี่ยวกับ Microsoft Jet 4.0 SP8 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ดูบทความโหมด sandbox เกี่ยวกับ Jet นิพจน์บริการของ MicrosoftOffice Online

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×