เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านสิทธิ์ฟอนต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอนต์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับอนุญาต โดยผู้ผลิตของพวกเขาสำหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น สิทธิ์การใช้งานแบบอักษรอาจช่วยให้คุณสามารถใช้แบบอักษรแสดงบนหน้าจอของคุณ และพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ของคุณบนเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตาม สิทธิ์การใช้งานอาจจำกัดคุณจากฝังฟอนต์เมื่อคุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณดำเนินการไฟล์ Microsoft Office Publisher ของคุณเพื่อบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ บริการพิมพ์จำเป็นต้องมีฟอนต์ที่คุณใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้ฟอนต์ไม่ใช่ embeddable บริการการพิมพ์ของคุณไม่สามารถโหลดฟอนต์เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ แทน พวกเขาต้องซื้อฟอนต์ หรือแทนที่ฟอนต์อื่น

ฟอนต์ที่มาพร้อมกับ Publisher ไม่มีข้อจำกัดด้านสิทธิ์ ซึ่งหมายความ ว่า พวกเขาสามารถฝังในสิ่งพิมพ์ของคุณ ฟอนต์ที่ไม่มีอยู่ใน Publisher อย่างไรก็ตาม อาจถูกจำกัด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อจำกัดด้านสิทธิ์และฉันจะมีผลกระทบต่อการทำงานกับสิ่งพิมพ์ของคุณ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ ที่บริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์

สิทธิ์การใช้งานแบบอักษร

นั่นหมายความว่า คำอธิบายของสิทธิ์การใช้งานแบบอักษร

วิธีการที่สิทธิ์การใช้งานมีผลต่อบริการของคุณพิมพ์

แสดงตัวอย่างเท่านั้น

คุณสามารถฝังฟอนต์นี้ แต่ถ้าคุณแก้ไขสิ่งพิมพ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

บริการการพิมพ์ของคุณสามารถเปิดไฟล์ Microsoft Publisher และทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งพิมพ์ของคุณ แต่จะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้พิจารณาการเปลี่ยนฟอนต์นี้ไปใช้ที่ไม่ถูกจำกัด

อาจฝัง

คุณสามารถฝังฟอนต์นี้ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ฟอนต์กับคำอธิบายของสิทธิ์การใช้งานนี้

บริการของคุณพิมพ์สามารถโหลดแบบอักษรนี้ ทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งพิมพ์ของคุณ โดยใช้ฟอนต์นี้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

อาจฝัง

คุณไม่สามารถฝังฟอนต์นี้

ถ้าฟอนต์ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของบริการของคุณพิมพ์ Microsoft Windows จะแสดงข้อความ โดยใช้ฟอนต์อื่น เมื่อต้องการใช้ฟอนต์คุณเลือก บริการของคุณพิมพ์ต้องซื้อฟอนต์ หรือแทนที่ฟอนต์อื่น ให้พิจารณาการเปลี่ยนฟอนต์นี้ไปใช้ที่ไม่ถูกจำกัด

ผู้เผยแพร่ฝังฟอนต์ TrueType เท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งานบนแบบอักษรที่คุณใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ โดยใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์ของ Publisher (เมนูเครื่องมือเครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์) ถ้าคุณใช้แบบอักษรจำกัด คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ผิดจำกัด หรือขอให้บริการของคุณพิมพ์สำหรับคำแนะนำ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×