เกี่ยวกับข้อขัดแย้งในการแก้ไขในเครื่องมือแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือแฟ้มให้สมาชิกพื้นที่ทำงานทั้งหมดเปิดแฟ้มเดียวกันพร้อมกันได้ สมาชิกหลายรายอาจสามารถแก้ไขแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยัง SharePoint Workspace ได้โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การแก้ไข ถ้าเป็นเช่นนี้ อาจเกิดข้อขัดแย้งในการแก้ไข และ SharePoint Workspace จะดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อรักษางานของทุกคน และแสดงเส้นทางสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งดังนี้

  • สมาชิกที่บันทึกแฟ้มที่แก้ไขแล้วกลับไปยัง SharePoint Workspace เป็นรายแรก การเปลี่ยนแปลงที่กระทำจะถูกบันทึกในแฟ้มต้นฉบับ

  • สมาชิกทั้งหมดที่บันทึกแฟ้มในภายหลังจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรุ่นใหม่ "ที่ขัดแย้ง" ของแฟ้มนั้น เช่น "สำเนาของ Karen Berg" ในภาพด้านล่างคือแฟ้มที่ขัดแย้ง

แฟ้มที่ขัดแย้ง

เมื่อเกิดข้อขัดแย้งในการแก้ไขดังกล่าว สมาชิกควรติดต่อสื่อสารกันเพื่อกำหนดว่า พวกเขาจะแก้ไขหรือรวมแฟ้มนี้อย่างดีที่สุดอย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×