เกี่ยวกับการใช้ปฏิทินสำรองในเครื่องมือปฏิทิน 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Workspace สนับสนุนการใช้ปฏิทินสำรองในเครื่องมือปฏิทินเวอร์ชัน 2010 เท่านั้น หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ว่า ไม่เหมือนกับใน Microsoft Outlook เครื่องมือปฏิทินไม่มีฟีเจอร์สำหรับการเลือกปฏิทินแบบอื่น แทน คุณต้องเลือกปฏิทินสำรองในระบบปฏิบัติการ Windows

เครื่องมือปฏิทินของ SharePoint Workspace แปล และแสดงวันที่ในรูปแบบปฏิทินแบบอื่น มีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

  • ถ้ามีเลือกปฏิทินฮิจเราะห์หรือฮิจเราะห์ขั้นสูง เครื่องมือปฏิทินแปล และแสดงวันที่ตามถอดเสียงภาษาอังกฤษบวก

  • ถ้ามีเลือกภาษาฮิบรูปฏิทิน เครื่องมือปฏิทินแปล และแสดงวันที่ตามภาษาท้องถิ่นบรูบวก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×