เกี่ยวกับการแสดงผลเทมเพลตใน Web Part การค้นหาเนื้อหา และ Web Part จากการค้นหาอื่นๆ

Web Part การค้นหาเนื้อหา และ Web Part จากการค้นหาอื่นๆ จะใช้เทมเพลตการแสดงผลในการควบคุมวิธีที่ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏใน Web Part คุณสามารถควบคุมวิธีที่ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏและทำงานใน Web Part จากการค้นหาได้โดยการใช้เทมเพลตการแสดงผล

เทมเพลตการแสดงผลเป็นไฟล์ HTML ที่ระบุว่าจะแสดงคุณสมบัติที่มีการจัดการใดจากผลลัพธ์การค้นหา รวมทั้งวิธีที่จะแสดงคุณสมบัติเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เทมเพลตการแสดงผลอาจระบุให้คุณสมบัติที่มีการจัดการ "รูปการประกาศ" แสดงรูปภาพ 100 x 100 พิกเซล และคุณสมบัติที่มีการจัดการ "ชื่อเรื่อง" ปรากฏเป็นตัวหนาทางด้านซ้ายของรูป คุณสามารถใช้เทมเพลตการแสดงผลที่มีการกำหนดค่าล่วงหน้าได้ทุกเทมเพลต หรือจะสร้างเทมเพลตของคุณเองก็ได้

Web Part จากการค้นหาอื่นๆ จะมีการตั้งค่าเทมเพลตการแสดงผลเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานของ Web Part นั้น ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้น Web Part การค้นหาเนื้อหาจะแสดงรายการข้อมูล โดยที่แต่ละรายการจะมีรูปภาพอยู่ทางด้านซ้าย และข้อความสามบรรทัดทางด้านขวา

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเทมเพลตการแสดงผล

  1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้เลือกเทมเพลตการแสดงผลเพื่อควบคุมการจัดระเบียบและเค้าโครงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ และลักษณะโดยรวมของ Web Part

  2. ในรายการ รายการ ให้เลือกเทมเพลตการแสดงผลสำหรับแต่ละรายการที่จะแสดงในผลลัพธ์การค้นหาภายใน Web Part

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงอะไรเมื่อไม่มีผลลัพธ์ ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดง Web Part ดังกล่าวในกรณีที่คิวรีไม่ได้ส่งกลับผลลัพธ์การค้นหาใดๆ ใน Web Part นั้น

    ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part ดังกล่าวจะแสดงขึ้นแม้ว่าจะไม่มีผลลัพธ์การค้นหา และ Web Part จะแสดงข้อความ "ไม่มีผลลัพธ์" ในเทมเพลตการแสดงผล "ตัวควบคุม" ที่เลือก

ถ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่มีการจัดการซึ่งจะแสดงในเขตข้อมูลในเทมเพลตการแสดงรายการ

ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตการแสดงผลจะมีชุดการแมปคุณสมบัติอยู่แล้วในตัว ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเมื่อสร้างเทมเพลตการแสดงผลนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ใน Web Part การค้นหาเนื้อหาใดโดยเฉพาะได้

  1. ภายใต้ การแมปคุณสมบัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปลี่ยนการแมปของคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับเขตข้อมูลในเทมเพลตการแสดงรายการ

  2. ในรายการอื่นๆ ด้านล่างกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใส่คุณสมบัติที่มีการจัดการที่จะใช้สำหรับเขตข้อมูลนั้นๆ ในเทมเพลตการแสดงรายการ

    ถ้าคุณใส่ชื่อคุณสมบัติที่มีการจัดการหลายชื่อในรายการ ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างคุณสมบัติที่มีการจัดการเหล่านั้น ขณะแสดงเนื้อหา SharePoint จะใช้คุณสมบัติแรกที่ไม่ว่างเปล่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×