เกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

สมาชิกของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสามารถเปิดแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน สมาชิกหลายคนยังสามารถแก้ไขแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การแก้ไข ในกรณีเช่นนี้ ทำให้อาจเกิดข้อขัดแย้งในการแก้ไข และ SharePoint Workspace จะดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเก็บรักษางานของทุกคน และแสดงพาธสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้ง

  • สมาชิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกจะเก็บแฟ้มต้นฉบับ

  • สำหรับสมาชิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง แฟ้มจะถูกบันทึกในรุ่น "ข้อขัดแย้ง" ของแฟ้มรุ่นใหม่ เช่น "สำเนาของ Karen Berg" ในภาพด้านล่างเป็นแฟ้มที่ขัดแย้ง

รุ่นของแฟ้มขัดแย้งในพื้นที่ทำงานที่ใช้แฟ้มร่วมกัน

เมื่อเกิดข้อขัดแย้งในการแก้ไขดังกล่าว สมาชิกควรติดต่อสื่อสารกันเพื่อกำหนดว่า พวกเขาจะแก้ไขหรือรวมแฟ้มนี้อย่างดีที่สุดอย่างไร

กรณีพิเศษ

โปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ส่วนมากจะมี "ล็อก" ในแฟ้มเมื่อผู้ใช้เปิดแฟ้มเพื่อแก้ไข SharePoint Workspace เชื่อถือการตรวจจับล็อกนี้เพื่อจัดการข้อขัดแย้งในการแก้ไข บางโปรแกรมประยุกต์ เช่น แผ่นจดบันทึก ไม่ใช้กลไกล็อกนี้ ในกรณีเช่นนี้ ถ้ามีหลายคนเปิดและแก้ไขแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบันทึกล่าสุดเท่านั้นที่จะถูกจัดเก็บ และจะไม่มีการสร้างเอกสารที่ขัดแย้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×