เกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมาชิกของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสามารถเปิดแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน สมาชิกหลายคนยังสามารถแก้ไขแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การแก้ไข ในกรณีเช่นนี้ ทำให้อาจเกิดข้อขัดแย้งในการแก้ไข และ SharePoint Workspace จะดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเก็บรักษางานของทุกคน และแสดงพาธสำหรับแก้ไขข้อขัดแย้ง

  • สมาชิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกจะเก็บแฟ้มต้นฉบับ

  • สำหรับสมาชิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง แฟ้มจะถูกบันทึกในรุ่น "ข้อขัดแย้ง" ของแฟ้มรุ่นใหม่ เช่น "สำเนาของ Karen Berg" ในภาพด้านล่างเป็นแฟ้มที่ขัดแย้ง

รุ่นของแฟ้มขัดแย้งในพื้นที่ทำงานที่ใช้แฟ้มร่วมกัน

เมื่อเกิดข้อขัดแย้งในการแก้ไขดังกล่าว สมาชิกควรติดต่อสื่อสารกันเพื่อกำหนดว่า พวกเขาจะแก้ไขหรือรวมแฟ้มนี้อย่างดีที่สุดอย่างไร

กรณีพิเศษ

โปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ส่วนมากจะมี "ล็อก" ในแฟ้มเมื่อผู้ใช้เปิดแฟ้มเพื่อแก้ไข SharePoint Workspace เชื่อถือการตรวจจับล็อกนี้เพื่อจัดการข้อขัดแย้งในการแก้ไข บางโปรแกรมประยุกต์ เช่น แผ่นจดบันทึก ไม่ใช้กลไกล็อกนี้ ในกรณีเช่นนี้ ถ้ามีหลายคนเปิดและแก้ไขแฟ้มเดียวกันพร้อมกัน เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ถูกบันทึกล่าสุดเท่านั้นที่จะถูกจัดเก็บ และจะไม่มีการสร้างเอกสารที่ขัดแย้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×