เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเชื่อมต่อกล่องข้อความ ข้อความที่ไม่พอดีในกล่องข้อความแรกจะได้รับการจัดเรียงลงในกล่องข้อความถัดไปที่เชื่อมต่ออยู่ สายโซ่ของกล่องข้อความที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเนื้อเรื่อง (story) อาจกินพื้นที่หลายหน้าและมีหลายคอลัมน์

ถ้าคุณวาง หรือแทรกข้อความลงในกล่องข้อความที่จะสามารถรองรับ ข้อความจะถูกแสดงที่ถามว่า คุณต้องการใช้เรียง ถ้าคุณเลือกใช่ Microsoft Publisher จะค้นหากล่องข้อความว่างแอ หรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อจัดเก็บข้อความเกินขนาด และโดยอัตโนมัติเชื่อมต่อนี้กล่องข้อความไปยังกล่องข้อความแรก

คุณด้วยตนเองเชื่อมต่อกล่องข้อความ โดยการคลิกที่กล่องข้อความแรกเพื่อเลือก แล้ว คลิกปุ่มสร้างลิงก์ในกล่องข้อความ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือกล่องข้อความการเชื่อมต่อ ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นรูปเหยือก รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ จากนั้นคุณคลิกกล่องข้อความที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

กล่องข้อความที่มีการเชื่อมต่อจะแสดงปุ่ม button image ไปยังกล่องข้อความถัดไป Button image และไปยังกล่องข้อความก่อนหน้าในมุมของแต่ละกล่อง

คุณสามารถตัดลิงก์ระหว่างกล่องข้อความที่สองโดยใช้ปุ่มตัดไปข้างหน้าลิงก์ Button image บนแถบเครื่องมือกล่องข้อความการเชื่อมต่อ

ใช้กล่องข้อความที่เชื่อมต่อเพื่อทำต่อไปนี้

  • ให้เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องในกล่องข้อความอื่น

  • สร้างคอลัมน์ที่มีความกว้างแตกต่างกัน

  • ย้ายข้อความที่ เกินขนาด ลงในกล่องข้อความอื่น

หมายเหตุ: 

  • วัตถุอย่างเดียวที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับกล่องข้อความได้คือกล่องข้อความที่ว่าง ซึ่งยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสายโซ่กล่องข้อความที่เชื่อมต่อกัน

  • กล่องข้อความที่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสายโซ่กล่องข้อความที่เชื่อมต่อกันมีดังต่อไปนี้ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ แถบนำทาง วัตถุภายใน กล่องข้อความข้อมูลส่วนบุคคล หรือกล่องข้อความที่ใช้ ปรับพอดีอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×