เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดีไซน์ฐานข้อมูลที่ดีมั่นใจได้ว่า ฐานข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายในการเก็บรักษา คุณสามารถเก็บข้อมูลในตาราง และแต่ละตารางประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเดียวเท่านั้น เช่นลูกค้า ดังนั้น คุณปรับปรุงข้อมูล เช่นอยู่ในตำแหน่งเดียว บางชิ้น และการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นตลอดทั่วทั้งฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลดีมักจะประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ของแบบสอบถามที่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการ แบบสอบถามอาจแสดงชุดย่อยของข้อมูล เช่นลูกค้าทั้งหมดใน London หรือชุดของข้อมูลจากตารางอื่น เช่นข้อมูลลำดับที่รวมเข้ากับข้อมูลของลูกค้า

A query with fields from two tables

รูปปุ่ม คิวรีนี้ดึง ID ใบสั่งซื้อ ชื่อบริษัท เมือง และข้อมูลวันที่จำเป็นสำหรับลูกค้าในลอนดอนใบสั่งซื้อที่ในเดือนเมษายน

ผลลัพธ์คุณต้องการจากฐานข้อมูลของคุณได้แก่- ฟอร์มและหน้าการเข้าถึงข้อมูลคุณต้องการใช้ และรายงานคุณต้องการพิมพ์นั่นคือ-ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคุณควรจัดโครงสร้างตารางในฐานข้อมูลของคุณ เนื่องจากคุณมักจะยึดฟอร์ม รายงาน และ data access page แบบสอบถามแทนที่เป็นตาราง

ก่อนที่คุณใช้ Microsoft Access เพื่อสร้างตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และวัตถุอื่น ๆ จริง ได้ควรร่างเค้าโครง และการปรับปรุงใหม่ของคุณออกแบบบนกระดาษก่อน คุณสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลที่คล้ายกับสิ่งคุณกำลังออกดี หรือคุณสามารถเปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind และเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ การตรวจสอบการออกแบบแล้ว

ทำตามขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้เมื่อออกแบบฐานข้อมูลของคุณ

กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนแรกในการออกแบบฐานข้อมูลคือการ กำหนดวัตถุประสงค์ของและฉันจะใช้เป็น:

 • พูดคุยกับบุคคลที่จะใช้ฐานข้อมูล ระดมความคิดเกี่ยวกับคำถามที่พวกเขาและคุณต้องการฐานข้อมูลที่ต้องตอบ

 • ร่างรายงานคุณต้องการสร้างฐานข้อมูล

 • รวบรวมฟอร์มคุณใช้เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณในขณะนี้

ขณะที่คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลของคุณ รายการของข้อมูลที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลจะเริ่มก็ จาก ที่คุณสามารถระบุข้อเท็จจริงใดที่คุณจำเป็นต้องเก็บไว้ในฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงแต่ละหัวข้อใดอยู่ ข้อเท็จจริงสอดคล้องกับเขตข้อมูล (คอลัมน์) ในฐานข้อมูลของคุณ และหัวข้อเท็จจริงเหล่านั้นเป็นที่สัมพันธ์กับตาราง

กำหนดเขตข้อมูลคุณต้องการในฐานข้อมูล

แต่ละเขตข้อมูลจะเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเก็บข้อเท็จจริงต่อไปนี้เกี่ยวกับลูกค้าของคุณ: บริษัทชื่อ ที่อยู่ เมือง สถานะ และหมายเลขโทรศัพท์ได้ คุณต้องสร้างเขตข้อมูลแยกต่างหากสำหรับแต่ละข้อเท็จจริงเหล่านี้ เมื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการระบุ คำนึงหลักการออกแบบเหล่านี้:

 • รวมข้อมูลทั้งหมดคุณจะต้อง

 • จัดเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ตรรกะน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ชื่อพนักงานจะมักจะแยกเป็นสองเขตข้อมูล FirstName และ LastName เพื่อให้ง่ายต่อการเรียงลำดับข้อมูลตาม LastName

 • ไม่สร้างเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการหลายรายการ ตัวอย่างเช่น ในตารางผู้จำหน่าย ถ้าคุณสร้างเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยรายการที่คั่นด้วยจุลภาคของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับจากผู้จำหน่าย จะยากต่อการค้นหาผู้จำหน่ายซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

 • ไม่รวมข้อมูลที่ได้รับ หรือจากการคำนวณ (ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ของการนิพจน์ ) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูล UnitPrice และปริมาณเขตข้อมูล ไม่สร้างเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่คูณค่าในเขตข้อมูลเหล่านี้สอง

 • ไม่ต้องสร้างเขตข้อมูลที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น ในตารางผู้จำหน่าย ถ้าคุณสร้างเขตข้อมูล Product1, Product2 และ Product3 จะยากต่อการค้นหาผู้จำหน่ายทั้งหมดที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฐานข้อมูลของคุณถ้าผู้จัดจำหน่ายมีมากกว่าสามผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นเขตข้อมูลเดียวเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ถ้าคุณวางเขตข้อมูลในตารางผลิตภัณฑ์แทนในตารางผู้จำหน่าย

กำหนดตารางคุณต้องการในฐานข้อมูล

แต่ละตารางควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง รายการของเขตข้อมูลจะให้ข้อมูลกับตารางที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูล HireDate หัวเรื่องคือ พนักงาน ดังนั้นอยู่ในตารางพนักงาน คุณอาจมีตารางสำหรับลูกค้า ตารางสำหรับผลิตภัณฑ์ และตารางสำหรับใบสั่งซื้อ

กำหนดว่าตารางใดเป็นของแต่ละเขตข้อมูล

เมื่อคุณตัดสินใจว่า ตารางใดแต่ละเขตข้อมูลถึง คำนึงหลักการออกแบบเหล่านี้:

 • เพิ่มเขตข้อมูลไปยังตารางเดียวเท่านั้น

 • ไม่ต้องเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางถ้าเป็นการทำให้ข้อมูลเดียวกันปรากฏขึ้นในหลายระเบียนในตารางนั้น ถ้าคุณตัดสินใจว่า เขตข้อมูลในตารางจะประกอบด้วยข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก เขตข้อมูลที่อยู่อาจในตารางไม่ถูกต้อง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางเขตข้อมูลประกอบด้วยอยู่ของลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อ ข้อมูลนั้นอาจทำซ้ำในมากกว่าหนึ่งระเบียน เนื่องจากลูกค้าอาจจะวางลำดับมากกว่าหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางเขตข้อมูลอยู่ในตารางลูกค้า จะปรากฏครั้งเดียวเท่านั้น ในการดูจากนี้ ตารางในแบบฐานข้อมูล Microsoft Access แตกต่างจากตารางในฐานข้อมูลไฟล์แบบแฟลตเช่นสเปรดชีต

  เมื่อแต่ละส่วนของข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพียงครั้งเดียว คุณอัปเดไว้ในที่เดียว นี่คือมีประสิทธิภาพมากกว่า นั้นจะสามารถปรับของรายการที่ซ้ำกันที่ประกอบด้วยข้อมูลที่แตกต่างกัน

ระบุเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ มีค่าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละระเบียน

ในลำดับสำหรับ Microsoft Access เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางที่แยกต่างหากนั่นคือตัวอย่าง การเชื่อมต่อกับลูกค้ากับใบสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าซึ่งแต่ละตารางในฐานข้อมูลของคุณต้องการรวมไว้ในเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลที่จะระบุแต่ละระเบียนแต่ละรายการในตาราง เช่นเขตข้อมูลหรือชุดเขตข้อมูลที่จะเรียกว่าการคีย์หลัก

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

หลังจากที่คุณแบ่งข้อมูลของคุณลงในตาราง และระบุเขตข้อมูลคีย์หลัก คุณจำเป็นวิธีที่จะบอกวิธีในการนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาเข้าด้วยกันอีกวิธีที่สื่อความหมายของ Microsoft Access เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

คุณอาจพบว่ามีประโยชน์เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเช่นฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind ดีที่มีอยู่

ปรับปรุงการออกแบบของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับการออกแบบตาราง เขตข้อมูล และความสัมพันธ์ที่คุณต้อง ได้ก็ได้เพื่อศึกษาการออกแบบ และการตรวจหาข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจยังคงอยู่ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณในขณะนี้มากกว่าที่จะเป็นหลังจากที่คุณกรอกตารางที่ มีข้อมูล

ใช้ Microsoft Access เพื่อสร้างตารางของคุณ ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และใส่ข้อมูลเพียงพอสำหรับตัวอย่างในตารางของคุณเพื่อให้คุณสามารถทดสอบการออกแบบของคุณ เมื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลของคุณ ดูถ้าคุณสามารถสร้างคิวรีเพื่อหาคำตอบที่คุณต้องการ สร้างซ้อนของฟอร์มและรายงานของคุณ และดูถ้าจะแสดงข้อมูลคุณคาดไว้ ค้นหา duplications ไม่จำเป็นของข้อมูล และขจัดเหล่านั้น

ใส่ข้อมูล และสร้างวัตถุฐานข้อมูลอื่น

เมื่อคุณพอใจที่โครงสร้างตารางเป็นไปตามหลักการออกแบบที่อธิบายที่นี่ จาก นั้นก็ได้เวลาไปข้างหน้า และเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดของคุณลงในตาราง คุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลอื่นนั่นคือ-แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน ข้อมูลการเข้าถึงหน้า แมโคร และมอดูได้

ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ของ Microsoft Access

Microsoft Access มีสองเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับปรุงการออกแบบฐานข้อมูล Microsoft Access

 • ตัววิเคราะห์ตารางสามารถวิเคราะห์การออกแบบของตารางหนึ่งครั้ง สามารถเสนอโครงสร้างตารางใหม่และความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม และสามารถแบ่งตารางลงในตารางที่เกี่ยวข้องใหม่ถ้าที่เหมาะสม

 • ตัววิเคราะห์ประสิทธิภาพสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณ และทำให้คำแนะนำและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงนั้น ตัวช่วยสร้างยังสามารถนำคำแนะนำและคำแนะนำเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลใน Access ดูบทความฐานความรู้ของตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลใน Accessตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลใน Access

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×