เกี่ยวกับการออกแบบงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PowerPoint ให้ความยืดหยุ่นเมื่อต้อง การสร้างงานนำเสนอพื้นฐาน หรือ เพื่อกำหนดงานนำเสนอของคุณ โดยการสร้างเทมเพลตของคุณเอง สิ่งที่คุณต้องการสำหรับงานนำเสนอพื้นฐานจะองค์ประกอบการออกแบบมาตรฐานที่รวมอยู่ใน PowerPoint เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตงานนำเสนอ คุณสร้างเค้าโครงสไลด์แบบกำหนดเองของคุณเอง เพิ่มองค์ประกอบทั่วไป ที่จะปรากฏบนสไลด์แต่ละ แล้ว บันทึกไฟล์เป็นเทมเพลตเพื่อให้ผู้อื่นสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสร้างงานนำเสนอของตนเอง

พื้นฐานการออกแบบ

เมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอพื้นฐาน เริ่มกับองค์ประกอบเหล่านี้ออก:

  • ธีม    เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใหม่ ธีมเริ่มต้นถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกธีมอื่นเมื่อใดก็ ธีมสร้างดูแบบรวมสำหรับงานนำเสนอของคุณโดยใช้สอดคล้องกัน สีของธีม, ฟอนต์ของธีม, เอฟเฟ็กต์ของธีม, และสไลด์พื้นหลังที่เสริมกัน คุณสามารถ นำธีมแตกต่างกันหลายงานนำเสนอ, และคุณยังสามารถเลือกจากแบบแผนชุดสีและสไตล์ภายในแต่ละชุดรูปแบบที่หลากหลายได้

  • สไลด์และเค้าโครงสไลด์    เมื่อคุณเพิ่มสไลด์คุณเลือกเค้าโครงสไลด์ที่พร้อมใช้งานใน PowerPoint ที่หลากหลาย เค้าโครงสไลด์กำหนดตำแหน่งและการจัดรูปแบบสำหรับข้อความและวัตถุที่ปรากฏบนสไลด์

  • เปลี่ยนภาพและภาพเคลื่อนไหว   นำการเปลี่ยนระหว่างแต่ละสไลด์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการนำเสนอสไลด์ของคุณ หรือ ดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมโดยการทำให้ข้อความและวัตถุบนสไลด์เพื่อแสดงจุดของคุณ 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทมเพลต

เมื่อต้องการ สร้างเทมเพลตงานนำเสนอของคุณเอง, คุณกำหนดองค์ประกอบการออกแบบเหล่านี้:

  • ต้นแบบสไลด์    ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ เมื่อต้องการเพิ่มข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้ปรากฏบนทุกสไลด์  ต้นแบบสไลด์กำหนดตำแหน่งและจัดรูปแบบสำหรับพื้นที่ที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง พื้นที่ที่สำรองไว้เนื้อหา และองค์ประกอบท้ายกระดาษบนเค้าโครงสไลด์ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับต้นแบบสไลด์มีผลบนเค้าโครงสไลด์ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งแล้วมีผลในสไลด์ของงานนำเสนอของคุณที่ใช้เค้าโครงสไลด์

  • เค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง   เปลี่ยนเค้าโครงแบบภาพนิ่งที่มีอยู่หรือสร้างเค้าโครงสไลด์แบบกำหนดเองในมุมมองต้นแบบภาพนิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ แล้วคุณสามารถเพิ่มภาพนิ่งที่ มีเค้าโครงแบบกำหนดเองเพื่อนำเสนอของคุณ 

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพล ดู สร้างเทมเพลตงานนำเสนอของคุณเองใน PowerPoint 2016 for Mac

ดูเพิ่มเติม

สร้างงานนำเสนอพื้นฐานในขั้นตอนที่สี่

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ PowerPoint 2016 for Mac

บทช่วยสอน: PowerPoint 2016 for Mac ขั้นพื้นฐาน

การใช้เทมเพลตใน PowerPoint 2016 for Mac

กำหนดค่าและบันทึกธีมใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×