เกี่ยวกับการบีบอัดรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณวางแผนที่จะให้รูปภาพของคุณใช้งานร่วมกันได้ในเอกสารของ Microsoft Office บนเว็บไซต์ หรือในข้อความอีเมล คุณอาจต้องลดขนาดหรือมิติของรูปภาพของคุณเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัลที่สร้างแฟ้มขนาดใหญ่ การใส่แฟ้มเหล่านั้นใน Microsoft Word อาจทำให้เอกสารของ Word ยากต่อการจัดการเนื่องจากขนาดของแฟ้มที่เพิ่มขึ้น คุณอาจต้องลดขนาดแฟ้มของรูปภาพเพื่อให้โหลดแฟ้มรูปภาพบนเว็บได้เร็วขึ้น หรือลดมิติของรูปภาพเพื่อให้พอดีกับหน้าต่างเบราว์เซอร์มากขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขนาดของแฟ้มและมิติของรูปภาพด้วยการบีบอัดแฟ้มเป็นรูปแบบ JPG ที่เล็กลง Microsoft Office Picture Manager จะกำหนดจำนวนการบีบอัดโดยอัตโนมัติหลังจากคุณระบุจุดประสงค์ในการใช้รูปภาพนั้น โดยจะรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพของคุณไว้เสมอ ถ้ารูปภาพของคุณเล็กกว่่าตัวเลือกการบีบอัดที่คุณเลือกอยู่แล้ว จะไม่มีการปรับขนาดหรือบีบอัดแต่อย่างใด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×